Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej modernizacji zaplecza kotłowni

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej modernizacji zaplecza kotłowni o wartości poniżej równowartości 30 000 euro, do którego nie stosuje się przepisów...

MOSiR - Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania rocznych kontroli okresowych obiektów budowlanych.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROCZNYCH KONTROLI OKRESOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU NA 2017 ROK zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” z późniejszymi zmianami oraz wykazem obiektów stanowiącymi załącznik nr 1. I. ZAMAWIAJĄCY: Miejski...

Rozeznanie rynku z opcją możliwości zawarcia umowy -sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej

Giżycko, 30.06.2017 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miejski w Giżycku ul. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko tel.: 87 7324 113; fax.: 87 428 52 41 e-mali: urzad@gizycko.pl www.gizycko.pl Osoba do kontaktów: Grzegorz Borzymowski – Wydział Mienia, tel.: 87 7324 111 w. 5, e-mail: grzegorz.borzymowski@gizycko.pl ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ...

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżyckuod dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ul. Moniuszki 5, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej równowartości 30 000 euro do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt....

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTOWEJ MODERNIZACJI ZAPLECZA KOTŁOWNI

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej modernizacji zaplecza kotłowni o wartości poniżej równowartości 30 000 euro, do którego nie stosuje się przepisów...

Zaproszneie do składania ofert na wykonanie placu zabaw przy ul. Kajki w Giżycku

Z A P R O S Z E N I E Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459). GMINA MIEJSKA...

Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulic na terenie Gminy Miejskiej Giżycko od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r. (do 3.07.2017 r.)

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej równowartości 30 000 euro do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 na wykonanie zadania: Dostawa...

WYKONANIE UTWARDZENIA NA PLAŻY MIEJSKIEJ. PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY KANALE GIŻYCKIM. UTWARDZENIE PRZEJŚCIA NA UL. ŻEGLARSKIEJ. SZACHY PARKOWE

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko NIP 845 19 51 457 tel.: +48 87 73 24 111 fax: + 48 87 42 85 241 mail: urzad@gizycko.pl domena: www.bip.gizycko.pl ZAPROSZENIE do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia:...

Przetarg odwołany ! MOSiR- przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierawę gruntu na Plaży Miejskiej w Giżycku przeznaczonego pod stanowisko handlowe nr 2.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ STANOWSIK HANDLOWYCH NA PLAŻY MIEJSKIEJ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę gruntu pod stanowisko na Plaży Miejskiej oznaczone na planie w załączniku nr 1 jako stanowisko nr 2 o wymiarach 3m x3m z przeznaczeniem na handel...

Obwieszczenie Nr 48/2017 w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości/ ul. Jeziorna/

OBWIESZCZENIE Nr 48/1/2017 Niniejszym zmienia treść punktu 1 i 2 Obwieszczenia nr 48/2017 w sprawie przetargu na dzierżawę na okres nieoznaczony nieruchomości położonych przy ul. Jeziornej w Giżycku na działce oznaczonej nr geod. 529 (obręb 1 miasta Giżycka) w zakresie wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego, w sposób następujący:...