Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa artykułów promocyjnych: pamiątek i gadżetów promujących Giżycko jako markę w ramach projektu „Giżycko 2011 – 2013 – budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadlokalnych i regionalnych wydarzeniach” /do 17 sierpnia/

Giżycko: Dostawa artykułów promocyjnych: pamiątek i gadżetów promujących Giżycko jako markę w ramach projektu Giżycko 2011 - 2013 - budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadlokalnych i regionalnych wydarzeniach Numer ogłoszenia: 235130 - 2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE...

OBWIESZCZENIE 40/2011 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokal mieszkalny nr 8 przy ul.Dąbrowskiego 17 /do 7 września/

OBWIESZCZENIE 40/2011 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań...

Świadczenie usługi w zakresie sprzątania na bieżąco (zamiatanie, odśnieżanie i usuwanie gołoledzi) terenów, na których obowiązek utrzymania ciąży na Gminie Miejskiej Giżycko oraz na drogach publicznych gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Świadczenie usługi w zakresie sprzątania na bieżąco (zamiatanie, odśnieżanie i usuwanie gołoledzi) terenów, na których obowiązek utrzymania ciąży na Gminie Miejskiej Giżycko oraz na drogach publicznych gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Niniejsze...

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu /do 26 sierpnia/

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu do pobrania w załączniku Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226505-2011:TEXT:PL:HTML

OBWIESZCZENIE NR 31/2011 - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul. Mazurskiej /do 18 sierpnia/

OBWIESZCZENIE NR 31/2011 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

Inwestycja przyrodnicza na potrzeby opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji: rozbudowa drogi krajowej nr 59 na odcinku Kanał Niegociński – Rondo Al. 1 Maja oraz drogi krajowej nr 63 na odcinku Rondo Al. 1 Maja – Wieś Bystry /do 19 lipca/

Giżycko: Inwestycja przyrodnicza na potrzeby opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji: Rozbudowa drogi krajowej nr 59 na odcinku Kanał Niegociński – rondo Al. 1 Maja oraz drogi krajowej nr 63 na odcinku rondo Al. 1 Maja – Wieś Bystry Numer ogłoszenia: 186865 - 2011; data zamieszczenia: 07.07.2011 OGŁOSZENIE...

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Spytkowo” / do 15.07.2011r.

Giżycko, 26 lipca 2011 r. WM.7021.4.2.2011 POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie przepisów kodeksu cywilnego na realizację zamówienia pn.: „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji...

Dostawa fabrycznie nowej samojezdnej maszyny (rolba) do czyszczenia i konserwacji tafli lodowej o wymiarach 30x60 m/do 8 lipca/

Giżycko: Dostawa fabrycznie nowej samojezdnej maszyny (rolba) do czyszczenia i konserwacji tafli lodowej o wymiarach 30x60 m Numer ogłoszenia: 180307 - 2011; data zamieszczenia: 30.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

MOSiR - sezonowa dzierżawa terenu na plaży miejskiej (80m2) z przeznaczeniem na rekreację - basen wodny z kulami /do 4 lipca/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na plaży miejskiej oznaczonego na planie jako stanowisko „A” ( 80 m 2 ) w okresie 05.07.2011 r. – 31.08.2011 r. z przeznaczeniem...

MOSiR - Wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na ustawienie automatów do sprzedaży napojów /do 4 lipca/

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU OGŁASZA PRZETARG NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE AUTOMATÓW DO SPRZEDAŻY NAPOJÓW I. ORGANIZATOR PRZETARGU Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Adres: 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5 NIP 845-16-91-482 Strona internetowa: www.mosirgizycko.pl ...