Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

MOSiR - PRZETARG NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ DOMKU HANDLOWEGO NA PLAŻY MIEJSKIEJ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ DOMKU HANDLOWEGO NA PLAŻY MIEJSKIEJ 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę domku handlowego na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na handel pamiątkami, drobną galanterią, itp. z wyłączeniem usług gastronomicznych i sprzedaży...

Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników - Zakres IA, IB, Zakres II, Zakres III /termin składania ofert - do 15.03.2017 r. do godz. 10:00/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.gizycko.pl Ogłoszenie nr 32906 - 2017 z dnia 2017-02-27 r. Giżycko: Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie...

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej przebudowy końcowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy 3 Maja wraz z wylotem do Kanału Giżyckiego”

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej przebudowy końcowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy 3 Maja wraz z wylotem do Kanału Giżyckiego” o wartości...

OBWIESZCZENIE NR 9/2017 - Przetarg na dzierżawę nieruchomości - Plac Targowy

OBWIESZCZENIE NR 9/2017 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres nieoznaczony nieruchomości położonych na Placu Targowym w Giżycku na działce oznaczonej nr geod. 540/2. 1. Stanowisko handlowe nr 1-2 o powierzchni zabudowy 22m2 wraz z gruntem pod stanowiskiem stanowiącym część działki o nr geod....

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu nie podlegającym ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 2024 (do24.02.2017 r.)

Giżycko, dnia 14.02.2017 r. WGK.602.1.2017.RC ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu nie podlegającym ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Gmina Miejska Giżycko, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,NIP-845-19-51-457, tel.087 7324 111;fax. 087 428 52 41, zaprasza do złożenia oferty na opracowanie Programu Ochrony Środowiska...

Zapytanie ofertowe - inwentaryzacja obiektu podziemnego - schronu

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za usługę w zakresie wykonania inwentaryzacji obiektu podziemnego – schronu zlokalizowanego przy Palcu Grunwaldzkim w Giżycku. WM. 6812. 5 .2017.JK Giżycko, 10 lutego 2017 r. Burmistrz Miasta Giżycka zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za usługę w zakresie wykonania inwentaryzacji...

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od podpisania umowy do 31.12.2017 r. /przedłużenie terminu składania ofert do 21 lutego 2017 r. do godz. 10:00/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.gizycko.pl Ogłoszenie nr 23711 - 2017 z dnia 2017-02-10 r. Giżycko: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od podpisania umowy do 31.12.2017r. OGŁOSZENIE...

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacjiw Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na sprzedaż książek, prasy, filmów.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na sprzedaż książek, prasy i filmów. Okres dzierżawy: 01.05.2017 – 31.10.2017 r. Przetarg obejmuje część nieruchomości położonej w Giżycku na Plaży Miejskiej...

OBWIESZCZENIE NR 5/2017 - Przetarg na sprzedaż nieruchomości (budynek garażowy przy ul. Armii Krajowej)

OBWIESZCZENIE nr 5/1/2017 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. poz. 2147 z 2016r. ze zmian.) Burmistrz Miasta Giżycka odwołuje (szczegółowo opisany w Obwieszczeniu nr 5/2017 z dnia 6.02.2017 r.) przetarg na sprzedaż nieruchomości: Nieruchomość zabudowana...

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej pod lokalizację placu zabaw, terenów rekreacyjno- sportowych nr 1, nr 2 i nr 3

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej pod lokalizację placu zabaw teren dla dzieci, terenów rekreacyjno - sportowych nr 1, nr 2, nr 3. Okres dzierżawy: 01.05.2017 r. - 31.10.2017 r. Plac zabaw nr 1 Część nieruchomości położonej...