Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa tymczasowego oświetlenia dojścia oraz przejścia dla pieszych w ul. Moniuszki (do COS-u)

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: WPI. 7011.20.2017.SP Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko NIP 845-19-51-457 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa tymczasowego oświetlenia dojścia...

„Aktualizacja licencji oprogramowania antywirusowegona na okres 12 miesięcy na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku”

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 na wykonanie zadania: „Aktualizacja licencji oprogramowania antywirusowegona na okres 12...

Zaproszenie do składania ofert: na wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko, terenu zawartego między ulicami: Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego, Al. 1 Maja i Placem Grunwaldzkim.

Z A P R O S Z E N I E Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459). GMINA MIEJSKA GIŻYCKO ...

Zaproszenie do składania ofert: Dostawa i montaż masztu oświetleniowego w ramach zadania „Przebudowa nabrzeża jeziora Niegocin na odcinku od basenu MBSW do molo w ramach projektu Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „ Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 Nazwa zamówienia: Dostawa i montaż masztu oświetleniowego w ramach zadania „Przebudowa nabrzeża jeziora...

MOSiR- Przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Giżycka.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI W BUDYNKU GŁÓWNYM PORTU „EKOMARINA GIŻYCKO” DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I. ORGANIZATOR PRZETARGU Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Adres: 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5 Strona internetowa: www.ekomarinagizycko.pl II. PRZEDMIOT PRZETARGU 1. Przedmiotem przetargu...

Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku: Zakres III - Remonty nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych /termin składania ofert - do 10 kwietnia 2017 r. do godz. 10:00/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.gizycko.pl Ogłoszenie nr 49550 - 2017 z dnia 2017-03-23 r. Giżycko: Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku: Zakres III – Remonty nawierzchni z mas mineralno...

OBWIESZCZENIE NR 18/2017 - Przetarg na sprzedaż nieruchomości (ul. Polna, ul. Sybiraków)

OBWIESZCZENIE NR 18/2017 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

MOSiR- Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego oznaczonego numerem 0/28 położonego w budynku głównym kompleksu portowego EKOMARINA w Giżycku.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU USŁUGOWO-HANDLOWEGO W KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położoneg w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego...

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy Usługi komunalne na terenie miasta Giżycka – udostępnienia i serwis kabin oraz kontenerów sanitarnych od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku (do 24 marca 2017 r.)

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy Usługi komunalne na terenie miasta Giżycka – udostępnienia i serwis kabin oraz kontenerów sanitarnych od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza...