Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu w Porcie EKOMARINA GIŻYCKO pod lokalizację placu zabaw dla dzieci.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU W PORCIE EKOMARINA GIŻYCKO Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu w porcie pasażerskim EKOMARINA GIŻYCKO w okresie od 01.06.2014 r. do 30.08.2014 r. pod lokalizację placu zabaw dla dzieci (terenu rekreacyjno-sportowego)....

Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę lokalu użytkowego - kaponiera w Twierdzy Boyen

Giżyckie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert na dzierżawę lokalu użytkowego – kaponiera przy bramie Giżyckiej wraz z ogródkiem i WC z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej z zakresu gastronomii, turystyki i pokrewnych. Czas trwania dzierżawy – wstępnie - 1 rok z możliwością przedłużenia. Stawka...

Budowa oświetlenia ulic w Gizycku

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO AL. 1 MAJA 14, 11-500 GIŻYCKO OGŁASZA PRZETARG PISEMNY O WARTOŚĆI PONIŻEJ 30 TYS. EURO NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA: DOKUMENTACJA PROJEKTOWO – KOSZTOWA BUDOWY OŚWIETLENIA ULIC W GIŻYCKU

Prowadzenie działań w zakresie ochrony przed bezdomnością zwierząt w okresie od 1 maja 2014 roku do 30 kwietnia 2017 roku /termin składania ofert do 23 kwietnia 2014 r. do godz. 10.00/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Prowadzenie działań w zakresie ochrony przed bezdomnością zwierząt w okresie od 1 maja 2014 roku do 30 kwietnia 2017 roku Numer

Zapytanie ofertowe wariantowe PO.5520.12.2014. Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro. (podstawa art. 70¹ Kodeksu Cywilnego)

Giżycko dnia 10-04-2014 Zapytanie ofertowe wariantowe PO.5520.12.2014 Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro. (podstawa art. 70¹ Kodeksu Cywilnego) Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bip.gizycko.pl.

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położoego w Porcie "EKOMARINA" w Giżycku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowo-handlowej (bez możliwośći prowadzenia handlu alkoholem i artykułami spożywczymi)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU BIUROWO - HANDLOWEGO W BUDYNKU GŁÓWNYM PORTU „EKOMARINA” W GIŻYCKU Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMA

Zagospodarowanie alei i terenu przed kaplicą na cmentarzu przy al. 1 Maja /termin składania ofert do 15.04.2014 r. do godz. 12.00/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Zagospodarowanie alei i terenu przed kaplicą na cmentarzu przy al. 1 Maja Numer ogłoszenia: 101000 - 2014; data zamieszczenia: 25.03.20

Dostawa energii elektrycznej dla jednostek Gminy Miejskiej Giżycko /termin składania ofert do 12.05.2014 r. do godz. 11.00/

Ogłoszenie o zamówieniu przesłane 25.03.2014 r. do publikacji w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej W związku z publikacją ogłoszenia o zamówieniu nr 2014/S 061-102933 w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej na „Dostawę energii elektrycznej dla jednostek Gminy Miejskiej Giżycko” Zamawiający...