Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rozeznanie rynku - złożenie oferty na: Rozbudowę placu zabaw pn. ,,Plac zabaw na skarpie ul. Moniuszki – etap 1 oraz Budowę placu zabaw przy ul. Suwalskiej (do 29.06.2018 r.)

Giżycko, dnia 20 czerwca 2018 roku. WGK.7021.3.5.1.2018 Rozeznanie rynku W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości do 30 000 euro z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zm.) na mocy art. 4 pkt. 8 w/w ustawy proszę o złożenie...

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko część 6 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcje oświatowe – Budynek dydaktyczny Gimnazjum nr 1 przy ul. Gimnazjalnej 1 w Giżycku /termin składania ofert - do 09 lipca 2018 r. do godz. 10:00/

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko część 6 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcje oświatowe – Budynek dydaktyczny Gimnazjum nr 1 przy ul. Gimnazjalnej 1 w Giżycku TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 09 lipca 2018 r. do godz....

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie zadania „Przebudowa dużej fontanny na Pasażu Portowym w Giżycku” - do 29.06.2018

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie zadania „Przebudowa dużej fontanny na Pasażu Portowym w Giżycku” Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy) Złożenie...

OBWIESZCZENIE NR 62/2018- przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Szarych Szeregów

OBWIESZCZENIE NR 62/2018 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Podświetlenie krzyża Św. Brunona

Gmina Miejska Giżycko Giżycko, 19.06. 2018 r. NIP – 845-19-51-457 Al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko tel. 087 7324 113; fax. 0 87 428 52 41 e-mail: urzad@gizycko.pl www.gizycko.pl ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nr sprawy: WPI.7013.47.1.2018.GW Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający: Gmina...

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko, część 4 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcje oświatowe – Przedszkole Miejskie nr 4 przy ul. Jagiełły 3 w Giżycku”.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY. Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko Tel. 87 73 24 111, faks (87)428 52 41 Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt - pt. 7.30-15.30 NIP: 845-19-51-457 e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: grzegorz.witkowski@gizycko.pl znak postępowania: WPI. 042.9.5.2018.GW 2. OPIS PRZEDMIOTU...

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynku publicznego położonego przy ul. Wodociągowej 17 w Giżycku.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY. Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko Tel. 87 73 24 111, faks (87)428 52 41 Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt - pt. 7.30-15.30 NIP: 845-19-51-457 e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: grzegorz.witkowski@gizycko.pl znak postępowania: WPI. 042.11.2.2018.GW 2. OPIS PRZEDMIOTU...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Świadczenie usługi w zakresie zarządzania gminnym zasobem nieruchomości Miasta Giżycka w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

Znak sprawy 271.1.1.2018.JM Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko Aleja 1 Maja 14 11 – 500 Giżycko Tel.: +48 87-732-41-11 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Świadczenie usługi w zakresie zarządzania gminnym zasobem nieruchomości Miasta Giżycka w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Kompletna dokumentacja stanowi...

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: Udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim poprzez budowę kładki dla pieszych nad Kanałem Giżyckim w Giżycku w ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II" i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim (...)

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: Udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim poprzez budowę kładki dla pieszych nad Kanałem Giżyckim w Giżycku w ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka...