Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Nr 62/2017 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości/ ul. Moniuszki/

OBWIESZCZENIE NR 62/2017 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę komputerów z oprogramowaniem i drukarki

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę komputerów z oprogramowaniem i drukarki Miejski Zakład Komunalny z siedzibą w Giżycku przy ul. Suwalskiej 21, zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Zakup i dostawę komputerów z oprogramowaniem oraz drukarki I. Zamawiający Miejski Zakład Komunalny Suwalska 21, 11-500 Giżycko II. Szczegółowy...

Rozbudowa budynku administracyjno - sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno - szkoleniowe /termin składania ofert do 18 sierpnia 2017 roku do godz. 10.oo/

Ogłoszenie nr 562406-N-2017 z dnia 2017-08-02 r. Gmina Miejska Giżycko: Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Obwieszczenie Nr 59/2017 w sprawie przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego - ul. Traugutta 16/9

OBWIESZCZENIE Nr 59/2017 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Obwieszczenie Nr 58/2017 w sprawie przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego - ul. Jeziorna 5A/2

OBWIESZCZENIE Nr 58/2017 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Pielęgnacja, utrzymanie, rozwijanie i przekształcanie zieleni na terenie miasta Giżycka do 31 grudnia 2017 roku

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego Pielęgnacja, utrzymanie, rozwijanie i przekształcanie zieleni na terenie miasta Giżycka do 31 grudnia 2017 roku Wspólny słownik zamówień (CPV): 77313000-7: usługi utrzymania parków. 77314100-5:...

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Remont siedzisk w amfiteatrze Twierdzy Boyen w Giżycku - zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko NIP 845 19 51 457 tel.: +48 87 73 24 111 fax: + 48 87 42 85 241 mail: urzad@gizycko.pl domena: www.bip.gizycko.pl Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa...

Prowadzenie działań w zakresie ochrony przed bezdomnością zwierząt (do 3.08.2017 r. godz. 10.00)

Ogłoszenie nr 558383-N-2017 z dnia 2017-07-26 r. Gmina Miejska Giżycko: Prowadzenie działań w zakresie ochrony przed bezdomnością zwierząt OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

ZAGOSPODAROWANIE WNĘTRZA I PIĘTRA LOKALU W UP GIŻYCKO 1 POD POTRZEBY MAZURSKIEGO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO - GOSPODARKA ODPADAMI - do 04 sierpnia 2017 r. do godz. 10.00

Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami ogłasza przetarg nieograniczony na zagospodarowanie wnętrza I pietra lokalu w UP Giżycko 1 pod potrzeby Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami http://mzmgo.mazury.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro/aktualne-zamowienia-publiczne/329-zagospodarowanie-wnetrza-i-pietra-lokalu-w-up-gizycko-1-pod-potrzeby-mazurskiego-zwiazku-miedzygminnego-gospodarka-odpadami...

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na „Świadczenie usługi w zakresie sprzątania na bieżąco terenów, na których obowiązek utrzymania ciąży na Gminie Miejskiej Giżycko oraz na drogach publicznych gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym miasta od dnia podpisania umowy przez okres 2 miesięcy”.

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na „Świadczenie usługi w zakresie sprzątania na bieżąco terenów, na których obowiązek utrzymania ciąży na Gminie Miejskiej Giżycko oraz na drogach publicznych gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym miastaod dnia podpisania umowy przez okres 2 miesięcy”. Postępowanie...