Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku informuje o wyborze oferty na wykonanie zadania polegającego na przeprowadzeniu rejsu w związku z realizacją projektu systemowego w ramach POKL

Giżycko, dn. 08.10.2013 INFORMACJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku informuje o wyborze oferty na wykonanie zadania polegającego na przeprowadzeniu rejsu w związku z realizacją projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji, Działanie 7.1, Rozwój i upowszechnianie...

Obwieszczenie Nr 56/2013 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości /lokal mieszkalny ul. Owsiana/

OBWIESZCZENIE Nr 56/2013 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawijącego 2 szt. roll-upów promocyjnych

OGŁOSZENIE na zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 2 szt. roll-upów promocyjnych na wydarzenia tj. konferencje, spotkania realizowane w ramach projektu „Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...

Obwieszczenie Nr 53/2013 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Obwodowa/

OBWIESZCZENIE NR 53/2013 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na przeprowadzeniu rejsu w związku z realizacją projektu systemowego w ramach POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na przeprowadzeniu rejsu w związku z realizacją projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji, Działanie 7.1, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,...

Audyt zewnętrzny projektu pn. „Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeżu jeziora Niegocin w Giżycku”

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA na wykonanie audytu zewnętrznego projektu Do udzielenia zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy). ZAMAWIAJĄCY: Gmina...

Obwieszczenie Nr 52/2013 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Szarych Szeregów i ul. Sybiraków/

OBWIESZCZENIE NR 52/2013 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na...

Obwieszczenie o przetargu na najem nieruchomości /lokal użytkowy ul. Wodociągowa/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 11 września 2013r. - NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO położonego w Giżycku przy ul. WODOCIĄGOWEJ 17 w podpiwniczeniu budynku Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 i następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Burmistrz Miasta...

Obwieszczenie o przetargu na najem nieruchomości /garaż ul. Białostocka/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 11 września 2013r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Białostockiej 21 Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 i następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny...

Obwieszczenie o przetargu na najem nieruchomości / garaż ul. Dąbrowskiego/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 11 września 2013r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 5 Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 i następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg...