Zarządzenia

Zarządzenie Nr 483/2014 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 23 października 2014 r.w sprawie: przeprowadzenia głosowania w ramach Giżyckiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 r. oraz określenia wzoru karty i formularza elektronicznego do głosowania.

Zarządzenie Nr 483/2014

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 23 października 2014 r.

 

 

w sprawie: przeprowadzenia głosowania w ramach Giżyckiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 r. oraz określenia wzoru karty i formularza elektronicznego do głosowania.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

 § 1.

Określam wzór karty do głosowania, stanowiący załącznik nr 1.

 

§ 2.

Formularz elektroniczny do głosowania dostępny będzie na stronie internetowej www.nasze.gizycko.pl

§ 3.

Karty do głosowania można odebrać w Punkcie Obsługi Klienta pok. nr 7 al. 1 Maja 14 Giżycko oraz pobrać ze strony internetowej www.nasze.gizycko.pl

§ 4.

Głosowanie odbędzie się:

a) bezpośrednio do urny umieszczonej w Punkcie Obsługi Klienta pok. nr 7 al. 1 Maja 14 Giżycko,

b) listownie na adres Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14,

c) elektronicznie, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.nasze.gizycko.pl 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Giżycka

          / - /

  Jolanta Piotrowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA NA PROJEKT DO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2015                         Zał. nr 1

 

 

 

Projekty ogólnomiejskie

 

Tytuł projektu, krótka charakterystyka projektu:

 

Głosowanie (każdy mieszkaniec ma do dyspozycji łącznie 10 punktów na wszystkie projekty):

Nazwa projektu

 

 

Nazwa projektu

 

 

Nazwa projektu

 

 

Strefa nr ……..

 

 

Tytuł projektu, krótka charakterystyka projektu:

 

Głosowanie (każdy mieszkaniec ma do dyspozycji łącznie 10 punktów na wszystkie projekty):

Nazwa projektu

 

 

Nazwa projektu

 

 

Nazwa projektu

 

 

Na podstawie art.23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz.926 z późn.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia głosowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego Miasta Giżycka. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Giżycko.

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                PESEL                                           …………………………………………

                                                                           Czytelny podpis

 

 

Burmistrz Miasta Giżycka

          / - /

  Jolanta Piotrowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.10.2014
Dokument wytworzony przez: Wydział Ogólny (WO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arkadiusz Połojański
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 października 2014 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Piotrowicz
Ilość wyświetleń: 1235
23 października 2014 13:57 (Grażyna Piotrowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)