Gminna Ewidencja Kąpielisk

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 4 stycznia 2019 r. o wyłożeniu na okres 21 dni do publicznej wiadomości projektu Uchwały Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 4 stycznia 2019 roku Na podstawie art. 37 ust. 10, w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.) zawiadamia się o wyłożeniu na okres 21 dni, tj. od 4 stycznia 2019r. do publicznej wiadomości projektu Uchwały Rady Miejskiej w Giżycku w...

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Giżycko z dnia 18 stycznia 2018 roku o wyłożeniu na okres 21 dni do publicznej wiadomości projektu Uchwały Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Giżycko z dnia 18 stycznia 2018 roku Na podstawie art. 37 ust. 10, w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566) zawiadamia się o wyłożeniu na okres 21 dni, tj. od 19 stycznia 2018 r. do publicznej wiadomości projektu Uchwały Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie...

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Giżycko z dnia 9 stycznia 2017 r. o wyłożeniu na okres 21 dni do publicznej wiadomości projektu Uchwały Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2017

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Giżycko z dnia 9 stycznia 2017 roku Na podstawie art. 34a ust. 7, w związku z art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 469 z późn. zm.) zawiadamia się o wyłożeniu na okres 21 dni, tj. od 10 stycznia 2017 r. do publicznej wiadomości projektu Uchwały...

Wykaz kąpielisk, karta kąpieliska

Zgodnie z art. 34b ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 469) burmistrz prowadzi ewidencję kapielisk.