Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ „ZESTAWU DO REMONTU DRÓG–WALEC, ZALEWARKA, PRZECINARKA SPALINOWA DO ASFALTU, LAWETA LUB JEGO POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW”

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Zakup i dostawa fabrycznie nowego zestawu do remontu dróg – walec, zalewarka, przecinarka spalinowa do asfaltu, laweta lub jego poszczególnych elementów. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo...

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej pod lokalizację placu zabaw- teren dla dzieci „dmuchawce”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej pod lokalizację placu zabaw- teren dla dzieci „dmuchawce” Okres dzierżawy: 01.06.2019 r. - 31.08.2019 r. Przetarg obejmuje część nieruchomości położonej w Giżycku na Plaży Miejskiej...

MOSiR- przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na prowadzenie placu zabaw dla dzieci do lat 5.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w okresie od 01.06.2019 r. do 31.08.2020 r. z przeznaczeniem na prowadzenie placu zabaw dla dzieci do lat 5. Przetarg odbędzie...

Usługi komunalne na terenie miasta Giżycka – udostępnienie i serwis kabin oraz kontenerów sanitarnych od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy Usługi komunalne na terenie miasta Giżycka – udostępnienie i serwis kabin oraz kontenerów sanitarnych od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie...

Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie Gminy Miejskiej Giżycko - termin składania ofert - do 22 lutego 2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie nr 513111-N-2019 z dnia 2019-02-12 r. Gmina Miejska Giżycko: Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie Gminy Miejskiej Giżycko OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ „RECYKLERA DO PRZEROBU ASFALTU”

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Zakup i dostawa fabrycznie nowego Recyklera do przerobu asfaltu z podwoziem z regulowaną wysokością zaczepu. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tj. Dz. U....

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko, część 7 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe – Budynki Gimnazjum nr 2 przy ul. Warszawskiej 39 w Giżycku”.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzielnicy przemysłowo – usługowej we wschodniej części miasta Giżycko.

Giżycko, dnia 04.02.2019 r. Z A P R O S Z E N I E Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2018...

MOSiR - PRZETARG OFERTOWY NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA SEZONOWE USTAWIENIE BANKOMATU W PORCIE „EKOMARINA GIŻYCKO”

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA SEZONOWE USTAWIENIE BANKOMATU W PORCIE „EKOMARINA GIŻYCKO” I. ORGANIZATOR PRZETARGU Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Adres: 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5 NIP 845-16-91-482 Strona...

Rozeznanie rynku z opcją zawarcia umowy na wykonanie badań geologicznych wraz z opracowaniem dokumentacji geologicnej z badań gruntu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie badań geologicznych wraz z opracowaniem dokumentacji geologicznej z badań gruntu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie...