Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położoego w Porcie "EKOMARINA" w Giżycku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowo-handlowej (bez możliwośći prowadzenia handlu alkoholem i artykułami spożywczymi)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU BIUROWO - HANDLOWEGO W BUDYNKU GŁÓWNYM PORTU „EKOMARINA” W GIŻYCKU Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy...

Zagospodarowanie alei i terenu przed kaplicą na cmentarzu przy al. 1 Maja /termin składania ofert do 15.04.2014 r. do godz. 12.00/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Zagospodarowanie alei i terenu przed kaplicą na cmentarzu przy al. 1 Maja Numer ogłoszenia: 101000 - 2014; data zamieszczenia: 25.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie...

Dostawa energii elektrycznej dla jednostek Gminy Miejskiej Giżycko /termin składania ofert do 12.05.2014 r. do godz. 11.00/

Ogłoszenie o zamówieniu przesłane 25.03.2014 r. do publikacji w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej W związku z publikacją ogłoszenia o zamówieniu nr 2014/S 061-102933 w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej na „Dostawę energii elektrycznej dla jednostek Gminy Miejskiej Giżycko” Zamawiający...

Przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę stanowiska 6 A na plaży miejskiej z przeznaczeniem na handel pamiątkami, drobną galanterią ręczną lub warzywami i owocami

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na plaży miejskiej oznaczonego na planie jako stanowisko 6A z przeznaczeniem na handel pamiątkami, drobną galanterią ręczną, itp. lub warzywami i owocami. ...

MZOSiP - budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Miejskim Nr 4 Giżycku, ul. Jagiełły 3

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 euro na wykonanie zamówienia: „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Giżycku,...

MZOSiP - budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 7 w Giżycku, ul. Wodociągowej 8

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 euro na wykonanie zamówienia: „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 7 w Giżycku,...

Konkurs ofert na dzierżawę kortów tenisowych

KONKURS OFERT Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza konkurs ofert na dzierżawę kortów tenisowych w okresie od 01.05.2014 do 31.08.2017 r. Głównym kryterium jest oferowana cena netto za każdy rok dzierżawy. Podmiot który wygra konkurs jest zobowiązany do: zakupu nowych linii, siatek i słupków...

Przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na plaży miejskiej oznaczonego na planie jako stanowisko "B" z przeznaczeniem na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rowerowego- rowery dziecięce wielośladowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na plaży miejskiej oznaczonego na planie jako stanowiska „B” w okresie od 26.04.2014 r. do 31.08.2014 r. z przeznaczeniem na prowadzenie...

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanym w ramach zadania pn.: „ADAPTACJA OBIEKTÓW W TWIERDZY BOYEN W GIŻYCKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 euro na wykonanie zamówienia: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanym w ramach zadania pn.:...

Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę gruntu pod sezonowe stoiska handlowe w Twierdzy Boyen.

Giżyckie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert na dzierżawę gruntu pod 6 stoisk handlowych o powierzchni 10 m2 każde ( np. stoisko 4m x 2,5m) na dziedzińcu w twierdzy Boyen oznaczone numerami I, II, III, IV,V, VI Wymagany wygląd stoiska: pawilon handlowy, drewniany pokryty imitacją dachówki. Czas trwania dzierżawy 15 kwietnia...