Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg pisemny - Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego przy alei 1 Maja w Giżycku od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku /do 18.06.2014 r. godz. 12.00/

Gmina MiejskaGiżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego przy alei 1 Maja w Giżycku od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku Wspólny słownik zamówień (CPV): 9837111-5 – usługi utrzymania cmentarzy Przedmiotem...

Obwieszczenie Nr 26/2014 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Wilanowska/

OBWIESZCZENIE Nr 26/2014 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Obwieszczenie Nr 25/2014 w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości /Plac Targowy/

OBWIESZCZENIE NR 25/2014 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres nieoznaczony zabudowanej wiaty - stanowiska handlowego nr 22. Stanowisko handlowe położone jest na Placu Targowym w Giżycku na działce oznaczonej nr geod. 540/2. 1. Zabudowana wiata - stanowisko handlowe nr 22 o powierzchni zabudowy...

„Zastępcze wykonanie robót budowlanych – usunięcie usterek po robotach budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. Budowa Mazurskiego Centrum Sportów Lodowych w Giżycku ”

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie zamówienia: „Zastępcze wykonanie robót budowlanych – usunięcie usterek po robotach budowlanych wykonanych w ramach zadania...

Przetarg pisemny - prowadzenie bieżącej konserwacji 6 szt. fontann na terenie miasta Giżycka w okresie od 19.05.2014 do 18.05.2015 (do 16.05.2014)

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego Prowadzenie bieżącej konserwacji 6 szt. fontann na terenie miasta Giżycka w okresie od 19 maja 2014 roku do 18 maja 2015 roku (Pasaż Portowy – 2 szt., skwer przed kinem Fala – 1 szt.,...

Dzierżawa 3 urządzeń do pobierania opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania w okresie od dnia: 01 lipca 2014 r. do dnia: 31 sierpnia 2014 r

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o wartości szacunkowej do 30 tys. euro na wykonanie zamówienia: „Dzierżawa 3 urządzeń do pobierania opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania na: placu Andrzeja „Balona” Tarasiewicza...

Zapytanie ofertowe na wykonanie stalowych tablic informacyjnych w ramach promocji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury 2007 – 2013 pod nazwą „ADAPTACJA OBIEKTÓW W TWIERDZY BOYEN W GIŻYCKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ORAZ ZAKUPEM WYPOSAŻENIA WPŁYWAJĄCEGO NA ICH UNOWOCZEŚNIENIE”

ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na wykonanie stalowych tablic informacyjnych w ramach promocji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury 2007 – 2013 pod nazwą „ADAPTACJA OBIEKTÓW W TWIERDZY BOYEN W GIŻYCKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM...

Obwieszczenie Nr 21/2014 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /miejscowość Grajwo/

OBWIESZCZENIE NR 21/2014 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

Przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na plaży miejskiej z przeznaczeniem na rekreację (basen wodny z kulami)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na plaży miejskiej (91 m2 ) w okresie 01.06.2014 r. – 31.08.2014 r. z przeznaczeniem na rekreację (basen wodny z kulami ). Przetarg odbędzie...