Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i realizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kościele Ewangelickim w Giżycku w roku 2019 /do 25 marca/

Giżycko, 11 marca 2019 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i realizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kościele Ewangelickim w Giżycku w roku 2019 I. Postanowienia ogólne W związku z faktem, że Zleceniodawca przedmiotu zamówienia planuje przeznaczyć na jego realizację kwotę poniżej wyrażonej...

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i realizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kościele Ewangelickim w Giżycku w roku 2018

Giżycko, 22 stycznia 2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i realizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kościele Ewangelickim w Giżycku w roku 2018 I. Postanowienia ogólne W związku z faktem, że Zleceniodawca przedmiotu zamówienia planuje przeznaczyć na jego realizację kwotę poniżej wyrażonej...

MZK Giżycko - Dostawa na podstawie leasingu operacyjnego z opcją zakupu fabrycznie nowych ciągników rolniczych oraz maszyn do całorocznego utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Giżycko /do 31 sierpnia/

Ogłoszenie nr 575568-N-2017 z dnia 2017-08-22 r. Miejski Zakład Komunalny w Giżycku: Dostawa na podstawie leasingu operacyjnego z opcją zakupu fabrycznie nowych ciągników rolniczych oraz maszyn do całorocznego utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Giżycko OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:...

MZK Giżycko - Dostawa na podstawie leasingu operacyjnego z opcją zakupu fabrycznie nowych specjalistycznych pojazdów do całoroczne-go utrzymania porządku i czystości /zmiana terminu składania ofert - do 31 sierpnia 2017 r. do godz. 10.00/

Ogłoszenie nr 566744-N-2017 z dnia 2017-08-09 r. Miejski Zakład Komunalny w Giżycku: "Dostawa na podstawie leasingu operacyjnego z opcją zakupu fabrycznie nowych specjalistycznych pojazdów do całoroczne-go utrzymania porządku i czystości” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i realizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kościele Ewangelickim w Giżycku w roku 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i realizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kościele Ewangelickim w Giżycku w roku 2017 I. Postanowienia ogólne W związku z faktem, że Zleceniodawca przedmiotu zamówienia planuje przeznaczyć na jego realizację kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości...

Wymiany nawierzchni utwardzenia części działki nr 195/8 w Giżycku w ramach zadania Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Smętka do ul. Daszyńskiego

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 na wykonanie: Wymiany nawierzchni utwardzenia części...

Przebudowa drogi ul. I. Dyw. im. T. Kościuszki od al. 1 Maja do ul. Konarskiego oraz naprawa zapadliska drogi gminnej ul. Wileńskiej /termin składania ofert przedłużono do 28 września 2016 r. do godz. 10:00//

Giżycko, 09.09.2016r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Przebudowa drogi ul. I. Dyw. im. T. Kościuszki od al. 1 maja do ul. Konarskiego oraz naprawa zapadliska drogi gminnej ul. Wileńskiej. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Gmina Miejska Giżycko Urząd Miejski w Giżycku al. 1 maja 14, 11-500...

Stowarzyszenie WJM 2010 - Zapytanie ofertowe MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA /do 22 sierpnia/

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WERYFIKACJĘ, AKTUALIZACJĘ I USZCZEGÓŁOWIENIE KONCEPCJI PRZEBIEGU ORAZ PROGRAMU-FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI SIWZ NA WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I KOSZTORYSOWEJ W ZAKRESIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI ZAMIERZENIA w postępowaniu...

Dokumentacja projektowo – kosztowa budowy trasy rowerowej wokół Twierdzy Boyen w Giżycku

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 na wykonanie zadania: Dokumentacja projektowo –...

Dokumentacja projektowo – kosztowa budowy trasy rowerowej wokół Twierdzy Boyen w Giżycku - UNIEWAŻNIONO

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 na wykonanie zadania: Dokumentacja projektowo –...