Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie nr 41/2018 - lokal mieszkalny Dąbrowskiego 6/12

OBWIESZCZENIE NR 41/1/2018 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poza. 121 ze zm. ) Burmistrz Miasta Giżycka odwołuje (szczegółowo opisany w Obwieszczeniu nr 41/2018 z dnia 9.04.2018r.) przetarg na sprzedaż nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 12 znajdujący...

Wykonanie pracowni chemiczno-fizycznej w Szkołach Podstawowych nr 4 i nr 7 w Giżycku wraz z montażem i dostawą pomocy dydaktycznych /do 16.04.2018

Ogłoszenie nr 540219-N-2018 z dnia 2018-04-05 r. Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli: Wykonanie pracowni chemiczno-fizycznej w szkołach podstawowych nr 4 i 7 w Giżycku wraz z montażem i dostawa pomocy dydaktycznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Wyposażenie warsztatu zbrojmistrza na Twierdzy Boyen w Giżycku: dostawa sprzętu multimedialnego.

Giżycko, 05.04.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wyposażenie warsztatu zbrojmistrza na Twierdzy Boyen w Giżycku: dostawa sprzętu multimedialnego I. Postanowienia ogólne: Tryb konkurencyjności: zaproszenie do złożenia oferty cenowej. Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zadania kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości...

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko. Część 1 - Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcje edukacyjne przy ul. Olsztyńskiej 6A"

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY. Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko Tel. 87 73 24 111, faks (87)428 52 41 Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt - pt. 7.30-15.30 NIP: 845-19-51-457 e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: grzegorz.witkowski@gizycko.pl znak postępowania: WPI. 042.13.2.2018.GW 2. OPIS PRZEDMIOTU...

MOSiR- przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU BIUROWO - HANDLOWEGO W KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 4 kwietnia 2018r. - NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO położonego w Giżycku przy ul. Kombatantów 7

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 4 kwietnia 2018r. - NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO położonego w Giżycku przy ul. Kombatantów 7 (w podpiwniczeniu budynku) Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami), uchwała Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/47/2015...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 4 kwietnia 2018r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Wodociągowej 17

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 4 kwietnia 2018r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Wodociągowej 17 Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami), uchwały Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/47/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie...

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko, część 2 – Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcje oświatowe – Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. 3 Maja 21 w Giżycku.”

Termin skaładania ofert - 11.04.2018r. Link do postępowania na roboty budowlane: http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/411580/ Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego...

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na sprzedaż książek, prasy i filmów.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na sprzedaż książek, prasy i filmów. Okres dzierżawy: 01.05.2018 – 31.10.2018 r. Przetarg obejmuje część nieruchomości położonej w Giżycku na Plaży Miejskiej oznaczonej...

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskie na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rowerowego - rowerków dziecięcych wielośladowych oraz terenu rekreacyjnego zagospodarowanego basenem wodnym z kulami.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej zgodnie z załącznikiem nr 1 w okresie: od 23.04.2018 r. do 31.08.2018 r. z przeznaczeniem na prowadzenie wypożyczalni sprzętu...