Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

MOSIR- Przetarg ofertowy na najem lokali w budynku głównym PORTU EKOMARINA GIŻYCKO dla organizacji pozarządowych.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI W BUDYNKU GŁÓWNYM PORTU „EKOMARINA GIŻYCKO” DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I. ORGANIZATOR PRZETARGU Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Adres: 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5 Strona internetowa: www.ekomarinagizycko.pl II. PRZEDMIOT PRZETARGU 1. Przedmiotem przetargu...

Informacja o planowanym partnerstwie publiczno - prywatnym w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w Giżycku na potrzeby podniesienia jej efektywności w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego

Giżycko, dnia 26 stycznia 2017 r. Gmina Miejska Giżycko Aleja 1 Maja 14 11-500 Giżycko tel. 87 7324 111 faks 87 428 52 41 Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w Giżycku na potrzeby podniesienia jej efektywności w formule...

Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w Giżycku na potrzeby podniesienia jej efektywności w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego /termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym - do 27 lutego 2017 r. do godz. 10:00/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.gizycko.pl Ogłoszenie nr 14756 - 2017 z dnia 2017-01-26 r. Giżycko: Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w Giżycku na potrzeby podniesienia jej efektywności w formule Partnerstwa...

Przebudowa budynku Giżyckiego Centrum Kultury w zakresie kinotechniki, akustyki scenicznej i elektroakustyki - zmiana terminu składania ofert - do 14 lutego 2017 r. do godz. 10:00.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.gizyckiecentrumkultury.pl Ogłoszenie nr 13215 - 2017 z dnia 2017-01-24 r. Giżycko: Przebudowa budynku Giżyckiego Centrum Kultury w zakresie kinotechniki, akustyki, techniki scenicznej i elektroakustyki ...

Budowa oświetlenia ścieżki nad j. Popówka Mała

Gmina Miejska Giżycko NIP – 845-19-51-457 Al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko tel. 087 7324 113; fax. 0 87428 52 41 e-mail: urzad@gizycko.pl www.gizycko.pl ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nr sprawy: WPI. 7011.16.10.GW Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko Al....

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej zagospodarowania kwartału ulic Mickiewicza, 1 Maja, Konarskiego

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej zagospodarowania kwartału ulic Mickiewicza, 1 Maja, Konarskiego” o wartości poniżej 30000 euro, do którego nie stosuje...

Zaproszenie do składania ofert na zadanie: Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na terenie SP 7

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na terenie SP 7” o wartości poniżej 30000 euro, do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych...

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanym w ramach zadania pn. Przebudowa budynku Giżyckiego Centrum Kultury”

GIŻYCKIE CENTRUM KULTURY ul. Konarskiego 8, 11-500 Giżycko ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30000 euro na wykonanie zamówienia: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanym w ramach zadania pn. Przebudowa...

PRZETARG NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ DOMKÓW HANDLOWYCH NA PLAŻY MIEJSKIEJ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ DOMKÓW HANDLOWYCH NA PLAŻY MIEJSKIEJ 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę domków handlowych na Plaży Miejskiej oznaczonych na planie w załączniku nr 1 jako stanowiska A, B, C, D, E, F, G, H, I z przeznaczeniem...

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanym w ramach zadania pn.: „Budowa obiektów lekkoatletycznych na stadionie miejskim w Giżycku”

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30000 euro na wykonanie zamówienia: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanym w ramach zadania pn.:„Budowa...