Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Świadczenie usługi w zakresie sprzątania na bieżąco (zamiatanie, odśnieżanie i usuwanie gołoledzi) terenów, na których obowiązek utrzymania ciąży na Gminie Miejskiej Giżycko oraz drogach publicznych gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka od podpisania umowy przez okres dwunastu miesięcy /składanie ofert do 24 kwietnia 2015 r./

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udostępnił na stronie internetowej zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejższymi zmianami) po opublikowaniu ogłoszenia w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

„Dostawa 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku”

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 na wykonanie zadania: „Dostawa 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner) na...

Obwieszczenie Nr 11/2015 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Wilanowska/

OBWIESZCZENIE Nr 11/2015 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

PRZETARG NA WYKONANIE ROCZNYCH KONTROLI OKRESOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZARZĄDZIE MOSIR W GIŻYCKU

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU OGŁASZA PRZETARG NA WYKONANIE ROCZNYCH KONTROLI OKRESOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZARZĄDZIE MOSiR W GIŻYCKU I. ORGANIZATOR PRZETARGU Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Adres: 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5 NIP 845-16-91-482 Strona internetowa: www.mosirgizycko.pl ...

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SEZONOWEJ DZIERŻAWY TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SEZONOWEJ DZIERŻAWY TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ oznaczonego na planie jako stanowisko ,, D’’ z przeznaczeniem na sprzedaż książek, prasy, filmów oraz stanowiska ,,B’’ z przeznaczeniem na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rowerowego-rowery dziecięce wielośladowe. Rada Miejska w Giżycku...

Opracowanie pn. „ Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich do roku 2022 ”.

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO AL. 1 MAJA 14 11 - 500 GIŻYCKO OGŁASZA PRZETARG PISEMNY O WARTOŚĆI PONIŻEJ 30 TYS. EURO na wykonanie OPRACOWANIA pn. „ ZINTEGROWANY PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARU FUNKCJONALNEGO KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH DO ROKU 2022 ” w ramach projektu „Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego na terenie...

OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI, PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA CYFROWE MAZURY WRAZ Z KONCEPCJĄ ORAZ OCENĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO AL. 1 MAJA 14 11-500 GIŻYCKO OGŁASZA PRZETARG PISEMNY O WARTOŚĆI PONIŻEJ 30 TYS. EURO na opracowanie studium wykonalności, programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania Cyfro-we Mazury wraz z koncepcją oraz oceną oddziaływania na środowisko w ramach projektu „Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego...

Obwieszczenie Nr 6/2015 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Armii Krajowej, ul. 3 Maja/

OBWIESZCZENIE Nr 6/2015 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Zapytanie o oszacowanie wartości zamówienia "CYFROWE MAZURY"

Zamawiający : Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko Zapytanie o oszacowanie wartości zamówienia Gmina Miejska Giżycko – jednostka realizująca projekt „Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich” zamierza w najbliższym czasie zlecić opracowanie studium wykonalności,...

Świadczenie usług połączeń telefonicznych przychodzących i wychodzących za pomocą traktu ISDN 30B+D obejmujących Urząd Miejski w Giżycku.

Burmistrz Miasta Giżycka al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 Kodeksu Cywilnego Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług połączeń telefonicznych przychodzących i wychodzących za pomocą traktu ISDN 30B+D obejmujących Urząd Miejski w Giżycku. ...