Przetargi

Przetarg pisemny na prowadzenie bieżącej konserwacji 6 szt. fontann na terenie miasta Giżycka w okresie od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2019 roku (Pasaż Portowy – 2 szt., skwer przed kinem Fala – 1 szt., skwer przy ul. Pocztowej – 1 szt., skwer przy ul. Moniuszki – 1 szt. oraz park przy ul. Warszawskiej – 1 szt.) - do 18.05.2018 r.

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko    

www.bip.gizycko.pl

ogłasza przetarg pisemny

w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego

 

Prowadzenie bieżącej konserwacji 6 szt. fontann na terenie miasta Giżycka w okresie

od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2019 roku (Pasaż Portowy – 2 szt., skwer przed

kinem Fala – 1 szt., skwer przy ul. Pocztowej – 1 szt., skwer przy ul. Moniuszki – 1 szt. oraz park przy

ul. Warszawskiej – 1 szt.)

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

50510000-3 – usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp i zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych  

 

Zakres zamówienia i wynagrodzenie umowne obejmuje w szczególności następujący zakres prac:

a)      bieżąca konserwacja urządzeń elektrycznych zasilających fontanny (fontanny pracują w obiegu zamkniętym w oparciu o pompy wodne zasilane energią elektryczną),

b)      sprawdzanie zabezpieczeń elektrycznych oraz sprawdzanie wentylacji komór fontann,

c)      bieżąca konserwacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych fontanny, ze szczególnym  uwzględnieniem punktów poboru wody z basenów fontanny, tryskaczy (dysz) oraz komory pomp,

d)     podejmowanie działań w sytuacjach awaryjnych po zgłoszeniu przez pracowników Urzędu Miejskiego w Giżycku, Straży Miejskiej lub Policji (najpóźniej w terminie 1 godziny od zgłoszenia),

e)      bieżące (codzienne) oczyszczanie basenów fontanny z zanieczyszczeń (lustro wody, dno, brzegi, elementy ozdobne, płyty granitowe fontanny itp. dot. 2 szt. fontann na Pasażu Portowym oraz 1 szt. fontanny w parku przy ul. Warszawskiej) glonów, porostów oraz zanieczyszczeń pochodzących z drzew, dozowanie środków dezynfekcyjnych

f)       przeprowadzanie kompleksowego czyszczenia fontann wraz ze spustem i wymianą wody:

  • trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa i piątek) 2 fontanny na Pasażu Portowym oraz 1 fontanna w parku przy ul. Warszawskiej
  • dwa razy w tygodniu (poniedziałek i piątek) 1 fontanna skwer przed kinem Fala, 1 fontanna skwer przy ul. Pocztowej oraz 1 fontanna skwer przy ul. Moniuszki

częstotliwość kompleksowego czyszczenia fontann i jego terminy mogą ulec zmianie po wcześniejszym uzgodnieniu takiej konieczności pomiędzy stronami,

g)      włączanie i wyłączanie urządzeń zasilających fontannę (niezależnie od sterowania automatycznego) w przypadku niepogody,

h)      informowanie Zamawiającego z wyprzedzeniem miesięcznym o konieczności zakupu środków dezynfekcyjnych i uzdatniających,

i)        przygotowanie fontann do okresu zimowego w terminie do 5 listopada 2018 roku,

j)        nadzór nad fontannami - w okresie od 1 listopada 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku w zakresie pracy urządzeń,

k)      przygotowanie fontann do rozruchu letniego w terminie do 27 kwietnia 2019 roku,

l)        uruchomienie fontann oraz prowadzenie czynności bieżącej eksploatacji w terminie do 30 kwietnia 2019 roku,

m)    funkcjonowanie fontann będzie odbywać się w godz. od 8.00 do 22.00 z wyjątkiem  okresów ,,deszczowych”, znacznego zachmurzenia i zimna (dopuszcza się zmianę czasów funkcjonowania fontann).

n)      w razie konieczności przeprowadzenie drobnych napraw i konserwacji, w szczególności wymian pomp, malowania, uzupełniania ubytków zaprawy murarskiej, likwidacja skutków działalności wandali,

  • o)      wykonanie i demontaż tymczasowego zasilania fontanny na skwerze przy ul. Moniuszki                 w Giżycku,

p)      wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy zamawiającemu zaświadczenie                           o przeszkoleniu przez Firmę Handlowo-Usługową BIELWOD Waldemar Muszyński                      ul. Dywizji Kościuszkowskiej 5/69, 43-300 Bielsko Biała w zakresie obsługi i konserwacji fontann na Pasażu Portowym,

q)      wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy zamawiającemu zaświadczenie o przeszkoleniu przez Zakład Remontowo-Budowlany Stefan Zajk ul. Słoneczna 51, 12-200 Pisz w zakresie obsługi i konserwacji fontanny w parku przy ul. Warszawskiej.

 

Bezwzględnie wymagany termin wykonania 1 czerwca 2018 r. – 31 maja 2019 r.

 

Termin składania ofert upływa 18 maja 2018 r. o godz. 1000.

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w pokoju 110 w dniu 18 maja 2018 r. o godz. 1010.

 

Osoby upoważnione do kontaktów z Oferentami: Jacek Stankiewicz  – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydziału Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, tel. 87 73 24 131, e:mail: jacek.stankiewicz@gizycko.pl.

 

Zawartość oferty:

–        oferta cenowa,

–        istotne postanowienia umowy,

–        wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia – wymagane uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,

–        oświadczenie, iż wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy zamawiającemu zaświadczenie o przeszkoleniu przez Firmę Handlowo-Usługową BIELWOD Waldemar Muszyński ul. Dywizji Kościuszkowskiej 5/69, 43-300 Bielsko Biała w zakresie obsługi i konserwacji fontann na Pasażu Centrum

–        oświadczenie, iż wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy zamawiającemu zaświadczenie o przeszkoleniu przez Zakład Remontowo-Budowlany Stefan Zajk ul. Słoneczna 51, 12-200 Pisz w zakresie obsługi i konserwacji fontanny w parku przy ul. Warszawskiej,

 

Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100 %.

 

Dokumentację przetargową można odebrać osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, pok. 110 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.gizycko.pl

 

 

 

 

........................................

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.05.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGK)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jacek Stankiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2018 14:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Stankiewicz
Ilość wyświetleń: 268
11 maja 2018 14:59 Jacek Stankiewicz - Dodanie załącznika [dokumentacja_przetargowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 maja 2018 14:59 Jacek Stankiewicz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 maja 2018 14:52 Jacek Stankiewicz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)