Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu restauracyjnego w nowo wybudowanym kompleksie portowym "EKOMARINA" w Giżycku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU RESTAURACYJNEGO W NOWO WYBUDOWANYM KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku...

Obwieszczenie Nr 66/2012 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Żeromskiego/

OBWIESZCZENIE 66/2012 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań...

Dostawa sprzętu komputerowego oraz serwisowanie, wsparcie techniczne i monitoring użytkowania sprzętu wraz z usługą stałego dostępu do Internetu w ramach projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Miejskiej Giżycko (do 13 listopada 2012r. godz. 10.00)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Dostawa sprzętu komputerowego oraz serwisowanie, wsparcie techniczne i monitoring użytkowania sprzętu wraz z usługą stałego dostępu do Internetu w ramach projektu pn.: Przeciwdziałanie...

Obwieszczenie Nr 65/2012 w sprawie rokowań na zbycie nieruchomości /ul. Wileńska/

OBWIESZCZENIE NR 65/2012 Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.)oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań...

Obwieszczenie nr 64/2012 w sprawie rokowań na zbycie nieruchomości /ul. Szarych Szeregów/

OBWIESZCZENIE NR 64/2012 Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.)oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań...

Obwieszczenie Nr 63/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości /ul. Szarych Szeregów, ul. Wileńska, ul. Sybiraków/

OBWIESZCZENIE NR 63/2012 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

Obwieszczenie w sprawie przetargu na najem garażu /ul. Dąbrowskiego/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 23 października 2012r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 5 Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 i następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg...

Obwieszczenie Nr 62/2012 w sprawie dzierżawy nieruchomości /teren przy Jeziorze Popówka Mała/

OBWIESZCZENIE Nr 62/2012 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na urządzenie wyciągu do nart wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym gastronomiczną. Część nieruchomości położonej w Giżycku przy ul. Moniuszki wydzielonej z działki oznaczonej nr geod....

Remont oznakowania ulic w Giżycku w latach 2013 – 2014

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 tys. euro na wykonanie zamówienia: „Remont oznakowania ulic w Giżycku w latach 2013 – 2014” wspólny słownik zamówień (CPV) –...

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu restauracyjnego w nowo wybudowanym kompleksie portowym "EKOMARINA" w Giżycku.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU RESTAURACYJNEGO W NOWO WYBUDOWANYM KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku...