Referendum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym i informacja o jego udostępnieniu do wglądu

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym i informacja o jego udostępnieniu do wglądu Na podstawie art.36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy(Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 15 lipca 2015 w sprawie referendum ogólnokrajowego

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA z dnia 15 lipca 2015 r. Na podstawie art.6 ust.5 w związku z art.92 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 2003r.o referendum ogólnokrajowym (Dz.U z 2015 r.poz.318 oraz Uchwały Nr XXV/64/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie podziału miasta Giżycka na stałe obwody głosowania,...

Informacja PKW z dnia 22 czerwca 2015 dotycząca dopisania do spisu wyborców, głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika, wydania zaświadczenia o prawie głosowania

Informacja PKW z dnia 22 czerwca 2015 dotycząca dopisania do spisu wyborców, głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika, wydania zaświadczenia o prawie głosowania - do pobrania w załączniku .pdf

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 o zarządzeniu ogolnokrajowego referendum

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 o zarządzeniu ogolnokrajowego referendum - do pobrania w załączniku .pdf