Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

GIŻYCKO, TWIERDZA BOYEN (II poł. XIX w.) PRACE KONSERWATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE BRAMY GIŻYCKIEJ w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnot’a – Etap II”.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.gizycko.pl Ogłoszenie nr 64023 - 2017 z dnia 2017-04-11 r. Giżycko: Giżycko, Twierdza Boyen (II poł. XIX w.) Prace konserwatorskie i roboty budowlane Bramy Giżyckiej w ramach zadania inwestycyjnego...

Zaproszenie do składania ofert: Przebudowa chodnika przy ul. Daszyńskiego (od ul. Pionierskiej do ul. Smętka)

ZAPROSZENIE do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000 € Nazwa zamówienia: Przebudowa chodnika przy ul. Daszyńskiego (od ul. Pionierskiej do ul. Smętka) Zamawiający : Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl 1. INFORMACJE...

Przebudowa rowu między ul. Suwalską a ul. Warmińską

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn. „Przebudowa rowu między ul. Suwalską a ul. Warmińską ” odcinek od wylotu rowu przy ulicy Suwalskiej w stronę ulicy Warmińskiej ( od 0+68 m do 0+226 m) o wartości poniżej równowartości kwoty 30...

Zaproszenie do składania ofert: Dostawa i montaż masztu oświetleniowego w ramach zadania „Przebudowa nabrzeża jeziora Niegocin na odcinku od basenu MBSW do molo w ramach projektu Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „ Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 Nazwa zamówienia: Dostawa i montaż masztu oświetleniowego w ramach zadania „Przebudowa nabrzeża...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia: Przebudowa odcinka chodnika w ul. Moniuszki na ciąg pieszo-rowerowy – od zjazdu na teren jednostki wojskowej do ul. Turystycznej.

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, do którego mają zastosowania przepisy art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zamówienia:...

Obiweszczenie Nr 20/2017 w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości /kiosk handlowy Al. 1 Maja/Plac Grunwaldzki/

OGŁOSZENIE NR 20/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA ogłasza nieograniczony, pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej część działki o nr geod. 500/4 o powierzchni 14 m2, wydzielonej zgodnie ze szkicem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia,opisanej w KW OL1G/00015755/0, położonej...

Zestawienie i dzierżawa łącza pomiędzy siedzibą Zamawiającego w budynku przy ulicy al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, a wskazanymi lokalizacjami

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 na wykonanie usługi: „Zestawienia i dzierżawy łącza pomiędzy siedzibą Zamawiającego...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU BIUROWO - HANDLOWEGO W KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU BIUROWO - HANDLOWEGO W KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego...

Obwieszczenie Nr 23/2017 w sprawie przetargu na najem nieruchomości /lokale użytkowe ul. Gdańska/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 31 marca 2017r. - NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO położonego w Giżycku w podpiwniczeniu budynku przy ul. Gdańskiej 11 Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami), uchwała Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/47/2015...

Zaproszenie do składania ofert: Przebudowa chodnika przy ul. Daszyńskiego (od ul. Pionierskiej do ul. Smętka)

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, do którego mają zastosowania przepisy art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zamówienia:...