Uchwały Rady - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XIX/24/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie rezygnacji radnego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr XIX/24/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie rezygnacji radnego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej. Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się rezygnację...

Uchwała Nr XIX/23/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie rezygnacji radnego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr XIX/23/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie rezygnacji radnego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej. Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się rezygnację...

Uchwała nr XIX/22/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2012.

Uchwała nr XIX/22/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity...

Uchwała nr XIX/21/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu stanowiącemu własność Miasta Giżycka.

Uchwała nr XIX/21/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu stanowiącemu własność Miasta Giżycka. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia...

Uchwała Nr XIX/20/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Giżycka.

Uchwała Nr XIX/20/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Giżycka. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze zmianami) oraz art. 47a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne...

Uchwała nr XIX/19/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości.

Uchwała nr XIX/19/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zmianami) oraz w oparciu o art. 13 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce...

Uchwała Nr XIX/18/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie dzierżawy nieruchomości.

Uchwała Nr XIX/18/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie dzierżawy nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce...

Uchwała nr XIX/17/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Uchwała nr XIX/17/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 200 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz w oparciu o art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce...

Uchwała nr XIX/15/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok

Uchwała nr XIX/15/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych...

Uchwała nr XVI/119/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: Statutu Miasta Giżycka UNIEWAŻNIONA

Wojewoda Warmińsko-Mazurskiego stwierdził nieważność uchwały nr XVI/119/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Statutu Miasta Giżycka z powodu istotnego naruszenia prawa. Rozstrzygnięcie nadzorcze PN.4131.35.2012 z dnia 3 lutego 2012r. Tekst jednolity. UCHWAŁA Nr XVI/119/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29...