Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowych rozbiórki budynków gospodarczych na terenie i przedpolu Twierdzy Boyen w Giżycku.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowych rozbiórki budynków gospodarczych na terenie i przedpolu Twierdzy Boyen w Giżycku. Zamawiający : Gmina Miejska Giżycko Al....

ZAPYTANIE OFERTOWE - podział działek nr 218/2 oraz 215/7, obręb nr 2 miasta Giżycko

ZAPYTANIE OFERTOWE §1. ZAMAWIAJĄCY Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko Wydział Mienia, tel. 877324114 lub 798619484 §2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych polegających na podziale działek ewidencyjnych nr 218/2 (na 2 działki) oraz 215/7 (na 2 działki),...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi w zakresie zarządzania gminnym zasobem nieruchomości Miasta Giżycka w okresie od 1.07.2019 r. do 30.06.2020 r.

W załączeniu pełna treść Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi w zakresie zarządzania gminnym zasobem nieruchomości Miasta Giżycka w okresie od 1.07.2019 r. do 30.06.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE - podział działki nr 632/33, obręb nr 2 miasta Giżycko

ZAPYTANIE OFERTOWE §1. ZAMAWIAJĄCY Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko Wydział Mienia, tel. 877324114 lub 798619484 §2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych polegających na podziale działki ewidencyjnej nr 632/33 (na 2 działki), obręb nr 2 miasto Giżycko,...

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Giżycku

ZAPROSZENIE do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej równowartości kwoty 30,0 tys. euro do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej...

Rozbiórka Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych przy ul. Nabrzeżnej 15 w Giżycku.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ UWAGA - ZAMAWIAJĄCY DOKONAŁ MODYFIKACJI ZAPROSZENIA Nazwa zamówienia: Rozbiórka Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych przy ul. Nabrzeżnej 15 w Giżycku. 1. Informacje wprowadzające 1.1 Gmina...

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko, część 8 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe – Budynki Gimnazjum nr 1 przy ul. Gimnazjalnej 1 w Giżycku”

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko,...

SP3- Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim / do 19.06.2019 r.

Ogłoszenie nr 557775-N-2019 z dnia 2019-06-07 r. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddzialami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Giżycku: zakup i dostawa samochodu 9-osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:...

MOSiR - przetarg na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na ustawienie automatów do sprzedaży napojów

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU OGŁASZA PRZETARG NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE AUTOMATÓW DO SPRZEDAŻY NAPOJÓW I. ORGANIZATOR PRZETARGU Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Adres: 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5 NIP 845-16-91-482 Strona internetowa: www.ekomarinagizycko.pl ...