Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa ul. Kombatantów

Giżycko: Przebudowa ulicy Kombatantów Numer ogłoszenia: 233500 - 2014; data zamieszczenia: 11.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Giżycko , al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,...

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie dwustronnej tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie dwustronnej tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo...

Przebudowa nawierzchni ulicy Słowackiego /Termin składania ofert do 18.07.2014 godzina 12:00/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Przebudowa nawierzchni ulicy Słowackiego Numer ogłoszenia: 223580 - 2014; data zamieszczenia: 03.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego Mazurskiej Pętli Rowerowej wraz z koncepcją oraz oceną oddziaływania na środowisko /termin składania ofert do 15.07.2014 r., godz. 12.00/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego Mazurskiej Pętli Rowerowej wraz z koncepcją oraz oceną oddziaływania na środowisko Numer ogłoszenia: 222810 - 2014; data zamieszczenia:...

Renowacja płyty głównej i bocznej boisk piłkarskich na stadionie miejskim w Giżycku /termin składania ofert do 14.07.2014 r.godz. 12.00/

Renowacja płyty głównej i bocznej boisk piłkarskich na stadionie miejskim w Giżycku Numer ogłoszenia: 211172 - 2014; data zamieszczenia: 24.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina...

Przetarg pisemny - Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego przy alei 1 Maja w Giżycku od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku /do 18.06.2014 r. godz. 12.00/

Gmina MiejskaGiżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego przy alei 1 Maja w Giżycku od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku Wspólny słownik zamówień (CPV): 9837111-5 – usługi utrzymania cmentarzy Przedmiotem...

Obwieszczenie Nr 26/2014 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Wilanowska/

OBWIESZCZENIE Nr 26/2014 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Obwieszczenie Nr 25/2014 w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości /Plac Targowy/

OBWIESZCZENIE NR 25/2014 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres nieoznaczony zabudowanej wiaty - stanowiska handlowego nr 22. Stanowisko handlowe położone jest na Placu Targowym w Giżycku na działce oznaczonej nr geod. 540/2. 1. Zabudowana wiata - stanowisko handlowe nr 22 o powierzchni zabudowy...

„Zastępcze wykonanie robót budowlanych – usunięcie usterek po robotach budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. Budowa Mazurskiego Centrum Sportów Lodowych w Giżycku ”

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie zamówienia: „Zastępcze wykonanie robót budowlanych – usunięcie usterek po robotach budowlanych wykonanych w ramach zadania...