Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i realizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kościele Ewangelickim w Giżycku w roku 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i realizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kościele Ewangelickim w Giżycku w roku 2017 I. Postanowienia ogólne W związku z faktem, że Zleceniodawca przedmiotu zamówienia planuje przeznaczyć na jego realizację kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości...

Wymiany nawierzchni utwardzenia części działki nr 195/8 w Giżycku w ramach zadania Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Smętka do ul. Daszyńskiego

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 na wykonanie: Wymiany nawierzchni utwardzenia części...

Przebudowa drogi ul. I. Dyw. im. T. Kościuszki od al. 1 Maja do ul. Konarskiego oraz naprawa zapadliska drogi gminnej ul. Wileńskiej /termin składania ofert przedłużono do 28 września 2016 r. do godz. 10:00//

Giżycko, 09.09.2016r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Przebudowa drogi ul. I. Dyw. im. T. Kościuszki od al. 1 maja do ul. Konarskiego oraz naprawa zapadliska drogi gminnej ul. Wileńskiej. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Gmina Miejska Giżycko Urząd Miejski w Giżycku al. 1 maja 14, 11-500...

Stowarzyszenie WJM 2010 - Zapytanie ofertowe MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA /do 22 sierpnia/

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WERYFIKACJĘ, AKTUALIZACJĘ I USZCZEGÓŁOWIENIE KONCEPCJI PRZEBIEGU ORAZ PROGRAMU-FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI SIWZ NA WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I KOSZTORYSOWEJ W ZAKRESIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI ZAMIERZENIA w postępowaniu...

Dokumentacja projektowo – kosztowa budowy trasy rowerowej wokół Twierdzy Boyen w Giżycku

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 na wykonanie zadania: Dokumentacja projektowo –...

Dokumentacja projektowo – kosztowa budowy trasy rowerowej wokół Twierdzy Boyen w Giżycku - UNIEWAŻNIONO

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 na wykonanie zadania: Dokumentacja projektowo –...

Zapytanie ofertowe na przygotowanie, wykonanie i dostawę materiałów promujących w postaci maskotki przestrzennej oraz poduszki "jaśka" w kształcie ryby leszcza /do 1 lipca/

Zapytanie ofertowe na przygotowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w postaci maskotki przestrzennej oraz poduszki "jaśka" w kształcie ryby leszcza treść zapytania ofertowego w załączniku

Dokumentacja projektowo – kosztowa zadania „Prace konserwatorskie w Budynku Administracji - POSTĘPOWANIE ODWOŁANO

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami kodeksu cywilnego na opracowanie „Dokumentacja projektowo – kosztowa zadania „Prace konserwatorskie w Budynku Administracji”” UWAGA: POSTĘPOWANIE ODWOŁANO OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem...

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów promocyjnych: pamiątek i gadżetów promujących Giżycko podczas wydarzeń lokalnych, krajowych i zagranicznych /do 15.04.2016/

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę artykułów promocyjnych: pamiątek i gadżetów promujących Giżycko podczas wydarzeń lokalnych, krajowych i zagranicznych do siedziby Zamawiającego. Termin składania ofert: do 15 kwietnia 2016 r. Termin wykonania zamówienia: do 20 maja 2016 r. Treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy...

Zapytanie ofertowe na wykonanie Audytu Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Giżycku /przedłużono termin składania ofert do 11 kwietnia 2016 r. do godz. 11.00/

Zaktualizowana treść zapytania ofertowego - zmiany wprowadzone 06 kwietnia 2016 r. (wprowadzone zmiany wyróżniono kolorem czerwony) Giżycko, 25.03.2016 r. Zapytanie ofertowe na wykonanie Audytu Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Giżycku I. Postanowienia ogólne W związku z faktem, że Zamawiający planuje przeznaczyć...