Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na zadanie pn.: Adaptacja budynku przy ul. Pionierskiej 13 w Giżycku na potrzeby Dziennego Domu "Senior+" - Postępowanie nr 2

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na zadanie pn.: Adaptacja budynku przy ul. Pionierskiej 13 w Giżycku na potrzeby Dziennego Domu „Senior +” Zamawiający : Gmina Miejska...

Obwieszczenie nr 96 - NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO położonego w Giżycku przy ul. WODOCIĄGOWEJ 17

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NR 96 z dnia 7 sierpnia 2018r. - NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO położonego w Giżycku przy ul. WODOCIĄGOWEJ 17 (na parterze budynku) Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami), uchwała Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/47/2015...

Obwieszczenie nr 93/2018 - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonych na Placu Targowym

OBWIESZCZENIE NR 93/2018 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres nieoznaczony nieruchomości położonych na Placu Targowym w Giżycku na działce oznaczonej nr geod. 540/2. 1. Zabudowana wiata - stanowisko handlowe nr 15 o powierzchni zabudowy 9m2 wraz z gruntem pod stanowiskiem stanowiącym część...

Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Rozbiórka elementów nieczynnej oczyszczalni ścieków znajdującej się na terenie Twierdzy Boyen

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Rozbiórka elementów nieczynnej oczyszczalni ścieków znajdującej się na terenie Tweirdzy Boyen. Dokumenty znajdują się w załączeniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA RĘBAK-ROZDRABNIACZ GAŁĘZI

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Zakup i dostawę fabrycznie nowego rębaka - rozdrabniacza gałęzi Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz....

Rozeznanie rynku - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej wykonania i montażu wieży dla jerzyków

Giżycko, dnia 02 sierpnia 2018 roku. WGK.7080.3.2017.DD Rozeznanie rynku W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości do 14.000 euro z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zm.) na mocy art. 4 pkt. 8 w/w ustawy proszę o złożenie...

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na zadanie pn.: Adaptacja budynku przy ul. Pionierskiej 13 w Giżycku na potrzeby Dziennego Domu "Senior+"

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na zadanie pn.: Adaptacja budynku przy ul. Pionierskiej 13 w Giżycku na potrzeby Dziennego Domu „Senior +” Zamawiający : Gmina...

Obwieszczenie nr 92/2018 - lokal mieszkalny Dąbrowskiego 6/12

OBWIESZCZENIE NR 92/1/2018 W związku z koniecznością spełnienia wymogów wskazanych w § 6 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) zmienia się treść punktu 1 i 2 Pozostałych informacji do Obwieszczenia...

Zakup i montaż wyposażenia siłowni w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa budynku administaracyjno - sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno - szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia /termin składania ofert do 10 sierpnia 2018 r. do godz. 10:00/

Ogłoszenie nr 596357-N-2018 z dnia 2018-07-31 r. Gmina Miejska Giżycko: Zakup i montaż wyposażenia siłowni w ramach zadania inwestycyjnego pn. : „Rozbudowa budynku administracyjno – sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno – szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie...

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania inwestycyjnego.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY. Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko Tel. 87 73 24 111, faks (87)428 52 41 Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt - pt. 7.30-15.30 NIP: 845-19-51-457 e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: michal.babiak@gizycko.pl znak postępowania: WPI.7013.15.1.2018.GW 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem...