Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Nr 47/2017 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości/ ul. Białostocka /

OBWIESZCZENIE Nr 47/2017 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Zaproszenie do składania ofert na zadanie "BUDOWA OŚWIETLENIA UL. TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU"

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko NIP 845 19 51 457 tel.: +48 87 73 24 111 fax: + 48 87 42 85 241 mail: urzad@gizycko.pl domena: www.bip.gizycko.pl ZAPROSZENIE do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia:...

Zaproszenie do składania ofert: I ZAKRES – WYKONANIE UTWARDZENIA NA PLAŻY MIEJSKIEJ II ZAKRES – PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY KANALE GIŻYCKIM III ZAKRES –UTWARDZENIE PRZEJŚCIA NA UL. ŻEGLARSKIEJ IV ZAKRES – SZACHY PARKOWE

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE: 1.1. Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym na rzecz Zamawiającego za zadania pn.: a) Zakres I - Wykonanie utwardzenia na plaży miejskiej, b) Zakres II - Przebudowa chodnika nad Kanałem Giżyckim, c) Zakres III – Utwardzenie przejścia na...

Obwieszczenie Nr 45/2017 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości - lokal mieszkalny Wyzwolenia 6/7

OBWIESZCZENIE Nr 45/2017 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Remont nawierzchni przy Gimnazjum nr 2 w Giżycku/ termin do 27.06.2017 r.

Ogłoszenie nr 530981-N-2017 z dnia 2017-06-12 r. Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli: Remont nawierzchni przy Gimnazjum nr 2 w Giżycku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...

Zaproszenie do składania ofert BUDOWA OŚWIETLENIA UL. TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU

1. Nr sprawy: WPI. 7013.63-3/17/MB Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko NIP 845-19-51-457 Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa oświetlenia ul. Turystycznej w Giżycku”. 1.1 Zakres zamówienia obejmuje: a) budowę około 172 mb linii kablowych nN-0,4kV, b)...

Świadczenie usługi w zakresie zarządzania gminnym zasobem nieruchomości miast Giżycka w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. /termin składania ofert - do 19 czerwca 2017 r. do godz. 10:00/

Ogłoszenie nr 529838-N-2017 z dnia 2017-06-09 r. Gmina Miejska Giżycko: Świadczenie usługi w zakresie zarządzania gminnym zasobem nieruchomości miasta Giżycka w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Giżycko Twierdza Boyen prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnot’a etap II.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Giżycko Twierdza Boyen prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnot’a etap II. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko NIP 845-19-51-457 Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tablicy informacyjnej wraz z montażem dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację Warsztatu Zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Z A P R O S Z E N I E Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459). GMINA MIEJSKA...

Obwieszczenie Nr 44/2017 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości /ul. Koszarowa i Królowej Jadwigi /

OBWIESZCZENIE NR 44/2017 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...