Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa replik armat w ramach realizowanego propjektu pn.: Zachowanie dziedzictwa kulturalnego zabytkolwej Twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację Warsztatu Zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia /składanie ofert do 30 listopada 2017 r. do godz. 10:00/

Ogłoszenie nr 616668-N-2017 z dnia 2017-11-20 r. Gmina Miejska Giżycko: Dostawa replik armat w ramach realizowanego projektu pn.: Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację Warsztatu Zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:...

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na usługę dostarczenia mebli i wyposażenia

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W postępowaniu dotyczącym zapytania o cenę na: usługę dostarczenia mebli i wyposażenia obejmujących: krzesła, stoły konferencyjne, biurko, biurka komputerowe, krzesła komputerowe, szafę do przechowywania laptopów, szafki pod urządzenia biurowe, w ramach realizacji działań Projektu pn.: „Kurs...

MOSIR - PRZETARG NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE ZAJĘĆ REKREACYJNO-SPORTOWYCH

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU OGŁASZA PRZETARG NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE ZAJĘĆ REKREACYJNO-SPORTOWYCH I. ORGANIZATOR PRZETARGU Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Adres: 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5 NIP: 845 16 91 482 Strona internetowa: www.lodowiskogizycko.pl II....

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi zapewnienia posiłków w formie bonów żywnościowych dla uczestników projektu pn. „Kurs na pracę!"

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi zapewnienia posiłków w formie bonów żywnościowych dla uczestników projektu pn.„Kurs na pracę! Reintegracja społeczno - zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej w Giżycku” Kod CPV zgodnie ze Wspólnym...

Zapytanie ofertowe - rozeznanie cenowe z opcja zawarcia umowy na wdrożenie i dostawę oraz uruchomienie systemu do obsługi programu "Giżycka Karta Mieszkańca" /termin składania ofert do 17 listopada 2017 r. do godz. 12:00/

Giżycko,09.11.2017 r. ZP.271.1.33.2017.ARPO ZAPYTANIE OFERTOWE rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wdrożenie i dostawę oraz uruchomienie systemu do obsługi programu „Giżycka Karta Mieszkańca” Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko, Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko I. Postanowienia ogólne Wartość...

Obwieszczenie Nr 84/2017 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości /Grajwo/

OBWIESZCZENIE NR 84/2017 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 2147 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostarczenie mebli i wyposażenia na potrzeby projektu pn.: „Kurs na pracę! (...)"

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH Centrum Integracji Społecznej w Giżycku zaprasza do złożenia ofert cenowych na usługę dostarczenia mebli i wyposażenia obejmujących: krzesła, stoły konferencyjne, biurko, biurka komputerowe, krzesła komputerowe, szafę do przechowywania laptopów, szafki pod urządzenia biurowe w ramach...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostarczenie sprzętu multimedialnego oraz cyfrowego na potrzeby projektu pn.: „Kurs na pracę! (...)"

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko, 11-500 Giżycko, al. 1 Maja 14, NIP: 845 195 14 57, Centrum Integracji Społecznej, 11-500 Giżycko ul. Pionierska 13. W związku z realizacją projektu pn.: „Kurs na pracę! Reintegracja społeczno - zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej...

Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok – Remont siedzisk w amfiteatrze Twierdzy Boyen w Giżycku.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok – Remont siedzisk w amfiteatrze Twierdzy Boyen w Giżycku. Zamawiający...

Zaproszenie do składania ofert na wynajem części powierzchni biurowej w ramach akcji "Wieczór z paszportem i dowodem osobistym" /termin składania ofert do 24 listopada 2017 r. do godz. 10:00/

Zaproszenie do składania ofert na wynajem części powierzchni biurowej o pow. 3,00 m2 Urzędu Miejskiego w Giżycku w ramach akcji „Wieczór z paszportem i dowodem osobistym” Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko zaprasza do składania ofert na wynajem części powierzchni biurowej o pow. 3,00 m2 Urzędu...