Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Wilanów w Giżycku

Z A P R O S Z E N I E Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025). GMINA MIEJSKA GIŻYCKO Zaprasza...

Rozeznanie rynku - złożenie oferty na: Rozbudowę placu zabaw pn. ,,Plac zabaw na skarpie ul. Moniuszki – etap 1 oraz Budowę placu zabaw przy ul. Suwalskiej (do 20.07.2018 r.)

Giżycko, dnia 12 lipca 2018 roku. WGK.7021.3.5.2.2018 Rozeznanie rynku W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości do 30 000 euro z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zm.) na mocy art. 4 pkt. 8 w/w ustawy proszę o złożenie...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ SYSTEMU MONITOROWANIA POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH MZK W GIŻYCKU

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Zakup i dostawę systemu monitorowania pojazdów służbowych MZK w Giżycku. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz...

Obwieszczenie nr 80/2018 - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Jeziornej

OBWIESZCZENIE NR 80/1/2018 Z uwagi na kolizję terminów przetargów, zmienia się pkt 1 Uwag Obwieszczenia nr 80/2018 w sprawie przetargu na dzierżawę części nieruchomości o pow. 50m2 położonej w Giżycku przy ul. Jeziornej wydzielonej z działki o nr geod. 528, w zakresie godziny przetargu, na następujący Uwagi: 1. Przetarg...

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko część 7 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcje oświatowe – Budynek dydaktyczny Gimnazjum nr 2 przy ul. Warszawskiej 39 w Giżycku

Termin składania ofert -25.07.2018r. do godz. 10.00 Link do dokumentacji - acja_publiczna/Dokumentacja_techniczna_budynek_dydaktyczny_gim2.rar Ogłoszenie nr 586218-N-2018 z dnia 2018-07-10 r. Gmina Miejska Giżycko: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko"...

Obwieszczenie nr 70/2018 - lokal mieszkalny Smętka 14/2

OBWIESZCZENIE NR 70/1/2018 Niniejszym zmienia się treść Obwieszczenia 70/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego w sposób następujący: Zmianie ulega termin przeprowadzenia przetargu; niniejszym pkt 1 Uwagi zastępuje się zapisem: „Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie...

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: "Budowa drogi ul. Róży Wiatrów - etap I"

Znak sprawy WPI.7013.42.2017.MC Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko Aleja 1 Maja 14 11 – 500 Giżycko Tel.: +48 87-732-41-11 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: "Budowa drogi ul. Róży Wiatrów - etap...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM MZK WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM POMIARÓW WYKONANEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na „wykonanie prac remontowych pomieszczeń w budynku administracyjnym Miejskiego Zakładu Komunalnego wraz ze sporządzeniem pomiarów wykonanej instalacji elektrycznej”. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy...

Obwieszczenie nr 69/2018 - przetarg ustny ograniczony ul. Krzywa

OBWIESZCZENIE NR 69/2018 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

OBWIESZCZENIE NR 68/2018 - nieruchomości ul. Sybiraków

OBWIESZCZENIE NR 68/2018 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...