Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty na wykonanie termomodernizacji oraz remontu budynku sanitariatu położonego na targowisku miejskim, na Placu Targowym w Giżycku.

Giżycko, 27.07.2016 Koma Sp. z o. o. Sp. k. ul. Sikorskiego 19C 19-300 Ełk ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: złożenia oferty na wykonanie termomodernizacji oraz remontu budynku sanitariatu położonego na targowisku miejskim, na Placu Targowym w Giżycku. 1. Zamawiający : Gmina Miejska Giżycko Działając na podstawie umowy o zarządzanie Targowiskiem...

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie zagospodarowania na cmentarzu komunalnym przy ul. Leśnej w Gajewie k. Giżycka” (do 4.08.2016 r.)

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie zagospodarowania na cmentarzu komunalnym przy ul. Leśnej w Gajewie k. Giżycka” Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30...

Obwieszczenie Nr 32/2016 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Białostocka, ul. Armii Krajowej/

OBWIESZCZENIE Nr 32/2016 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Przebudowy nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych (MBSW) przy ul. Nadbrzeżnej w ramach projektu "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową sluzy "Guzianka II" i remontem śluzy "Guzianka I"

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30000 euro do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 na wykonanie zadania: Dokumentacja projektowo –...

Dokumentacja projektowo – kosztowa Przebudowy nabrzeży Portu Śródlądowego Żeglugi Mazurskiej w ramach projektu "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową sluzy "Guzianka II" i remontem śluzy "Guzianka I"

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30000 euro do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 na wykonanie zadania: Dokumentacja projektowo –...

Obwieszczenie Nr 28/2016 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości /ul. Polna/

OBWIESZCZENIE NR 28/2016 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Rozeznanie rynku z opcją możliwości zawarcia umowy (inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych)

Giżycko, 11.07.2016 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miejski w Giżycku ul. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko tel.: 87 7324 113; fax.: 87428 52 41 e-mali: urzad@gizycko.pl www.gizycko.pl Osoba do kontaktów: Grzegorz Borzymowski – Wydział Mienia, tel.: 87 7324 114, e-mail: grzegorz.borzymowski@gizycko.pl ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zgodnie...

Dokumentacja projektowo – kosztowa zadania „Remont muru Carnot’a II

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30000 euro do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 na wykonanie zadania: Dokumentacja projektowo –...

Zapytanie ofertowe - Wykonanie Audytu Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Giżycku / termin składania ofert do 29 lipca 2016 r. do godz. 11.00/

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W URZĘDZIE MIEJSKIM W GIŻYCKU Giżycko, 08.07.2016 r. Zapytanie ofertowena wykonanie Audytu Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Giżycku I. Postanowienia ogólne W związku z faktem, że Zamawiający planuje przeznaczyćna jego realizację kwotę poniżej wyrażonejw...

Obwieszczenie Nr 27/2016 w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości /Plac Targowy/

OBWIESZCZENIE NR 27/2016 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres nieoznaczony nieruchomości położonych na Placu Targowym w Giżycku na działce oznaczonej nr geod. 540/2. 1. Stanowisko handlowe nr 8a o powierzchni zabudowy 11m2 wraz z gruntem pod stanowiskiem stanowiącym część działki o nr geod....