Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rozeznanie rynku - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej wykonania i montażu wieży dla jerzyków

Giżycko, dnia 23 sierpnia 2018 roku. WGK.7080.3.2018.DD Rozeznanie rynku W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości do 14.000 euro z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zm.) na mocy art. 4 pkt. 8 w/w ustawy proszę o złożenie...

Obwieszczenie nr 104/2018 /ul. Moniuszki/

OBWIESZCZENIE NR 104/2018 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Obwieszczenie nr 105/2018 /ul. Sybiraków/

OBWIESZCZENIE NR 105/1/2018 W związku z koniecznością spełnienia wymogów wskazanych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222 t.j. ze zm.) zmienia się treść punktu 6 Uwag do Obwieszczenia nr 105/12018 w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości: Nieruchomość...

Obwieszczenie Nr 103/2018 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości /Al. 1 Maja/ ul. Królowej Jadwigi/

OBWIESZCZENIE NR 103/1/2018 W związku z koniecznością spełnienia wymogów wskazanych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222 t.j. ze zm.) zmienia się treść punktu 4 Pozostałych informacji Obwieszczenia nr 103/12018 w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości: ...

Obwieszczenie nr 99/2018 - lokal mieszkalny /Jeziorna 5A/2

OBWIESZCZENIE Nr 99/2018 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Obwieszczenie Nr 102/2018 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości /ul. Obwodowa/

OBWIESZCZENIE NR 102/2018 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PODAJNIK TAŚMOWY

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Zakup i dostawę fabrycznie nowego podajnika taśmowego. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768,...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WÓZEK PALETOWY MASZTOWY

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Zakup i dostawę fabrycznie nowego wózka paletowego masztowego. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016 r. poz. 831,...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SOLI DROGOWEJ NA POTRZEBY MZK W GIŻYCKU

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Dostawa soli drogowej dla MZK w Giżycku na potrzebę zimowego utrzymania dróg i chodników. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz....

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM HALI NAMIOTOWEJ DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W GIŻYCKU

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na „Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę wraz z montażem hali namiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku”. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004...