Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Roboty remontowe i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Giżycka /termin składania ofert - do 25 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00/

Ogłoszenie nr 535283-N-2019 z dnia 2019-04-09 r. Gmina Miejska Giżycko: Roboty remontowe i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Giżycka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

ROZEZNANIE CENOWE Z OPCJĄ ZAWARCIA UMOWY na wykonanie zadania „Przebudowa dużej fontanny na Pasażu Portowym w Giżycku”

ROZEZNANIE CENOWE Z OPCJĄ ZAWARCIA UMOWY na wykonanie zadania „Przebudowa dużej fontanny na Pasażu Portowym w Giżycku” Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 p

MOSiR - przetarg ustny nieogranioczony na sezonową dzierżawę domku handlowego na terenie Plaży Miejskiej.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ DOMKU HANDLOWEGO NA PLAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę domku handlowego na Plaży Miejskiej oznaczonego na planie w załączniku nr 1 jako stanowisko „C&rd

MOSiR - przetarg ustny nieogranioczony na sezonową dzierżawę domku handlowego na terenie Plaży Miejskiej.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ DOMKU HANDLOWEGO NA PLAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę domku handlowego na Plaży Miejskiej oznaczonego na planie w załączniku nr 1 jako stanowisko „F&rd

Zestawienie i dzierżawa łączy pomiędzy siedzibą Zamawiającego w budynku przy ulicy al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko a wskazanymi lokalizacjami.

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny Dz.U.

Opracowanie dokumentacji technicznej „Giżyckiej pętli rowerowej” w zakresie adaptacji chodników na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym wraz z opracowaniem projektów zmian w organizacji ruchu

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, do którego mają zastosowania przepisy art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pra

Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku - termin składania ofert do 17 kwietnia 2019r. do godziny 10.00.

Termin składania ofert - 17 kwietnia 2019r. do godz. 10:00 Ogłoszenie nr 532159-N-2019 z dnia 2019-04-02 r.

„Wykonanie utwardzenia terenów z materiału rozbiórkowego powierzonego przez Zamawiającego wraz z odwodnieniem, na działkach geod. nr 1-275/45 oraz 1-275/47 na łącznej powierzchni – 285,00 m2,

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, do którego mają zastosowania przepisy art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pra