Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE NR 57/2018 - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas oznaczony od 09.07.2018 r. do 30.09.2020 r. nieruchomości położonej przy ul. Jeziornej

OBWIESZCZENIE NR 57/2018 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas oznaczony od 09.07.2018 r. do 30.09.2020 r. nieruchomości położonej przy ul. Jeziornej w Giżycku na działce oznaczonej nr geod. 528 (obręb 1 miasta Giżycka). Część nieruchomości o pow. 50m2 położonej w Giżycku przy ul. Jeziornej...

Bieżące naprawy nawierzchni i dróg i chodników w Giżycku - remonty nawierzchni z prefabrykatów, modernizacje i przebudowy nawierzchni /termin składania ofert - do 15 czerwca 2018 r. do godz. 10:00/.

Ogłoszenie nr 565970-N-2018 z dnia 2018-05-30 r. Gmina Miejska Giżycko: Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku - remonty nawierzchni z prefabrykatów, modernizacje i przebudowy nawierzchni. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych - oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko." Część 5 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcje oświatowe – Przedszkole Miejskie nr 1 przy ul. Drzymały 9 w Giżycku wraz z rozbudową o zewnętrzną klatkę schodową

Termin składania ofert: 26.06.2018r. do godz. 11.00 Ogłoszenie nr 570396-N-2018 z dnia 2018-06-08 r. Gmina Miejska Giżycko: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych - oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko." Część 5 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcje...

MOSiR- robota budowlana polegająca na wymianie folii basenowej w niecce basenu pływackiego Pływalni Krytej MOSiR w Giżycku

Ogłoszenie nr 564651-N-2018 z dnia 2018-05-28 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Robota budowlana polegająca na wymianie folii basenowej w niecce basenu pływackiego Pływalni Krytej MOSiR w Giżycku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

Rozeznanie rynku rozbudowa placu zabaw pn. ,,Plac zabaw na skarpie ul. Moniuszki – etap 1” - do 4.06.2018 r.

Giżycko, dnia 25 maja 2018 roku. WGK.7021.3.2.1.2018 Rozeznanie rynku W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości do 30 000 euro z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zm.) na mocy art. 4 pkt. 8 w/w ustawy proszę o złożenie...

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na prowadzenie placu zabaw dla dzieci do lat 5.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w okresie: od 15.06.2018 r. do 31.08.2018 r. z przeznaczeniem na prowadzenie placu zabaw dla dzieci do lat 5. Przetarg odbędzie...

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie kwartału ulic Mickiewicza, 1 Maja, Konarskiego – Część I i II” w branży: drogowej, sanitarnej i elektrycznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY. Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko Tel. 87 73 24 111, faks (87)428 52 41 Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt - pt. 7.30-15.30 NIP: 845-19-51-457 e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: grzegorz.witkowski@gizycko.pl znak postępowania: WPI. 042.13.2.2018.GW 2. OPIS PRZEDMIOTU...

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od podpisania umowy do 30.06.2019 r. /termin składania ofert - do 30 maja 2018 r. do godz. 10:00/.

Ogłoszenie nr 561202-N-2018 z dnia 2018-05-21 r. Gmina Miejska Giżycko: Konserwacja oświetlenia ulicznego na trenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od podpisania umowy do 30.06.2019 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Budowa drogi ul. Róży Wiatrów - etap I /termin składania ofert - do 05 czerwca 2018 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie nr 560817-N-2018 z dnia 2018-05-18 r. Gmina Miejska Giżycko: Budowa drogi ul. Róży Wiatrów - etap I OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Dostawa łodzi i wyposażenia w ramach rozbudowy budynku administracyjno-sanitarnego Ekomarina w Giżycku

TERMIN SKŁADANIA OFERT - DO 26 CZERWCA 2018r. DO GODZ. 10:00 Dostawa łodzi i wyposażenia w ramach rozbudowy budynku administracyjno-sanitarnego Ekomarina w Giżycku - w ramach zadania realizowanego przez Gminę Miejską Gizycko pn. „Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem...