Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg pisemny Zakres I: Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego przy alei 1 Maja w Giżycku i Zakres II: Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Leśnej w Gajewie k/Giżycka oraz dwóch cmentarzy wojennych przy ul. Moniuszki w Giżycku (do 22.03.2017 r.)

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego Zakres I: Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego przy alei 1 Maja w Giżycku Zakres II: Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Leśnej w Gajewie k/Giżycka oraz dwóch cmentarzy...

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej przeznaczonego na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rowerowego - rowerków dziecięcych wielośladowych oraz terenu rekreacyjnego zagospodarowanego basenem wodnym z kulami.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na plaży miejskiej zgodnie z załącznikiem nr 1 w okresie: od 20.04.2017 r. do 31.08.2017 r. z przeznaczeniem na prowadzenie wypożyczalni sprzętu...

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy - wykonanie badań geologicznych nieruchomości

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie badań geologicznych wraz z opracowaniem dokumentacji geologicznej z badań gruntu na dz. nr 695/10 położonej w obrębie nr 2 miasta Giżycka Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej...

Przetarg "Konserwacje i naprawy urządzeń komunalnych w Giżycku od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy" (do 17.03.2017 r.)

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej równowartości 30 000 euro do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 na wykonanie zadania: Konserwacje...

OBWIESZCZENIE NR 13/2017 - II Przetarg na sprzedaż nieruchomości (lokal użytkowy Mickiewicza 37A/2)

OBWIESZCZENIE Nr 13/2017 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZABYTKOWEJ TWIERDZY BOYEN W GIŻYCKU POPRZEZ RENOWACJĘ WARSZTATU ZBROJMISTRZA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU/TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 24.03.2017 R. DO GODZ. 10.00

Zamówienie realizowane w ramach Projektu pn „Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Opracowanie operatów wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych z części miasta Giżycka

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej równowartości 30 000 euro do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 na wykonanie zadania: Opracowanie...

Przetarg pisemny w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego - Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni wysokiej oraz sadzenie drzew na terenie miasta Giżycka w terminie do 31 stycznia 2018 roku

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni wysokiej oraz sadzenie drzew na terenie miasta Giżycka w terminie do 31 stycznia 2018 roku Wspólny słownik zamówień (CPV): 77211400-6 Usługi...

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, do którego mają zastosowania przepisy art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa nawierzchni na pasażu pieszym przy Pl. Grunwaldzkim”.

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, do którego mają zastosowania przepisy art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na: Opracowanie...

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w Giżycku z przeznaczeniem na odpłatne wypożyczanie sprzętu pływającego napędzanego elektrycznie lub siłą ludzkich mięśni.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w Giżycku z przeznaczeniem na odpłatne wypożyczanie sprzętu pływającego napędzanego elektrycznie lub siłą ludzkich mięśni. Okres trwania dzierżawy - od 01.06.2017 r. do 31.08.2017 r. Przetarg...