Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

AUDYT ZEWNĘTRZNY NA KONIEC OKRESU TRWAŁOŚCI PROJEKTU „BUDOWA PORTU PASAŻERSKIEGO EKO-MARINA W GIŻYCKU” /termin składania do 10 października 2016 r./

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego na koniec okresu trwałości projektu: „Budowa portu pasażerskiego EKO-MARINA w Giżycku”. Audyt powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej wodniesieniu do procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych...

Przebudowa budynku przy ul. I Dyw. im. T. Kościuszki 2 /przedłużenie terminu składania ofert - do 26 października 2016 r. do godz. 11:00/

Ogłoszenie nr 317222 - 2016 z dnia 2016-10-04 r. Giżycko: Przebudowa budynku przy ul. I Dyw. im. T. Kościuszki 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii...

AUDYT ZEWNETRZNY NA KONIEC TRWAŁOŚCI PROJEKTU „Budowa Mazurskiego Centrum Sportów Lodowych w Giżycku" /termin składania do 03.10.2016/

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego na koniec okresu trwałości projektu: „Budowa Mazurskiego Centrum Sportów Lodowych w Giżycku” współfinansowanego zEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wramach Osi Priorytetowej 2 – „Turystyka”, Działanie 2.1. Wzrost potencjału...

AUDYT ZEWNETRZNY NA KONIEC TRWAŁOŚCI PROJEKTU "Budowa kładki nad ulicą Kolejową oraz torami – łączącej jezioro Niegocin z centrum miasta Giżycka" /termin składania do 29.09.2016/

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego na koniec okresu trwałości projektu pn. Budowa kładki nad ulicą Kolejową oraz torami – łączącej jezioro Niegocin z centrum miasta Giżycka” współfinansowanego zEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Budowa obiektów lekkoatletycznych na stadionie miejskim w Giżycku /przedłużenie terminu składania ofert do 18.10.2016 r. do godz. 11:00/

Ogłoszenie nr 312923 - 2016 z dnia 2016-09-23 r. Giżycko: Budowa obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Giżycku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Obwieszczenie Nr 44/2016 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Sybiraków/

OBWIESZCZENIE NR 44/2016 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2015.1774 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Obwieszczenie Nr 43/2016 w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości /Plac Targowy/

OBWIESZCZENIE NR 43/2016 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres nieoznaczony nieruchomości położonych na Placu Targowym w Giżycku na działce oznaczonej nr geod. 540/2. 1. Stanowisko handlowe nr 8a o powierzchni zabudowy 11m2 wraz z gruntem pod stanowiskiem stanowiącym część działki o nr geod....

„Przedłużenia licencji na użytkowanie urządzenia do zabezpieczenia sieci LAN Urzędu Miejskiego w Giżycku” - do 19 września 2016

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 na wykonanie usługi: „Przedłużenia licencji na użytkowanie urządzenia do zabezpieczenia...

AUDYT ZEWNĘTRZNY NA KONIEC OKRESU TRWAŁOŚCI PROJEKTU PN.„Giżycko latem, Giżycko zimą – koncepcja i popularyzacja Turystyki Aktywnej na Mazurach” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /do 8.09.2016 GODZ. 14.00/

BP.042.01.36.2016.DP Giżycko, 5 września 2016 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA na wykonanie audytu zewnętrznego na zakończenie okresu trwałości projektu „Giżycko latem, Giżycko zimą – koncepcja i popularyzacja Turystyki Aktywnej na Mazurach” dofinansowanego zEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wramach Osi...

„Przedłużenia licencji na użytkowanie urządzenia do zabezpieczenia sieci LAN Urzędu Miejskiego w Giżycku”

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 na wykonanie usługi: „Przedłużenia licencji na użytkowanie urządzenia do zabezpieczenia...