Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie zadania „Remont fontanny przed kinem Fala w Giżycku” - do 25.05.2018 r.

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie zadania „Remont fontanny przed kinem Fala w Giżycku” Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy) Złożenie oferty...

Dostawa 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych (kopiarka, drukarka, skaner) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 na wykonanie zadania: „Dostawa 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych (kopiarka, drukarka,...

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę gruntu na Plaży Miejskiej w Giżycku pod stanowiska handlowe nr 1,2,3,4.

PRZETARG ODWOŁANY !!! OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ STANOWSIK HANDLOWYCH NA PLAŻY MIEJSKIEJ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę gruntu pod stanowiska na Plaży Miejskiej oznaczonych na planie w załączniku nr 1 jako stanowiska 1,2,3,4 każde o wymiarach...

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej pod lokalizację placu zabaw- teren dla dzieci („dmuchawce”)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej pod lokalizację placu zabaw- teren dla dzieci („dmuchawce”) Okres dzierżawy: 01.06.2018 r. - 31.08.2018 r. Przetarg obejmuje część nieruchomości położonej w Giżycku na Plaży Miejskiej...

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie zadania „Przebudowa dużej fontanny na Pasażu Portowym w Giżycku” - do 18.05.2018 r.

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie zadania „Przebudowa dużej fontanny na Pasażu Portowym w Giżycku” Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy) Złożenie...

Przetarg pisemny na prowadzenie bieżącej konserwacji 6 szt. fontann na terenie miasta Giżycka w okresie od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2019 roku (Pasaż Portowy – 2 szt., skwer przed kinem Fala – 1 szt., skwer przy ul. Pocztowej – 1 szt., skwer przy ul. Moniuszki – 1 szt. oraz park przy ul. Warszawskiej – 1 szt.) - do 18.05.2018 r.

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego Prowadzenie bieżącej konserwacji 6 szt. fontann na terenie miasta Giżycka w okresie od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2019 roku (Pasaż Portowy – 2 szt., skwer przed kinem Fala – 1 szt.,...

Wykonanie utwardzenia na plaży miejskiej” w ramach zadania „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: „Wykonanie utwardzenia na plaży miejskiej” w ramach zadania „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową...

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę domku handlowego na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na handel pamiątkami, drobną galanterią, itp. z wyłączeniem usług gastronomicznych i sprzedaży lodów oraz alkoholu; istnieje możliwość prowadzenia działalności usługowej.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ DOMKU HANDLOWEGO NR 2 NA PLAŻY MIEJSKIEJ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę domku handlowego na Plaży Miejskiej oznaczonego na planie w załączniku nr 1 jako stanowisko nr 2 z przeznaczeniem na handel pamiątkami, drobną...

MOSiR- przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w Giżycku z przeznaczeniem na prowadzenie placu zabaw dla dzieci do lat 5.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w okresie: od 01.06.2018 r. do 31.08.2018 r. z przeznaczeniem na prowadzenie placu zabaw dla dzieci do lat 5. Przetarg odbędzie...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 8 maja 2018r. - NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO położonego w Giżycku przy ul. Kombatantów 7

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 8 maja 2018r. - NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO (pomieszczenia gospodarczego) położonego w Giżycku przy ul. Kombatantów 7 (w podpiwniczeniu budynku) Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami), uchwała Rady Miejskiej...