Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

MOSiR - Nadzór geodezyjny nad "Kładką na ul. kolejową i torami" i "Ciągiem pieszym wraz z tarasem widokowym"

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU OGŁASZA PRZETARG NA NADZÓR GEODEZYJNY NAD „KŁADKĄ NAD UL. KOLEJOWĄ I TORAMI” I „CIĄGIEM PIESZYM WRAZ Z TARASEM WIDOKOWYM” I. ORGANIZATOR PRZETARGU Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Adres: 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5 NIP 845-16-91-482 Strona...

Obwieszczenie Nr 6/2014 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości / lokal mieszkalny ul. Owisana/

OBWIESZCZENIE Nr 6/2014 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

Obwieszczenie Nr 4/2014 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Kopernika/

OBWIESZCZENIE NR 4/2014 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

Całoroczna, bieżąca pielęgnacja, utrzymanie, rozwijanie i przekształcanie zieleni na terenie miasta Giżycka w terminie od 1 kwietnia 2014 roku do 31 maja 2015 roku /termin składania ofert do 25.02.2014 r. do godz. 10.00/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Całoroczna, bieżąca pielęgnacja, utrzymanie, rozwijanie i przekształcanie zieleni na terenie miasta Giżycka w terminie od 1 kwietnia 2014 roku do 31 maja 2015 roku Numer ogłoszenia:...

Zapytanie ofertowe nr PO 5520.04.2014 (dotyczy zamówienia na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego)

Zapytanie ofertowe nr PO 5520.04.2014 (dotyczy zamówienia na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego) I. ZAMAWIAJĄCY Urząd Miejski w Giżycku 11-500 Giżycko Aleja 1 Maja 14 Tel. 877 324 111 Fax. 874 285 241 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 8 szt. komputerów stacjonarnych wraz z...

Bieżąca eksploatacja kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie otwartych rowów melioracyjnych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2016 roku /składanie ofert do 04 lutego 2014 r. do godz. 12:00/.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gizycko.pl Giżycko: Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie otwartych rowów melioracyjnych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka w okresie od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca...

Obwieszczenie Nr 3/2014 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Obwodowa/

OBWIESZCZENIE NR 03/2014 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

Obwieszczenie Nr 2/2014 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /lokal mieszkalny ul. Owsiana/

OBWIESZCZENIE Nr 2/2014 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

Obwieszczenie Nr 1/2014 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości / ul. Wileńska/

OBWIESZCZENIE NR 1/2014 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie w Giżycku konferencji na rozpoczęcie projektu „Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich” /składanie ofert do 10 stycznia do godz. 10.00/

Znak sprawy – WT.042.10.1.2014EK Giżycko, 07 stycznia 2014 Gmina Miejska Giżycko (Beneficjent) al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko tel. 87 7324 120; fax. 0 87 428 52 41 e-mail: ewa.kulis@gizycko.pl www.gizycko.pl Zapytanie ofertowe na zorganizowanie w Giżycku konferencji na rozpoczęcie projektu „Planowanie miejskiego obszaru...