Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku

Logo jednostki

Adres

Wodociągowa 15

11-500 Giżycko

Telefon

087 428 56 06

Telefon

087 428 40 42

Fax

087 428 56 06 w.22

Stanowiska

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU

Kierownik Zespołu

OD 1 KWIETNIA 2016 W MOPS GIŻYCKO RUSZA NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU 500+

Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program Rodzina 500plus) została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dn. 17 lutego 2016r. poz.195. Wnioski przyjmowane będą w MOPS Giżycko (wejście od ulicy Wodociągowej) od dnia 1 kwietnia 2016r.
UWAGA:
W przypadku złożenia wniosku w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia ustawy, t.j. do dnia 30 czerwca 2016r., prawo do świadczenia zostanie ustalone od dnia 1 kwietnia b.r. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.
Po niżej można pobrać kompletny wniosek na Świadczenie wychowawcze (PROGRAM 500+) wraz z odpowiednimi załącznikami.

O Ośrodku

Ośrodek, którego dyrektorem jest Jarosław Borowski, zajmuje się pomocą osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, bytowej i zdrowotnej, które nie są w stanie wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia pokonać istniejące trudności. Pomoc udzielana jest w szczególności z powodu: ubóstwa, bezrobocia, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, niepełnosprawności, alkoholizmu lub narkomanii oraz potrzeby usług opiekuńczych. Świadczenia pomocy udzielane są w różnej formie w zależności od sytuacji rodziny. Udzielana jest również pomoc w formie pracy socjalnej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP mieści się na stronie http://epuap.gov.pl

adres skrzynki ESP: /mopsGizycko/skrytka

Załączniki

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2008 12:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 44634
29 marca 2016 15:14 Edyta Klein - Aktualizacja danych jednostki.
29 marca 2016 15:13 Edyta Klein - Aktualizacja danych jednostki.
29 marca 2016 15:12 Edyta Klein - Aktualizacja danych jednostki.