Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/19 OŚ PRIORYTETOWA 10. REGIONALNY RYNEK PRACY DZIAŁANIE 10.7 AKTYWNE I ZDROWE STARZENIE SIĘ TYP PROJEKTU: Opracowanie i/lub wdrożenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej

OŚ PRIORYTETOWA 10. REGIONALNY RYNEK PRACY DZIAŁANIE DZIAŁANIE 10.7 AKTYWNE I ZDROWE STARZENIE SIĘ TYP PROJEKTU: Opracowanie i/lub wdrożenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej Gmina Miejska Giżycko w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki...

„PEŁNIENIE NADZORU NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI, CZĘŚĆ II– PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU AUTORSKIEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY. Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko Tel. 87 73 24 111, faks (87)428 52 41 Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt - pt. 7.30-15.30 NIP: 845-19-51-457 e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: grzegorz.witkowski@gizycko.pl znak postępowania: WPI.042.5.3.2019.GW 2. OPIS PRZEDMIOTU...

„PEŁNIENIE NADZORU NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI, CZĘŚĆ I – PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO na zadaniu PRZEBUDOWA NABRZEŻY BASENU PORTU ŚRÓDLĄDOWEGO W GIŻYCKU

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY. Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko Tel. 87 73 24 111, faks (87)428 52 41 Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt - pt. 7.30-15.30 NIP: 845-19-51-457 e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: grzegorz.witkowski@gizycko.pl znak postępowania: WPI.042.5.2.2019.GW 2. OPIS PRZEDMIOTU...

Rozbiórka dwóch zbiorników oraz rampy samochodowej na terenie Twierdzy Boyen w Giżycku

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Rozbiórka dwóch zbiorników oraz rampy samochodowej na terenie Twierdzy Boyen w Giżycku Zamawiający : Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko ___________________________ podpis ...

Przebudowa nabrzeży basenu Portu Śródlądowego w Giżycku - termin składania ofert do 04 lutego 2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie nr 503995-N-2019 z dnia 2019-01-17 r. Gmina Miejska Giżycko: Przebudowa nabrzeży basenu Portu Śródlądowego w Giżycku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 1 (Gimnazjum nr 1) przy ul. Gimnazjalnej 1 w Giżycku.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 1 (Gimnazjum nr 1) przy ul. Gimnazjalnej 1 w Giżycku. Kod CPV - 71000000-8 – Usługi...

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi ul. Róży Wiatrów – etap I”

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego o wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi ul. Róży Wiatrów – etap I” Zamawiający : Gmina Miejska...

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko, część 7 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe – Budynki Gimnazjum nr 2 przy ul. Warszawskiej 39 w Giżycku / termin składania ofert do 31 stycznia 2019 r. do godz. 10:00/.

Termin składania ofert - 31.01.2019r. do godz. 10:00 Link do dokumentacji technicznej: www.gizycko.pl/dokumentacja_gim2/Dokumentacja_techniczna_Gimnazjum_nr_2.7z Ogłoszenie nr 504045-N-2019 z dnia 2019-01-16 r. Gmina Miejska Giżycko: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie Gminy...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Staszica, Suwalską, Obwodową i Jagiełły oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy przemysłowej przy ul. Przemysłowej w Giżycku

Giżycko, dnia 10.01.2019 r. Z A P R O S Z E N I E Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2018...

MOSiR - OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI W BUDYNKU GŁÓWNYM PORTU „EKOMARINA GIŻYCKO” DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI W BUDYNKU GŁÓWNYM PORTU „EKOMARINA GIŻYCKO” DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I. ORGANIZATOR PRZETARGU Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Adres: 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5 Strona internetowa: www.ekomarinagizycko.pl II. PRZEDMIOT PRZETARGU 1. Przedmiotem przetargu...