Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert - „Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet”

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 na: „Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet” I. Przedmiotem zamówienia...

Obwieszczenie Nr 90/2017 w sprawie I przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego /Armii Krajowej 8/1 /

OBWIESZCZENIE Nr 90/2017 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Giżyckie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert cenowych na usługę dostarczenia mebli i wyposażenia pomieszczeń: szatni, sali kameralnej, byłej galerii, sali instruktorów, kasy, sali plastycznej oraz reżyserki Giżyckiego Centrum Kultury(w tym: stoły, krzesła, biurka, regały, sztalugi)...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Giżyckie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert cenowych na usługę dostarczenia paneli dotykowych 3 szt. wraz z komputerem typu laptop – 1 szt. na potrzeby realizacji projektu pn. „Adaptacja zabytkowej siedziby Giżyckiego Centrum Kultury polegająca na unowocześnieniu form jego wykorzystania...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Miejska Giżycko, Centrum Integracji Społecznej zaprasza do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy skierowanych do uczestników Projektu pn.: „Kurs na pracę! Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Miejska Giżycko, Centrum Integracji Społecznej zaprasza do złożenia oferty na usługę realizacji zajęć grupowych w formie warsztatów z zakresu ekonomii społecznej skierowanych do uczestników Projektu pn.: „Kurs na pracę! Reintegracja społeczno - zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Miejska Giżycko, Centrum Integracji Społecznej zaprasza do złożenia oferty na usługę realizacji zajęć grupowych w formie warsztatów fotograficznych skierowanych do uczestników Projektu pn.: „Kurs na pracę! Reintegracja społeczno - zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Miejska Giżycko, Centrum Integracji Społecznej zaprasza do złożenia oferty na usługę poprowadzenia warsztatów komputerowych skierowanych do uczestników Projektu pn.: „Kurs na pracę! Reintegracja społeczno - zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej w Giżycku”. Zamówienie...