Przetargi

Obwieszczenie Nr 2/2018 przetarg na sprzedaż pylonu reklamowego

OBWIESZCZENIE Nr 2/2018

 

Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza I przetarg w formie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż mienia ruchomego – pylonu reklamowego.

 

  1. Przedmiot przetargu:

Pylon reklamowy o wymiarach 500 cm na 1200 cm, o wys. 700 cm i powierzchni reklamowej 60 m2, wykonany z rur stalowych (słupy mocujące z podstawą wykonane z ceowników stalowych) malowanych, montowanych do płyt żelbetowych za pomocą śrub mocujących. Pylon składa się z kilkunastu elementów stalowych połączonych ze sobą za pomocą połączeń śrubowych. Obecnie zdemontowany, poszczególne elementy porozkręcane. Stan techniczny poszczególnych elementów jest przeciętny – stal miejscowo skorodowana, w niektórych elementach ślady korozji wżerowej, elementy wymagają  konserwacji, malowania. Pylon kwalifikuje się w obecnym stanie do dalszej eksploatacji.

Cena wywoławcza ruchomości:  3 862,00 złbrutto

Wadium: 400,00 zł

Postąpienie: nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

 2. Pozostałe informacje:

 

  1. Przetarg na sprzedaż w/w ruchomości odbędzie się w dniu 14 lutego 2018 roku    o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121. W przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej Urzędu.
  2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej w Obwieszczeniu do dnia 9 lutego 2018 r. (włącznie) na konto urzędu PEKAO S.A.  42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.
  3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.
  4. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości.
  5. Wpłata wylicytowanej ceny ruchomości pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium musi być dokonana w terminie do czasu zawarcia umowy przeniesienia własności, której data zostanie wyznaczona w okresie trzech tygodni od dnia przeprowadzonego przetargu, przy czym data ta nie może być dłuższa niż 2 miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
  6. Niedotrzymanie terminu wpłaty wylicytowanej ceny powoduje przepadek wadium. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca ruchomości nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do zawarcia   umowy  w  miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  7. Wadium wpłacone przez osobę, która nie została nabywcą ruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.
  8. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów, a wpłacone wadium zostanie zwrócone. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość zmiany terminu przetargu i terminu wpłaty wadium.
  9. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, telefon  87 732 41 11 wew. 5.

 

 

Giżycko, dnia 2.01.2018 r.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-01-02
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Natalia Żadziłko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 stycznia 2018 08:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Konc
Ilość wyświetleń: 387
02 stycznia 2018 08:32 Arkadiusz Konc - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)