Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie nr 46/2018 - nieruchomości niezabudowane ul. Polna

OBWIESZCZENIE NR 46/1/2018 Niniejszym uzupełnia się treść Obwieszczenia nr 46/2018 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Giżycku przy ul. Polnej oznaczonej nr geodezyjnymi działek 658/2 o pow. 255m2, 659 o pow. 1626m2, 976 o pow. 179m2, o łącznej...

Obwieszczenie nr 45/2018 - nieruchomości gruntowe niezabudowane ul. Sienkiewicza

OBWIESZCZENIE NR 45/2018 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ Numer referencyjny: WJM.271.11.2018 Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2018/S 079-175797 z dnia 24.04.2018r. Przedmiotem zamówienia obejmuje: 1) budowę szlaków rowerowych o długości około 215 km (łącznie z drogami krajowymi i wojewódzkimi),...

Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników - w Giżycku - remonty nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych /termin składania ofert - do 11 maja 2018 r. do godz. 10:00/.

Ogłoszenie nr 549551-N-2018 z dnia 2018-04-24 r. Gmina Miejska Giżycko: „Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku – remonty nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku - remonty nawierzchni gruntowych dróg gminnych, terenów komunalnych i dróg wewnętrznych /zmiana terminu składania ofert - do 17 maja 2018 r. do godz. 10:00/

Ogłoszenie nr 548787-N-2018 z dnia 2018-04-23 r. Gmina Miejska Giżycko: Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku - remonty nawierzchni gruntowych dróg gminnych, terenów komunalnych i dróg wewnętrznych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie...

Wykonanie pracowni chemiczno-fizycznej w Szkołach Podstawowych nr 4 i nr 7 w Giżycku wraz z montażem i dostawą pomocy dydaktycznych /do 07.05.2018

Ogłoszenie nr 547807-N-2018 z dnia 2018-04-20 r. Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli: Wykonanie pracowni chemiczno-fizycznej w szkołach podstawowych nr 4 i 7 w Giżycku wraz z montażem i dostawa pomocy dydaktycznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Konserwacja ekranu z siatki rusztowaniowej zawieszonego pomiędzy pylonami kładki nad torami i ul. Kolejowa w Giżycku

ZAPROSZENIE do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ 1. Nr sprawy: WPI.7021.6.1.GW.2018 Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko NIP 845-19-51-457 ...

Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w Miejscowości Giżycko przy ul. Plac Grunwaldzki w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nawierzchni na pasażu pieszym przy Placu Grunwaldzkim”

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w Miejscowości Giżycko przy ul. Plac Grunwaldzki w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nawierzchni na pasażu pieszym przy Placu Grunwaldzkim” ...

Obwieszczenie nr 42/2018 - lokal mieszkalny Jeziorna 5A/2

OBWIESZCZENIE Nr 42/2018 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Wyposażenie warsztatu zbrojmistrza na Twierdzy Boyen w Giżycku: dostawa sprzętu multimedialnego.

Giżycko, 18.04.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wyposażenie warsztatu zbrojmistrza na Twierdzy Boyen w Giżycku: dostawa sprzętu multimedialnego I. Postanowienia ogólne: Tryb konkurencyjności: zaproszenie do złożenia oferty cenowej. Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zadania kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości...