Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie dwustronnej tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie dwustronnej tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Postępowanie nie

Przebudowa nawierzchni ulicy Słowackiego /Termin składania ofert do 18.07.2014 godzina 12:00/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Przebudowa nawierzchni ulicy Słowackiego Numer ogłoszenia: 223580 - 2014; data zamieszczenia: 03.07.2014 OGŁOSZENIE O ZA

Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego Mazurskiej Pętli Rowerowej wraz z koncepcją oraz oceną oddziaływania na środowisko /termin składania ofert do 15.07.2014 r., godz. 12.00/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl

Renowacja płyty głównej i bocznej boisk piłkarskich na stadionie miejskim w Giżycku /termin składania ofert do 14.07.2014 r.godz. 12.00/

Renowacja płyty głównej i bocznej boisk piłkarskich na stadionie miejskim w Giżycku Numer ogłoszenia: 211172 - 2014; data zamieszczenia: 24.06.2014

Przetarg pisemny - Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego przy alei 1 Maja w Giżycku od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku /do 18.06.2014 r. godz. 12.00/

Gmina MiejskaGiżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego

Obwieszczenie Nr 26/2014 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Wilanowska/

OBWIESZCZENIE Nr 26/2014 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie&nb

Obwieszczenie Nr 25/2014 w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości /Plac Targowy/

OBWIESZCZENIE NR 25/2014 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres nieoznaczony zabudowanej wiaty - stanowiska handlowego nr 22. Stanowisko handlowe położone jest na Placu Targowym w Giżycku na działce oznaczonej nr geod. 540/2.

Przetarg pisemny - prowadzenie bieżącej konserwacji 6 szt. fontann na terenie miasta Giżycka w okresie od 19.05.2014 do 18.05.2015 (do 16.05.2014)

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego Prowadzenie bieżącej konse