Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miejskiej Giżycko /zmiana terminu składania ofert - do 10 maja 2018 r. do godz. 12:00/

Ogłoszenie nr 546642-N-2018 z dnia 2018-04-18 r. Gmina Miejska Giżycko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miejskiej Giżycko OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

PM4 - Remont i modernizacja sal przedszkolnych i łazienki dziecięcej /do 07.05.2018

Ogłoszenie nr 540416-N-2018 z dnia 2018-04-17 r. Przedszkole Miejskie nr 4: Remont i modernizacja sal przedszkolnych i łazienki dziecięcej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od podpisania umowy do 31.03.2019 r. /termin składania ofert - do 23 kwietnia 2018 r. do godz. 10:00/.

Ogłoszenie nr 544663-N-2018 z dnia 2018-04-13 r. Gmina Miejska Giżycko: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od podpisania umowy do 31.03.2019 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko, część 3 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcje oświatowe - Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wiejskiej 50 w Giżycku

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko,...

Promocja projektu - TABLICE INFORMACYJNE- udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim poprzez budowę kładki dla pieszych, przebudowa nabrzeża jeziora Niegocin od Kanału Giżyckiego do mola

OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1103809 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: Tryb konkurencyjności: zaproszenie do złożenia oferty cenowej. Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zdania kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty...

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko część 4 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcje oświatowe – Przedszkole Miejskie nr 4 przy ul. Jagiełły 3 w Giżycku

Zmiana terminu składania ofert - 30.04.2018r. g. 10.00 Ogłoszenie nr 543318-N-2018 z dnia 2018-04-11 r. Gmina Miejska Giżycko: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko, część 4 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcje oświatowe...

Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w Miejscowości Giżycko przy ul. Plac Grunwaldzki w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nawierzchni na pasażu pieszym przy Placu Grunwaldzkim

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w Miejscowości Giżycko przy ul. Plac Grunwaldzki w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nawierzchni na pasażu pieszym przy Placu Grunwaldzkim” ...

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę domków handlowych na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na handel pamiątkami, drobną galanterią, itp. z wyłączeniem usług gastronomicznych i sprzedaży lodów oraz alkoholu; istnieje możliwość prowadzenia działalności usługowej.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ DOMKÓW HANDLOWYCH NA PLAŻY MIEJSKIEJ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę domków handlowych na Plaży Miejskiej oznaczonych na planie w załączniku nr 1 jako stanowiska 1,2,3,4 z przeznaczeniem na handel pamiątkami,...

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w Giżycku z przeznaczeniem na odpłatne wypożyczanie sprzętu pływającego napędzanego elektrycznie lub siłą ludzkich mięśni oraz leżaków, parasoli plażowych, przeciwsłonecznych.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w Giżycku z przeznaczeniem na odpłatne wypożyczanie sprzętu pływającego napędzanego elektrycznie lub siłą ludzkich mięśni oraz leżaków, parasoli plażowych, przeciwsłonecznych. Okres...

Budowa drogi ul. Róży Wiatrów - etap I /termin składania ofert - do 25 kwietnia 2018 r. do godz. 10:00/

Ogłoszenie nr 541977-N-2018 z dnia 2018-04-09 r. Gmina Miejska Giżycko: Budowa drogi ul. Róży Wiatrów - etap I OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...