Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt zamienny zadania „Budowa budynku administracyjno – socjalnego schroniska w Bystrym k. Giżycka w miejscu istniejącego budynku schroniska przewidzianego do rozbiórki”.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Projekt zamienny zadania „Budowa budynku administracyjno – socjalnego schroniska w Bystrym k. Giżycka w miejscu istniejącego budynku schroniska przewidzianego do rozbiórki”....

Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku - termin składania ofert do 17 kwietnia 2019r. do godziny 10.00.

Termin składania ofert - 17 kwietnia 2019r. do godz. 10:00 Ogłoszenie nr 532159-N-2019 z dnia 2019-04-02 r. Gmina Miejska Giżycko: Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

„Wykonanie utwardzenia terenów z materiału rozbiórkowego powierzonego przez Zamawiającego wraz z odwodnieniem, na działkach geod. nr 1-275/45 oraz 1-275/47 na łącznej powierzchni – 285,00 m2,

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, do którego mają zastosowania przepisy art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zamówienia...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA "USŁUGĘ WYNAJMU SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DO WYKONYWANIA ZADAŃ STATUTOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GIŻYCKO W OKRESIE 1 KWIETNIA 2019–31 PAŹDZIERNIKA 2019"

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: "usługę wynajmu sprzętu specjalistycznego do wykonywania zadań statutowych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie 1 kwietnia 2019 – 31 października 2019" W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego, gdzie wartość zamówienia nie przekracza...

Zapytanie ofertowe na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew oraz wiatrołomów i wiatrowałów z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko

ZAPYTANIE OFERTOWE Burmistrz Miasta Giżycka zaprasza do złożenia oferty na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew oraz wiatrołomów i wiatrowałów z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko: I. Opis przedmiotu: Przedmiotem zapytania jest sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew oraz wiatrołomów...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ „SKRAPIARKI DO EMULSJI BITUMICZNEJ"

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Zakup i dostawa fabrycznie nowej skrapiarki do emulsji bitumicznej. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r....

,,Prowadzenie bieżącej konserwacji 5 szt. fontann na terenie miasta Giżycka w okresie od 1 czerwca 2019 do 31 maja 2020 roku"

PRZETARG OFERTOWY „Prowadzenie bieżącej konserwacji 5 szt. fontann na terenie miasta Giżycka w okresie od 1 czerwca 2019 roku do 31 maja 2020 roku (Pasaż Portowy – 2 szt., skwer przed kinem Fala – 1 szt., skwer przy ul. Pocztowej – 1 szt. oraz park przy ul. Warszawskiej – 1 szt.) 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1...

Rozeznanie rynku z opcją zawarcia umowy na wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości

Giżycko, dn. 19 marca 2019 r. WM.6812.01.01.2019.EA ZAPYTANIE OFERTOWE §1. ZAMAWIAJĄCY Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko Wydział Mienia, tel. 798613151 §2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych polegających na podziale działek ewidencyjnych nr 105/2 (na...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ EMULSJI ASFALTOWEJ, MIESZANKI MINERALNOASFALTOWEJ, KRUSZYWA BAZALTOWEGO I DESTRUKTU ASFALTOWEGO

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym pn: Dostawa emulsji asfaltowej, mieszanki mineralno-asfaltowej, kruszywa bazaltowego oraz destruktu asfaltowego lub ich poszczególnych elementów. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych...

Dyrektor MOSiR ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezownową dzierżawę stanowisk 1-5 na terenie Plaży Miejskiej przeznaczonych na sprzedaż pop-cornu, waty cukrowej, wykonywanie warkoczyków afrykańskich i tatuaży z henny.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ STANOWSIK HANDLOWYCH NA PLAŻY MIEJSKIEJ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę gruntu pod stanowisko na Plaży Miejskiej oznaczone na planie w załączniku nr 1 jako: a) stanowisko nr 1 – malowanie tatuaży henną b) stanowisko...