Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa budynku ossuarium na terenie nieczynnego cmentarza przy ul. Warszawskiej /do 05.07.2013. do godz.12.00/

Giżycko: Budowa budynku ossuarium na terenie nieczynnego cmentarza przy ul. Warszawskiej Numer ogłoszenia: 119605 - 2013; data zamieszczenia: 20.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska...

Zapytanie dot. realizacji teledysku do piosenki „Chwytaj w żagle wiatr ” /do 24 czerwca do końca dnia/

Giżycko, 18.6.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Teledysk do piosenki „Chwytaj w żagle wiatr ” I. Zamawiający Urząd Miejski w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Teledysk do piosenki „Chwytaj w żagle wiatr ” skomponowanej z okazji jubileuszu 400-lecia nadania praw miejskich Giżycku....

Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego przy alei 1 Maja w Giżycku w terminie od 01 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 roku (do 21 czerwca 2013 roku do godz. 10.00)

Giżycko: Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego przy alei 1 Maja w Giżycku w terminie od 01 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 roku Numer ogłoszenia: 228124 - 2013; data zamieszczenia: 13.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulic na terenie Gminy Miejskiej Giżycko, na okres 12 miesięcy /do 24.06.2013 r. do godz. 12.00/

Giżycko: Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulic na terenie Gminy Miejskiej Giżycko, na okres 12 miesięcy Numer ogłoszenia: 226058 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...

Obwieszczenie Nr 33/2013 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości /ul. Sybiraków/

OBWIESZCZENIE NR 33/2013 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

Roboty budowlane związane z zaprojektowaniem i wykonaniem przebudowy chodnika na miejsca postojowe i ciąg pieszy w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Olsztyńskiej na odcinku od ul. Owsianej do ul. Nadbrzeżnej

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o wartości szacunkowej do 14 tys. euro na wykonanie zamówienia: „Roboty budowlane związane z zaprojektowaniem i wykonaniem przebudowy chodnika na miejsca postojowe i ciąg pieszy w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Olsztyńskiej...

Konkur ofert na dzierżawę lokalu użytkowego w budynku głównym kompleksu portowego EKOMARINA w Giżycku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności ststutowej dla organizacji pozarządowych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ LOKALU UŻYTKOWEGO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU I. Przedmiot i główne warunki dzierżawy 1. Na podstawie Rozdziału VIII pkt. 8 załącznika do uchwały nr XXV/68/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia...

„Dzierżawa urządzenia do pobierania opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania na placu Andrzeja „Balona” Tarasiewicza oraz w części działki geod. nr 309/1, na której zlokalizowany jest w północnej części parking przyległy do alejki parkowej w Giżycku, w okresie od dnia: 01 lipca 2013 r. do dnia: 31 sierpnia 2013 r.

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o wartości szacunkowej do 14 tys. euro na wykonanie zamówienia: „Dzierżawa urządzenia do pobierania opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania na placu Andrzeja „Balona” Tarasiewicza...

Obwieszczenie w sprawie przetargu na najem nieruchomości /ul. Białostocka/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 21 maja 2013r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Białostockiej 21 Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 i następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny nieograniczony...

Obwieszczenie w sprawie przetargu na najem nieruchomości /ul. Białostocka/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 21 maja 2013r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Białostockiej 21 Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 i następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny nieograniczony...