Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacjiw Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na sprzedaż książek, prasy, filmów.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na sprzedaż książek, prasy i filmów. Okres dzierżawy: 01.05.2017 – 31.10.2017 r. Przetarg obejmuje część nieruchomości położonej w Giżycku na Plaży Miejskiej...

OBWIESZCZENIE NR 5/2017 - Przetarg na sprzedaż nieruchomości (budynek garażowy przy ul. Armii Krajowej)

OBWIESZCZENIE nr 5/1/2017 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. poz. 2147 z 2016r. ze zmian.) Burmistrz Miasta Giżycka odwołuje (szczegółowo opisany w Obwieszczeniu nr 5/2017 z dnia 6.02.2017 r.) przetarg na sprzedaż nieruchomości: Nieruchomość zabudowana...

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej pod lokalizację placu zabaw, terenów rekreacyjno- sportowych nr 1, nr 2 i nr 3

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej pod lokalizację placu zabaw teren dla dzieci, terenów rekreacyjno - sportowych nr 1, nr 2, nr 3. Okres dzierżawy: 01.05.2017 r. - 31.10.2017 r. Plac zabaw nr 1 Część nieruchomości położonej...

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy - wykonanie inwentaryzacji i pomiaru sytuacyjnego dzierżawionych bądź bezumownie wykorzystywanych gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie inwentaryzacji i pomiaru sytuacyjnego dzierżawionych bądź bezumownie wykorzystywanych gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko bądź będących w jej posiadaniu, położonych w obrębie nr 1 miasta Giżycka, w celu ustalenia faktycznego stanu zagospodarowania terenu wraz...

PRZETARG ODWOŁANY ! -MOSiR - Przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na odpłatne wypożyczanie sprzętu pływającego napędzanego elektrycznie lub siłą ludzkich mięśni.

PRZETARG ODWOŁANY ! Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w Giżycku z przeznaczeniem na odpłatne wypożyczanie sprzętu pływającego napędzanego elektrycznie lub siłą ludzkich mięśni. Okres trwania dzierżawy - od 01.06.2017...

Przebudowa chodnika w ul. Bema

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30tys. euro, do którego mają zastosowania przepisy art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zamówienia:...

Zaproszenie do składania ofert Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej zagospodarowania kwartału ulic Mickiewicza, 1 Maja, Konarskiego /termin składania ofert 14.02.2017 /

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej zagospodarowania kwartału ulic Mickiewicza, 1 Maja, Konarskiego” o wartości poniżej 30000 euro, do którego nie stosuje...

Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację Warsztatu Zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem terenu /termin składani ofert do 16 lutego 2017 r. do godz. 11:00/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.gizycko.pl Ogłoszenie nr 16486 - 2017 z dnia 2017-01-30 r. Giżycko: Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację Warsztatu Zbrojmistrza...

Zapytanie ofertowe - postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania: dostawa samochodu dla Straży Miejskiej w Giżycku.

W wyniku zakończenia postępowania dot. dostawy samochodu dla Straży Miejskiej w Giżycku informuję, że w ustalonym terminie wpłynęła jedna oferta: Przedsiębiorstwa Prywatnego Dariusz Pindur, al. 1 Maja 17, 11-500 Giżycko - samochód Opel Combo Tour Van, wartość zamówienia 69.900,00 brutto. Złożona oferta była zgodna z treścią...