Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Nr 88/2017 w sprawie II przetargu na sprzedaż nieruchomości /ul. Królowej Jadwigi /

OBWIESZCZENIE NR 88/2017 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ UŻYWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO, NADWOZIE VAN DWUOSOBOWY

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę używanego samochodu ciężarowego, nadwozie VAN dwuosobowy Miejski Zakład Komunalny z siedzibą w Giżycku przy ul. Suwalskiej 21, zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Zakup i dostawę używanego samochodu ciężarowego z nadwoziem typu VAN I. Zamawiający Miejski Zakład Komunalny Suwalska 21, 11-500...

Informacja o wyłonieniu oferenta

Informacja o wyłonieniu oferenta W postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego na: usługę zapewnienia posiłków w formie bonów żywnościowych uprawniających uczestników Projektu pn.: „Kurs na pracę! Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej...

Udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim poprzez Budowę kładki dla pieszych nad Kanałem Giżyckim w Giżycku w ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzickiego oraz brzegów rzeki Pisy

Zmiana terminu składania ofert - do 19 stycznia 2018 r. do godz. 10:00. Ogłoszenie nr 622543-N-2017 z dnia 2017-11-27 r. Gmina Miejska Giżycko: Udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim poprzez Budowę kładki dla pieszych nad Kanałem Giżyckim w Giżycku w ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej...

Budowa nawierzchni na pasażu pieszym przy Placu Grunwaldzkim w Giżycku /termin składania ofert został przedłużony do 12 grudnia 2017 r. do godz. 10:00/.

Ogłoszenie nr 621628-N-2017 z dnia 2017-11-24 r. Gmina Miejska Giżycko: Budowa nawierzchni na pasażu pieszym przy Placu Grunwaldzkim w Giżycku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

Modernizacja zaplecza kotłowni przy ulicy Batorego w Giżycku ETAP I – Część I budowa ogrodzenia; Część II budowa przyłącza wodociągowego /termin składania ofert do 08 grudnia 2017 r. do godz. 10:00/

Ogłoszenie nr 619908-N-2017 z dnia 2017-11-22 r. Gmina Miejska Giżycko: Modernizacja zaplecza kotłowni przy ulicy Batorego w Giżycku ETAP I - Część I - budowa ogrodzenia; Część II - budowa przyłącza wodociągowego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. KONARSKIEGO 10

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 21 listopada 2017r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. KONARSKIEGO 10 Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami), uchwały Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/47/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie...

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUGI ZAPEWNIENIA POSIŁKÓWW FORMIE BONÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. „KURS NA PRACĘ! REINTEGRACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GIŻYCKA W RAMACH DZIAŁALNOŚCI CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU”. Szczegóły...

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na usługę dostarczenia sprzętu multimedialnego oraz cyfrowego

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W postępowaniu dotyczącym zapytania o cenę na: usługę dostarczenia sprzętu multimedialnego oraz cyfrowego, mającego służyć poprowadzeniu zajęć z uczestnikami Projektu pn.: „Kurs na pracę! Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej...

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej przejścia podziemnego w ciągu ul. Unii Europejskiej w Giżycku pod linią kolejową nr 038 Białystok-Głomno w km 151,815 wraz z likwidacją przejścia kat. E w km 151,733 linii kolejowej nr 038. Termin składania ofert - 07.12.2017. godz. 12.00

Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko NIP 845 19 51 457 tel.: +48 87 73 24 111 fax: + 48 87 42 85 241 e-mail: urzad@gizycko.pl adres URL: www.bip.gizycko.pl Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ ...