Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

rozeznanie rynku - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej wykonania i montażu wieży dla jerzyków

Giżycko, dnia 05 września 2018 roku. WGK.7080.3.2018.DD Rozeznanie rynku W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości do 14.000 euro z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zm.) na mocy art. 4 pkt. 8 w/w ustawy proszę o złożenie...

Obwieszczenie nr 107/2018

OBWIESZCZENIE NR 107/2018 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

„Zestawienie i dzierżawa łącz pomiędzy siedzibą Zamawiającego w budynku przy ulicy al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, a wskazanymi lokalizacjami”

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 na wykonanie usługi: „Zestawienia i dzierżawy łącz pomiędzy siedzibą Zamawiającego w...

MOSIR - przetarg na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na ustawienie automatów do sprzedaży napojów.

MOSIR - przetarg na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na ustawienie automatów do sprzedaży napojów Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na ustawienie automatów do sprzedaży napojów I. ORGANIZATOR PRZETARGU Nazwa: Miejski...

ZAPYTANIE OFERTOWE - rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji oraz projektów graficznych symboli Miasta Giżycka

Giżycko, 03.09.2018r. ZP.271.1.44.2018.ArPo ZAPYTANIE OFERTOWE rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji oraz projektów graficznych symboli Miasta Giżycka Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko, Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko Postanowienia ogólne Wartość szacunkowa planowanego...

Przebudowa chodników w ul. Drzymały / Termin składania ofert do 17.09.2018r. do godz. 10:00

Termin składania ofert - do 17.09.2018r. godz. 10:00 Ogłoszenie nr 611382-N-2018 z dnia 2018-08-31 r. Gmina Miejska Giżycko: Przebudowa chodników w ul. Drzymały OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Zakup i montaż wyposażenia siłowni w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa budynku administaracyjno - sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno - szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia /termin składania ofert do 07 września 2018 r. do godz. 10:00/

Ogłoszenie nr 610340-N-2018 z dnia 2018-08-30 r. Gmina Miejska Giżycko: Zakup i montaż wyposażenia siłowni w ramach zadania inwestycyjnego pn. : „Rozbudowa budynku administracyjno – sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno – szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie...

Dostawa wyposażenia pracowni muzycznej i studia nagrań do Giżyckiego Centrum Kultury

Dyrektor Giżyckiegoi Centrum Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia pracowni muzycznej i studia nagrań.

Obwieszczenie nr 108/2018 - przetarg na najem garażu ul. Wilanowska 4

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NR 108 z dnia 29 sierpnia 2018r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Wilanowskiej 4 Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami), uchwały Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/47/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r....

Rozeznanie rynku z opcja zawarcia umowy i zaproszeniem do złożenia oferty cenowej - wykonywanie usług w zakresie dostarczania świadectw charakterystyki energetycznej.

Giżycko, 22 sierpnia 2018 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miejski w Giżycku ul. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko tel.: 87 7324 113; fax.: 87 428 52 41 e-mail: urzad@gizycko.pl www.gizycko.pl Osoba do kontaktów: Natalia Żadziłko – Wydział Mienia, tel.: 87 7324 114, e-mail: natalia.zadzilko@gizycko.pl ROZEZNANIE RYNKU Z OPCJĄ ZAWARCIA UMOWY I ZAPROSZENIEM...