Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Oświetlenie świąteczne miasta Giżycka 2012 – 2013

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko www.gizycko.um.gov.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami kodeksu cywilnego „Oświetlenie świąteczne miasta Giżycka 2012 – 2013” CPV 45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego I. Remont oświetlenia (łącznie z kosztami materiału)...

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Miejskiej Giżycko (do 23 listopada do godz. 10.00)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Miejskiej Giżycko Numer ogłoszenia: 452006 - 2012; data zamieszczenia: 15.11.2012 OGŁOSZENIE...

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu restauracyjnego w kompleksie portowym "EKOMARINA" w Giżycku.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU RESTAURACYJNEGO W NOWO WYBUDOWANYM KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku...

Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Giżycku (do 14.11.2012 do godz. 10.00)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Giżycku Numer ogłoszenia: 232205 - 2012; data zamieszczenia: 02.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu restauracyjnego w nowo wybudowanym kompleksie portowym "EKOMARINA" w Giżycku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU RESTAURACYJNEGO W NOWO WYBUDOWANYM KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku...

Obwieszczenie Nr 66/2012 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Żeromskiego/

OBWIESZCZENIE 66/2012 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań...

Dostawa sprzętu komputerowego oraz serwisowanie, wsparcie techniczne i monitoring użytkowania sprzętu wraz z usługą stałego dostępu do Internetu w ramach projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Miejskiej Giżycko (do 13 listopada 2012r. godz. 10.00)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Dostawa sprzętu komputerowego oraz serwisowanie, wsparcie techniczne i monitoring użytkowania sprzętu wraz z usługą stałego dostępu do Internetu w ramach projektu pn.: Przeciwdziałanie...

Obwieszczenie Nr 65/2012 w sprawie rokowań na zbycie nieruchomości /ul. Wileńska/

OBWIESZCZENIE NR 65/2012 Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.)oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań...

Obwieszczenie nr 64/2012 w sprawie rokowań na zbycie nieruchomości /ul. Szarych Szeregów/

OBWIESZCZENIE NR 64/2012 Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.)oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań...

Obwieszczenie Nr 63/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości /ul. Szarych Szeregów, ul. Wileńska, ul. Sybiraków/

OBWIESZCZENIE NR 63/2012 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...