Przetargi

Aktualizacja licencji oprogramowania antywirusowego na okres 12 miesięcy na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku


Urząd Miejski w Giżycku

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

zaprasza do składania ofert

 

w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 na wykonanie zadania:

 

Aktualizacja licencji oprogramowania antywirusowego

na okres 12 miesięcy na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku”

 

I. Przedmiotem zamówienia jest:

 

Aktualizacja licencji oprogramowania antywirusowego na potrzeby

Urzędu Miejskiego w Giżycku w lokalizacji Giżycko, al. 1 Maja 14”

 

II. Zakres przedmiotowy zamówienia:

Aktualizacja na okres 12 miesięcy od dnia 26.04.2019 r., licencji oprogramowania antywirusowego:

  • ESET Endpoint Security (ochrona dla stacji roboczych i serwerów plików) dla 110 użytkowników,
  • Świadczenie usługi wsparcia technicznego oprogramowania w okresie 12 miesięcy od dnia 26.04.2019 r.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu:

  • Wypełniony prawidłowo formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1,

IV. Termin wykonania zamówienia: do dnia 26.04.2019 r.
V. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
VI.  Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
VII. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
VIII. Termin składania ofert upływa dnia  19.04.2019 r. o godz. 10.00.

Oferty dostarczone do siedziby Zamawiającego należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, pok. nr 7, w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Aktualizacja licencji oprogramowania antywirusowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku”.

Oferty dostarczone w formie elektronicznej należy przesłać na adres it@gizycko.pl

IX. Termin związania ofertą – 14 dni.
X.  Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Główny Specjalista Szymon Grabowski – tel. 87 732 41 40

Główny Specjalista Mirosław Domysławski – tel. 87 732 41 40

XI. Kryteria oceny i wyboru oferty: łączna cena 100 %.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019-04-15
Dokument wytworzony przez: Biuro Informatyki (BI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Szymon Grabowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 kwietnia 2019 09:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Domysławski
Ilość wyświetleń: 187
19 kwietnia 2019 11:52 (Mirosław Domysławski) - Dodanie załącznika [powiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 kwietnia 2019 09:53 (Mirosław Domysławski) - Opublikowanie dokumentu.
15 kwietnia 2019 09:52 (Mirosław Domysławski) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)