Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników - w Giżycku - remonty nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych /zmiana terminu składania ofert - do 12 kwietnia 2018 r. do godz. 10:00/.

Ogłoszenie nr 536161-N-2018 z dnia 2018-03-26 r. Gmina Miejska Giżycko: Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku - remonty nawierzchni z mas mineralno - bitumicnych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Rozeznanie rynku z opcją zawarcia umowy /wykonanie operatów szacunkowych dla celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości/

Giżycko, 23 marca 2018 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miejski w Giżycku ul. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko tel.: 87 7324 113; fax.: 87 428 52 41 e-mali: urzad@gizycko.pl www.gizycko.pl Osoba do kontaktów: Natalia Żadziłko – Wydział Mienia, tel.: 87 7324 114, e-mail: natalia.zadzilko@gizycko.pl ROZEZNANIE RYNKU Z OPCJĄ ZAWARCIA UMOWY I...

Przetarg pisemny - Bieżące utrzymanie dwóch cmentarzy wojennych przy ul. Moniuszki w Giżycku w terminie od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2020 roku (do 30.03.2018 r.)

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego Bieżące utrzymanie dwóch cmentarzy wojennych przy ul. Moniuszki w Giżycku w terminie od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2020 roku. Wspólny słownik zamówień (CPV): 9837111-5...

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy Usługi komunalne na terenie miasta Giżycka – udostępnienia i serwis kabin oraz kontenerów sanitarnych od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku (do 30.03.2018 r.)

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy Usługi komunalne na terenie miasta Giżycka – udostępnienia i serwis kabin oraz kontenerów sanitarnych od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza...

Obwieszczenie Nr 35/2018 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości - ul. Sybiraków

OBWIESZCZENIE NR 35/2018 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ UŻYWANEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU 9 OSÓB

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego używanego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu 9 osób. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U....

OBWIESZCZENIE nr 34/2018

OBWIESZCZENIE nr 34/2018 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. poz. 121 z 2018r. ze zmian.) Burmistrz Miasta Giżycka odwołuje (szczegółowo opisany w Ogłoszeniu z dnia 16.03.2018 r. przetarg na dzierżawę budynku przedpogrzebowego położonego w Giżycku na Cmentarzu...

ZAGOSPODAROWANIE KWARTAŁU ULIC MICKIEWICZA, 1 MAJA, KONARSKIEGO

Termin składania ofert - do 05.04.2018r. godz. 10.00 Załączniki nr 5-12 do SIWZ do pobrania pod linkiem: http://gizycko.pl/dokumentacja_publiczna/Zalaczniki_do_SIWZ_od_nr5_do_nr12.rar Ogłoszenie nr 533586-N-2018 z dnia 2018-03-21 r. Gmina Miejska Giżycko: Zagospodarowanie kwartału ulic Mickiewicza, 1 Maja, Konarskiego OGŁOSZENIE O...

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY. Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko Tel. 87 73 24 111, faks (87)428 52 41 Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt - pt. 7.30-15.30 NIP: 845-19-51-457 e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: grzegorz.witkowski@gizycko.pl znak postępowania: WPI. 042.13.1.2018.GW 2. OPIS PRZEDMIOTU...

Wyposażenie warsztatu zbrojmistrza na Twierdzy Boyen w Giżycku: dostawa zestawu mebli oraz gablot ekspozycyjnych, dostawa sprzętu multimedialnego.

Giżycko, 20.03.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wyposażenie warsztatu zbrojmistrza na Twierdzy Boyen w Giżycku: -dostawa zestawu mebli oraz gablot ekspozycyjnych - dostawa sprzętu multimedialnego I. Postanowienia ogólne: Tryb konkurencyjności:zaproszenie do złożenia oferty cenowej. Zamawiający planuje przeznaczyćna realizację zadania...