Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa prostokątnych drewnianych skrzynek /do 15 maja 2012/

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO AL. 1 MAJA 14, 11-500 GIŻYCKO OGŁASZA PRZETARG PISEMNY ZGODNIE Z ZAPISAMI KODEKSU CYWILNEGO NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA: „Dostawa prostokątnych drewnianych skrzynek" 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa drewnianych prostopadłościennych skrzynek wykonanych z drewna...

OBWIESZCZENIE NR 25/2012 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Białostockiej /do 23 maja/

OBWIESZCZENIE NR 25/2012 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

OBWIESZCZENIE NR 23/2012 - II przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Wileńskiej / 16 maja /

OBWIESZCZENIE NR 23/2012 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

MOSiR - dzierżawa punktu gastronomicznego typu „letnia kawiarenka” na plaży miejskiej w Giżycku /do 13 kwietnia/

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę punktu gastronomicznego typu „letnia kawiarenka”, zlokalizowanego na plaży miejskiej w Giżycku Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku przy ul. Moniuszki 5 w dniu 13.04.2012 r. o godz. 930...

Kompleksowa organizacja plenerowej imprezy artystyczno - rozrywkowej promującej lokalną gospodarkę i Giżycko jako markę - Święta Trzech Leszczy w ramach Dni Giżycka - w ramach projektu "Giżycko 2011 - 2013 - budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadlokalnych i regionalnych wydarzeniach" /do 20 kwietnia/

Giżycko: Kompleksowa organizacja plenerowej imprezy artystyczno - rozrywkowej promującej lokalną gospodarkę i Giżycko jako markę - Święta Trzech Leszczy w ramach Dni Giżycka - w ramach projektu Giżycko 2011 - 2013 - budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadlokalnych i regionalnych wydarzeniach...

Gmina Miejska Giżycko ogłasza przetarg pisemny, w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego, na dostawę koszy betonowych do Giżycka / do 12 kwietnia

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego Dostawa koszy betonowych do Giżycka Wspólny słownik zamówień (CPV): 39.22.43.40-3 – kosze Zamówienie obejmuje : Zakres 1 – 25 szt. koszy ulicznych okrągłych –...

OBWIESZCZENIE NR 18/2012 - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul. Szarych Szeregów /do 9 maja/ ODWOŁANIE

OBWIESZCZENIE nr 18/1/2012 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010r. z późn. zmian.) Burmistrz Miasta Giżycka odwołuje (szczegółowo opisany w Obwieszczeniu nr 18/2012) przetarg na sprzedaż nieruchomości: 1. Nieruchomość niezabudowana...

MOSiR - sezonowa dzierżawa punktu gastronomicznego typu „letnia kawiarenka” na plaży miejskiej (3145 m2) w okresie 1.05.2012 - 30.09.2014 /do 30 marca/

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę punktu gastronomicznego typu „letnia kawiarenka”, zlokalizowanego na plaży miejskiej w Giżycku. Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka sportu i Rekreacji w Giżycku przy ul. Moniuszki 5 w dniu 30.03.2012 r. o godz. 1000...

MOSiR - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ - stanowisko nr 8

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na plaży miejskiej oznaczonego na planie jako stanowisko nr 8 z przeznaczeniem na handel pamiątkami, drobną galanterią, itp. Przetarg odbędzie się...

MOSiR - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ - stanowisko "D"

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na plaży miejskiej oznaczonego na planie jako stanowiska „D” w okresie od 01.06.2012 r. – 31.08.2012 r. z przeznaczeniem na sprzedaż książek,...