Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg ofertowy na sprzedaż konstrukcji amfiteatru „Galeon” wraz z robotami rozbiórkowymi i wykonaniem robót dodatkowych

Przetarg ofertowy na sprzedaż konstrukcji amfiteatru „Galeon” wraz z robotami rozbiórkowymi i wykonaniem robót dodatkowych I. ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Moniuszki 5, 11-500 Giżycko tel/fax 87 429 27 53 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż konstrukcji...

Obwieszczenie Nr 65/2013 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Kopernika/

OBWIESZCZENIE NR 65/2013 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

Zapytanie ofertowe nr PO 2/11/2013 (dotyczy zamówienia na dostawę kamery termowizyjnej)

Zapytanie ofertowe nr PO 2/11/2013 ( dotyczy zamówienia na dostawę kamery termowizyjnej ) I. ZAMAWIAJĄCY Urząd Miejski w Giżycku 11-500 Giżycko Aleja 1 Maja 14 Tel. 877 324 111 Fax. 874 285 241 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamery termowizyjnej do Centrum Zarządzania Kryzysowego...

Przetarg pisemny - Oświetlenie świąteczne miasta Giżycka 2013 - 2014

WM.7021.9.1.2013.JS Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko www.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami kodeksu cywilnego „Oświetlenie świąteczne miasta Giżycka 2013 – 2014” CPV 45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego Remont oświetlenia (łącznie z kosztami...

Zapytanie ofertowe - adaptacja pomieszczenia Punktu Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku

Giżycko dn. 12.11.2013 r. Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 (dotyczy zamówienia na adaptację Punktu Obsługi Klienta) I. ZAMAWIAJĄCY Urząd Miejski w Giżycku 11-500 Giżycko Aleja 1 Maja 14 Tel. 877 324 111 Fax. 874 285 241 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa modernizacji sieci komputerowej...

Ogłoszenie w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości /Plac Grunwaldzki/

OGŁOSZENIE z dnia 12 listopada 2013 r. BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Giżycko, położonego w Giżycku przy Placu Grunwaldzkim 1 Podstawa prawna: art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami...

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Giżycku oraz gminnych jednostek organizacyjnych /składanie ofert do 15.11.2013 r. do godz. 10.00/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Giżycku oraz gminnych jednostek organizacyjnych Numer ogłoszenia: 232293 - 2013; data zamieszczenia:...

Świadczenie usługi w zakresie sprzątania na bieżąco (zamiatanie, odśnieżanie i usuwanie gołoledzi) terenów, na których obowiązek utrzymania ciąży na Gminie Miejskiej Giżycko oraz na drogach publicznych gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 maja 2015 roku

Specyfikcję Istotnych warunków Zamówienia Zamawijący udostępni na stronie internetowej zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych od dnia publikacji ogłoszenia w Suplemencie Dziennika Urzędowego Uni Europejskiej, tj. 23.10.2013r. - Nr 2013/S 206-357209

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości / kaplica na cmentarzu komunalnym Al. 1 Maja/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU dotyczącego dzierżawy budynku przedpogrzebowego położonego w Giżycku na cmentarzu komunalnym przy al. 1 Maja Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 i następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm) Burmistrz Miasta Giżycka...

Obwieszczenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości /garaż ul. Białostocka/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 9 października 2013r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Białostockiej 21 Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 i następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny...