Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa fabrycznie nowych specjalistycznych pojazdów wolnobieżnych do całorocznego utrzymania porządku i czystości /termin składania ofert do 11 września 2017 r. do godz. 10:00/

Ogłoszenie nr 582404-N-2017 z dnia 2017-09-01 r. Miejski Zakład Komunalny w Giżycku: "Dostawa fabrycznie nowych specjalistycznych pojazdów wolnobieżnych do całorocznego utrzymania porządku i czystości” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

Dostawa fabrycznie nowych ciągników rolniczych wraz z wyposażeniem do całorocznego utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Giżycko /termin składania ofert do 11 września 2017 r. do godz. 11:00/

Ogłoszenie nr 582484-N-2017 z dnia 2017-09-01 r. Miejski Zakład Komunalny w Giżycku: "Dostawa fabrycznie nowych ciągników rolniczych wraz z wyposażeniem do całorocznego utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Giżycko” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy w zakresie usług inwentaryzacji lokali mieszkalnych i użytkowych z piwnicami i pomieszczeniami przynależnymi z rozliczeniem udziałów przypadających na poszczególne lokale w częściach wspólnych budynków

Giżycko, 30.08.2017 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miejski w Giżycku ul. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko tel.: 87 7324 113; fax.: 87 428 52 41 e-mali: urzad@gizycko.pl www.gizycko.pl Osoba do kontaktów: Jacek Markowski – Wydział Mienia, tel.: 87 7324 154, e-mail: jacek.markowski@gizycko.pl ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zgodnie z art. 4...

Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem na samochody osobowe wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Sikorskiego w Giżycku /termin składania ofert - do 18 września2017 r. do godz. 10:00/

Ogłoszenie nr 581222-N-2017 z dnia 2017-08-31 r. Gmina Miejska Giżycko: BUDOWA KOMUNALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z PARKINGIEM NA SAMOCHODY OSOBOWE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY UL. SIKORSKIEGO W GIŻYCKU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

Usługa przedłużenia licencji na użytkowanie urządzenia do zabezpieczenia sieci LAN Urzędu Miejskiego w Giżycku Fortigate 110C FG100C3G09605624 na okres 12 miesięcy tj. od dnia 21.09.2017 r.

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 na wykonanie usługi: „Przedłużenia licencji na użytkowanie urządzenia do zabezpieczenia sieci...

Rozbudowa budynku administracyjno - sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno - szkoleniowe /przedłużenie terminu składania ofert - do 12 września 2017 r. do godz. 10:00/

Ogłoszenie nr 577754-N-2017 z dnia 2017-08-25 r. Gmina Miejska Giżycko: Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...

Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 1 w Giżycku /zmiana terminu składania ofert - do 11 września 2017 r. do godz. 10:00/

Ogłoszenie nr 574907-N-2017 z dnia 2017-08-22 r. Gmina Miejska Giżycko: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GIŻYCKU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...

Obwieszczenie w sprawie przetargu na najem lokalu użytkowego /Ul. Wodociągowa 17/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 21 sierpnia 2017r. - NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO położonego w Giżycku przy ul. WODOCIĄGOWEJ 17 (na parterze budynku) Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami), uchwała Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/47/2015...

Obwieszczenie Nr 63/2017 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości /dzielnica przemysłowo-składowa i budynek użytkowy ul. Moniuszki 23a/

OBWIESZCZENIE NR 63/2017 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...