Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Remont siedzisk w amfiteatrze Twierdzy Boyen w Giżycku - zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko NIP 845 19 51 457 tel.: +48 87 73 24 111 fax: + 48 87 42 85 241 mail: urzad@gizycko.pl domena: www.bip.gizycko.pl Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa...

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nr 500004197-N-2017 z 18.07.2017 r. - Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie otwartych rowów melioracyjnych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka w okresie od 01 sierpnia 2017 r,. do 30 września 2017 r.

Ogłoszenie nr 500004197-N-2017 z dnia 18-07-2017 r. Giżycko: Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie otwartych rowów melioracyjnych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka w okresie od 01 sierpnia 2017 r. do 30 września 2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€, w 4 zakresach: I ZAKRES – WYKONANIE UTWARDZENIA NA PLAŻY MIEJSKIEJ II ZAKRES – PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY KANALE GIŻYCKIM III ZAKRES –UTWARDZENIE PRZEJŚCIA NA UL. ŻEGLARSKIEJ IV ZAKRES – SZACHY PARKOWE

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko NIP 845 19 51 457 tel.: +48 87 73 24 111 fax: + 48 87 42 85 241 mail: urzad@gizycko.pl domena: www.bip.gizycko.pl ZAPROSZENIE do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia:...

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Remont siedzisk w amfiteatrze Twierdzy Boyen w Giżycku - zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko NIP 845 19 51 457 tel.: +48 87 73 24 111 fax: + 48 87 42 85 241 mail: urzad@gizycko.pl domena: www.bip.gizycko.pl Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia:...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie placu zabaw przy ul. Kajki w Giżycku.

Z A P R O S Z E N I E Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459). GMINA MIEJSKA...

Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok – Dostawa sceny mobilnej zadaszonej, systemu nagłośnienia i oświetlenia scenicznego dla Gminy Miejskiej Giżycko /termin składania ofert - do 19 lipca 2017 r. do godz. 10.00/.

Ogłoszenie nr 531446-N-2017 z dnia 2017-07-10 r. Gmina Miejska Giżycko: Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok – Dostawa sceny mobilnej zadaszonej, systemu nagłośnienia i oświetlenia scenicznego dla Gminy Miejskiej Giżycko OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy...

Zaproszenie do składania ofert na: „Wykonanie utwardzenia terenu na działce geod. nr: 2-237/5 z materiału rozbiórkowego powierzonego przez Zamawiającego wraz z odwodnieniem”

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert pisemnych w zapytaniu ofertowym prowadzonym za pomocą poczty elektronicznej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 30 tys. euro na wykonanie zamówienia pn.: „Wykonanie utwardzenia terenu...

Zaproszenie do składania ofert na dostawę wraz z montażem i podłączeniem 15 sztuk kuchenek elektrycznych do lokali mieszkalnych w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. I Dyw. im. T. Kościuszki 2”.

Z A P R O S Z E N I E Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459). GMINA MIEJSKA...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie placu zabaw przy ul. Kajki w Giżycku.

Z A P R O S Z E N I E Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459). GMINA MIEJSKA...