Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. Odtworzenie oznakowania poziomego na drogach gminnych i drogach wewnętrznych, dla których zarządcą jest Burmistrz Giżycka.

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, do którego mają zastosowania przepisy art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zamówienia:...

Remont pomieszczeń oraz sanitariatów w placówkach oświatowych w Giżycku /termin do 10.05.2017

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.gizycko.pl Ogłoszenie nr 72222 - 2017 z dnia 2017-04-24 r. Giżycko: Remont pomieszczeń oraz sanitariatów w placówkach oświatowych w Giżycku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -...

Obwieszczenie Nr 32/2017 w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości /lokal użytkowy Plac Grunwaldzki 1/

OGŁOSZENIE NR 32/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA ogłasza nieograniczony, pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Giżycko, położonego w Giżycku przy Placu Grunwaldzkim 1 Podstawa prawna: art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce...

Obwieszczenie w sprawie przetargu na najem nieruchomości /lokale użytkowe ul. Gdańska/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 24 kwietnia 2017r. - NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO położonego w Giżycku w podpiwniczeniu budynku przy ul. Gdańskiej 11 Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami), uchwała Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/47/2015...

Prowadzenie bieżącej konserwacji 6 szt. fontann na terenie miasta Giżycka w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 31 maja 2018 roku (Pasaż Portowy – 2 szt., skwer przed kinem Fala – 1 szt., skwer przy ul. Pocztowej – 1 szt., skwer przy ul. Moniuszki – 1 szt. oraz park przy ul. Warszawskiej – 1 szt.) - do 4.05.2017 r.

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego Prowadzenie bieżącej konserwacji 6 szt. fontann na terenie miasta Giżycka w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 31 maja 2018 roku (Pasaż Portowy – 2 szt., skwer przed kinem Fala – 1 szt.,...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. Dostawa oznakowania pionowego i elementów BRD.

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, do którego mają zastosowania przepisy art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zamówienia:...

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE AUTOMATU DO SPRZEDAŻY PRZYNĘTY WĘDKARSKIEJ

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE AUTOMATU DO SPRZEDAŻY PRZYNĘTY WĘDKARSKIEJ I. ORGANIZATOR PRZETARGU Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Adres: 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5 NIP 845-16-91-482 Strona internetowa: www.ekomarinagizycko.pl ...

Obwieszczenie Nr 24/2017 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości /ul. Moniuszki, ul. Sybiraków/

OBWIESZCZENIE NR 24/2017 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

ZAPROSZENIE do składania ofert: NAPRAWA DACHU KOSZAROWCA NR 1 NA TERENIE TWIERDZY BOYEN W GIŻYCKU

ZAPROSZENIE do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000 € Nazwa zamówienia: Naprawa dachu Koszarowca nr 1 na terenie Twierdzy Boyen w Giżycku Zamawiający : Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE: 1.1....

Zaproszenie do składania ofert na "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację Warsztatu Zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem Otoczenia".

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie zamówienia: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na obiekcie wpisanym do rejestru...