Uchwały Rady - archiwum

Uchwała nr XXXII/73/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miasta

Uchwała nr XXXII/73/05
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 20 czerwca 2005r.


w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta.


Na podstawie art. 5b ust. 2,3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Młodzieżową Radę Miasta Giżycka.

§ 2. Ustala się statut działalności Młodzieżowej Rady Miasta Giżycka stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Andrzej Kralkowski

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lipca 2005 11:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1367
14 lipca 2005 11:08 (Administrator) - Dodano załącznik
14 lipca 2005 11:05 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
14 lipca 2005 11:05 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu