Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPROSZENIE do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia na „Wykonanie kontroli okresowych stanu technicznego i wartości użytkowej wybranych odcinków dróg gminnych, uzupełnienie książek drogi oraz map techniczno-eksploatacyjnych będących w posiadaniu zarządcy drogi”.

ZAPROSZENIE do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 tys. euro Nazwa zamówienia: „Wykonanie kontroli okresowych stanu technicznego i wartości użytkowej wybranych odcinków dróg gminnych, uzupełnienie książek drogi oraz map techniczno-eksploatacyjnych...

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-002/18

OŚ PRIORYTETOWA 11. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE DZIAŁANIA 11.2 UŁATWIENIE DOSTĘPU DO PRZYSTĘPNYCH CENOWO, TRWAŁYCH ORAZ WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG, W TYM OPIEKI ZDROWOTNEJ I USŁUG SOCJALNYCH ŚWIADCZONYCH W INTERESIE OGÓLNYM. PODDZIAŁANIE 11.2.1 UŁATWIENIE DOSTĘPU DO USŁUG ZDROWOTNYCH – PROJEKTY KONKURSOWE TYP PROJEKTU: Opracowanie...

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowej lub zajęć rekreacyjnych (bez możliwości prowadzenia działalności handlowej).

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU W KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 14 z...

MOSiR- przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 14 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowej lub zajęć rekreacyjnych (bez możliwości prowadzenia działalności handlowej).

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU W KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 14 z przeznaczeniem...

MOSiR - Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę wraz z montażem hali magazynowej o konstrukcji stalowej

Giżycko, 04.10.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: „Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę wraz z montażem hali magazynowej o konstrukcji stalowej dla MOSIR w Giżycku”. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy...

ZAPROSZENIE do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 tys. euro Nazwa zamówienia: „Wykonanie utwardzenia terenów z materiału rozbiórkowego powierzonego przez Zamawiającego na działkach geod. nr 1-275/44 oraz 1-275/47 na łącznej powierzchni – 285,00 m2,”

ZAPROSZENIE do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 tys. euro Nazwa zamówienia: „Wykonanie utwardzenia terenów z materiału rozbiórkowego powierzonego przez Zamawiającego na działkach geod. nr 1-275/44 oraz 1-275/47 na łącznej powierzchni –...

Rozeznanie rynku - Remont fontanny przy budynku byłego kina"Fala"

ROZEZNANIE CENOWE Z OPCJĄ ZAWARCIA UMOWY na wykonanie zadania „Remont fontanny przy budynku byłego kina „FALA” – ul. Warszawska w Giżycku” Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30...

Zakup i montaż wyposażenia siłowni w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa budynku administaracyjno - sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno - szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia /zmiana terminu składania ofert do 08 października 2018 r. do godz. 10:00/

Termin składania ofert został przedłużony do 08 października 2018 r. do godz. 10:00. Ogłoszenie nr 621598-N-2018 z dnia 2018-09-25 r. Gmina Miejska Giżycko: Zakup i montaż wyposażenia siłowni w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa budynku administracyjno – sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno – szkoleniowe...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie utwardzenia terenów z materiału rozbiórkowego powierzonego przez Zamawiającego wraz z odwodnieniem, na działkach geod.: nr 2-237/5, nr 1-275/44 oraz 1-275/47

ZAPROSZENIE do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 tys. euro Nazwa zamówienia: „Wykonanie utwardzenia terenów z materiału rozbiórkowego powierzonego przez Zamawiającego wraz z odwodnieniem, na działkach geod.: - nr 2-237/5 na powierzchni –...