Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Nr 39/2016 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości /Plac Targowy/

OBWIESZCZENIE NR 39/2016 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2015.1774 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Wykonanie projektu wykonawczego montażu dwóch tablic elektronicznych

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ZAPYTANIE OFERTOWE na Wykonanie projektu wykonawczego montażu dwóch tablic elektronicznych o wymiarach ok. 150 cm x 70 cm po obu stronach mostu obrotowego w Giżycku w miejscach wskazanych przez Zamawiającego wraz z montażem tablic. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1...

Dokumentacja projektowo – kosztowa rozbudowy budynku administracyjno – sanitarnego o funkcje edukacyjno - szkoleniowe

Dokumentacja projektowo – kosztowa rozbudowy budynku administracyjno – sanitarnego o funkcje edukacyjno - szkoleniowe Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30000 euro do którego nie stosuje się przepisów...

OBWIESZCZENIE NR 36/2016 - Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. 1201 - ul. Sybiraków)

OBWIESZCZENIE NR 36/2016 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2015.1774 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

OBWIESZCZENIE NR 35/2016 - II Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. 309, 308 i 173- Grajwo, Gmina Giżycko)

OBWIESZCZENIE NR 35/2016 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2015.1774 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz....

Dokumentacja projektowo – kosztowa Przebudowy nabrzeży Portu Śródlądowego Żeglugi Mazurskiej w ramach projektu "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy "Guzianka II" i remontem śluzy "Guzianka I"

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30000 euro do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 na wykonanie zadania: Dokumentacja projektowo –...

Przebudowy nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych (MBSW) przy ul. Nadbrzeżnej w ramach projektu "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy "Guzianka II" i remontem śluzy "Guzianka I"

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30000 euro do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 na wykonanie zadania: Dokumentacja projektowo –...

MOSiR- zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć nauki pływania

Giżycko, dnia 03.08.2016 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć nauki pływania, dla potrzeb Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku. I.WPROWADZENIE Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć...

Opracowanie operatów wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych z części miasta Giżycka

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30000 euro do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 na wykonanie zadania: Opracowanie operatów...

OBWIESZCZENIE NR 34/2016 -Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. 1368 i 1371-ul. 3 Maja)

OBWIESZCZENIE NR 34/2016 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2015.1774 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz....