Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie w sprawie przetargu na najem nieruchomości /garaż ul. Konarskiego/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 20 sierpnia 2014r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Konarskiego 31 Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 i następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny nieograniczony...

Remont istniejącej nawierzchni drogi dojazdowej do budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku /składanie ofert do 01 września 2014 r. do godz. 12.00/

Ogłodzenie o zamówieniu Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro na wykonanie zamówienia: „Remont istniejącej nawierzchni na drodze dojazdowej do budynku...

Urządzenie siłowni dla dorosłych – zaprojektuj i wybuduj

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 na wykonanie zadania: „Urządzenie siłowni dla...

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanym w ramach zadania pn.: „Renowacja płyty głównej oraz bocznej boisk piłkarskich na stadionie miejskim w Giżycku”

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie zamówienia: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanym w ramach zadania pn.:...

Obwieszczenie Nr 42/2014 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /Grajwo teren na Osiedlu Mazury Residence/

OBWIESZCZENIE NR 42/2014 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Obwieszczenie Nr 40/2014 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Armii Krajowej/

OBWIESZCZENIE Nr 40/2014 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Dostawa i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw oraz opracowanie i przekazanie koncepcji zagospodarowania terenu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ URZĄDZENIA ZABAWOWEGO NA PLAC ZABAW ORAZ OPRACOWANIE i PRZEKAZANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. Postanowienia wstępne: 1. Przetarg odbywa się m.in. zgodnie z art. 701, 703 i 705 ustawy z dnia...

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanym w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie alei i terenu przed kaplicą na cmentarzu przy al. 1 Maja”

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie zamówienia: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanym w ramach zadania...

Budowa odcinka drogi 11 KDD

Giżycko: Budowa odcinka drogi 11 KDD Numer ogłoszenia: 261202 - 2014; data zamieszczenia: 05.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Giżycko , al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, woj....

Zapytanie ofertowe na wykonanie badań geologicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie badań geologicznych dz. nr 240/4 w Giżycku Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30,0 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy) Nr sprawy: WT.7013.28.2014.SP Zamawiający : Gmina Miejska...