Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy - wykonanie inwentaryzacji i pomiaru sytuacyjnego dzierżawionych bądź bezumownie wykorzystywanych gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie inwentaryzacji i pomiaru sytuacyjnego dzierżawionych bądź bezumownie wykorzystywanych gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko bądź będących w jej posiadaniu, położonych w obrębie nr 1 miasta Giżycka, w celu ustalenia faktycznego stanu zagospodarowania terenu wraz...

PRZETARG ODWOŁANY ! -MOSiR - Przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na odpłatne wypożyczanie sprzętu pływającego napędzanego elektrycznie lub siłą ludzkich mięśni.

PRZETARG ODWOŁANY ! Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w Giżycku z przeznaczeniem na odpłatne wypożyczanie sprzętu pływającego napędzanego elektrycznie lub siłą ludzkich mięśni. Okres trwania dzierżawy - od 01.06.2017...

Przebudowa chodnika w ul. Bema

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, do którego mają zastosowania przepisy art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zamówienia:...

Zaproszenie do składania ofert Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej zagospodarowania kwartału ulic Mickiewicza, 1 Maja, Konarskiego /termin składania ofert 14.02.2017 /

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej zagospodarowania kwartału ulic Mickiewicza, 1 Maja, Konarskiego” o wartości poniżej 30 000 euro, do którego nie stosuje...

Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację Warsztatu Zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem terenu /termin składani ofert do 16 lutego 2017 r. do godz. 11:00/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.gizycko.pl Ogłoszenie nr 16486 - 2017 z dnia 2017-01-30 r. Giżycko: Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację Warsztatu Zbrojmistrza...

Zapytanie ofertowe - postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania: dostawa samochodu dla Straży Miejskiej w Giżycku.

W wyniku zakończenia postępowania dot. dostawy samochodu dla Straży Miejskiej w Giżycku informuję, że w ustalonym terminie wpłynęła jedna oferta: Przedsiębiorstwa Prywatnego Dariusz Pindur, al. 1 Maja 17, 11-500 Giżycko - samochód Opel Combo Tour Van, wartość zamówienia 69.900,00 brutto. Złożona oferta była zgodna z treścią...

MOSIR- Przetarg ofertowy na najem lokali w budynku głównym PORTU EKOMARINA GIŻYCKO dla organizacji pozarządowych.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI W BUDYNKU GŁÓWNYM PORTU „EKOMARINA GIŻYCKO” DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I. ORGANIZATOR PRZETARGU Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Adres: 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5 Strona internetowa: www.ekomarinagizycko.pl II. PRZEDMIOT PRZETARGU 1. Przedmiotem...

Informacja o planowanym partnerstwie publiczno - prywatnym w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w Giżycku na potrzeby podniesienia jej efektywności w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego

Giżycko, dnia 26 stycznia 2017 r. Gmina Miejska Giżycko Aleja 1 Maja 14 11-500 Giżycko tel. 87 7324 111 faks 87 428 52 41 Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w Giżycku na potrzeby podniesienia jej efektywności w formule...

Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w Giżycku na potrzeby podniesienia jej efektywności w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego /termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym - do 27 lutego 2017 r. do godz. 10:00/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.gizycko.pl Ogłoszenie nr 14756 - 2017 z dnia 2017-01-26 r. Giżycko: Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w Giżycku na potrzeby podniesienia jej efektywności w formule Partnerstwa...