Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku- Remont niecki basenowej.

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO MIEJSKI OŚRODEK SPORU I REKREACJI 11-500 GIŻYCKO UL. MONIUSZKI 5: REMONT NIECKI BASENOWEJ POLEGAJĄCY NA WYMIANIE FOLII BASENOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI ROBOTAMI BUDOWLANYMI I INSTALACYJNYMI Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane Zamieszczenie ogłoszenia: Zamieszczenie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

Aktualizacja licencji oprogramowania antywirusowego na na okres 12 miesięcy na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku.

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 na wykonanie zadania: „Aktualizacja licencji oprogramowania antywirusowego na okres 12 miesięcy...

Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztowej termomodernizacji budynków Gimnazjum nr 1 przy ul. Gimnazjalnej 1 w Giżycku.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztowej termomodernizacji budynków Gimnazjum nr 1 przy ul. Gimnazjalnej 1 w Giżycku. Kod CPV - 71000000-8 – Usługi architektoniczne,...

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko" część 1 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Wodociągowej 15

Termin skaładania ofert - 04.04.2018 r., godz. 10:00 Ogłoszenie nr 533199-N-2018 z dnia 2018-03-19 r. Gmina Miejska Giżycko: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko część 1 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Wodociągowej 15 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

Przetarg na dzierżawę budynku pogrzebowego położonego w Giżycku na cmentarzu komunalnym przy al. 1 Maja

OBWIESZCZENIE nr 34/2018 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. poz. 121 z 2018r. ze zmian.) Burmistrz Miasta Giżycka odwołuje (szczegółowo opisany w Ogłoszeniu z dnia 16.03.2018 r. przetarg na dzierżawę budynku przedpogrzebowego położonego w Giżycku na Cmentarzu...

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania: Udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim poprzez budowę kładki dla pieszych nad Kanałem Giżyckim w Giżycku w ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niego

Ogłoszenie nr 531835-N-2018 z dnia 2018-03-15 r. Gmina Miejska Giżycko: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania: Udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim poprzez budowę kładki dla pieszych nad Kanałem Giżyckim w Giżycku w ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych...

PRZETARG PISEMNY O WARTOŚĆI PONIŻEJ 30 TYS. EURO NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA: „DOKUMENTACJA PROJEKTOWO – KOSZTOWA BUDOWY OŚWIETLENIA PLACU ZABAW PRZY ULICY KAJKI W GIŻYCKU ” (do21.03.2018 r.)

WGK.7021.6.9.2018.JO Giżycko, 13.03.2018 r. GMINA MIEJSKA GIŻYCKO ALEJA 1 MAJA 14, 11-500 GIŻYCKO OGŁASZA PRZETARG PISEMNY O WARTOŚĆI PONIŻEJ 30 TYS. EURO NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA: „DOKUMENTACJA PROJEKTOWO – KOSZTOWA BUDOWY OŚWIETLENIA PLACU ZABAW PRZY ULICY KAJKI W GIŻYCKU ” I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakres...

Dostawa na podstawie leasingu operacyjnego z opcją zakupu używanego samochodu ciężarowego z nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów i dodatkowym wyposażeniem w nową posypywarkę i pług /zmiana terminu składania ofert - do 30.03.2018 r. do godz. 11:50/

Ogłoszenie nr 530883-N-2018 z dnia 2018-03-14 r. Miejski Zakład Komunalny w Giżycku: "Dostawa na podstawie leasingu operacyjnego z opcją zakupu używanego samochodu ciężarowego z nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów i dodatkowym wyposażeniem w nową posypywarkę i pług” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Wodociągowej 17

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 9 marca 2018r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Wodociągowej 17 Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami), uchwały Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/47/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Białostockiej 21

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 9 marca 2018r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Białostockiej 21 Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami), uchwały Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/47/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie...