Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ „URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI” I HYDRAULICZNEJ WYCINARKI KORZENI

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Zakup i dostawa fabrycznie nowego urządzenia do czyszczenia kanalizacji i hydraulicznej wycinarki korzeni. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r....

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko" część 3 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcje oświatowe - Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wiejskiej 50 w Giżycku

Termin składania ofert - do 23 marca 2018 r. do godz. 10:00 Ogłoszenie nr 527825-N-2018 z dnia 2018-03-07 r. Gmina Miejska Giżycko: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko" część 3 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcje...

Dokumentacja projektowo – kosztowa zadania „BUDOWA RONDA NA SKRZYŻOWANIU ULIC JAGIEŁŁY – KAZIMIERZA WIELKIEGO – PRZEMYSŁOWA”.

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn Dokumentacja projektowo – kosztowa zadania „BUDOWA RONDA NA SKRZYŻOWANIU ULIC JAGIEŁŁY – KAZIMIERZA WIELKIEGO – PRZEMYSŁOWA”. o wartości poniżej równowartości...

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: Budowa obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Giżycku

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: Budowa obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Giżycku wspólny...

Rozeznanie rynku na wykonanie zadania „Oświetlenie świąteczne Giżycka – Wielkanoc 2018”” (do 9.03.2018 r.)

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie zadania „Oświetlenie świąteczne Giżycka – Wielkanoc 2018” Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy) Złożenie...

PRZETARG NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO położonego w Giżycku przy ul. WODOCIĄGOWEJ 17

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 28 lutego 2018r. - NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGOpołożonego w Giżycku przy ul. WODOCIĄGOWEJ 17 (na parterze budynku) Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami), uchwała Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/47/2015 z...

Modernizacja zaplecza kotłowni przy ulicy Batorego w Giżycku ETAP II - utwardzenie placu, zjazd na drogę gminną, kanalizacja kablowa /termin składania ofert - do 16.03.2018 r. do godz. 11:00/.

Ogłoszenie nr 524653-N-2018 z dnia 2018-02-28 r. Gmina Miejska Giżycko: Modernizacja zaplecza kotłowni przy ulicy Batorego w Giżycku ETAP II - utwardzenie placu, zjazd na drogę gminną, kanalizacja kablowa. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

Rozeznanie rynku na wykonanie zamówienia pn. „Wykonanie i montaż 6 sztuk pergoli ” (do 2.03.2018 r.)

Giżycko, dnia 22 lutego 2018 roku. WGK.7021.1.8.2018.DD Rozeznanie rynku W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zm.) na mocy art. 4 pkt. 8 w/w ustawy proszę o złożenie...

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko" część 2 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcje oświatowe - Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. 3 Maja 21 w Giżycku

Termin składania ofert - do 12.03.2018 r. Ogłoszenie nr 522426-N-2018 z dnia 2018-02-23 r. Gmina Miejska Giżycko: "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko" część 2 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcje oświatowe - Szkoły...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWYCH POSYPYWAREK

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Zakup i dostawę fabrycznie nowych posypywarek – ciągnionej i zawieszanej. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016 r....