Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zakup i montaż wyposażenia siłowni w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa budynku administaracyjno - sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno - szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia /zmiana terminu składania ofert do 08 października 2018 r. do godz. 10:00/

Termin składania ofert został przedłużony do 08 października 2018 r. do godz. 10:00. Ogłoszenie nr 621598-N-2018 z dnia 2018-09-25 r. Gmina Miejska Giżycko: Zakup i montaż wyposażenia siłowni w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa budynku administracyjno – sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno – szkoleniowe...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie utwardzenia terenów z materiału rozbiórkowego powierzonego przez Zamawiającego wraz z odwodnieniem, na działkach geod.: nr 2-237/5, nr 1-275/44 oraz 1-275/47

ZAPROSZENIE do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 tys. euro Nazwa zamówienia: „Wykonanie utwardzenia terenów z materiału rozbiórkowego powierzonego przez Zamawiającego wraz z odwodnieniem, na działkach geod.: - nr 2-237/5 na powierzchni –...

Dostawa, uruchomienie i konfiguracja systemu świadczenia usług połączeń telefonicznych przychodzących i wychodzących na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko - zmiana terminu składania ofert do 08.10.2018r.

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny na: „Dostawę, uruchomienie i konfigurację systemu świadczenia usług połączeń telefonicznych przychodzących...

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę wraz z montażem hali magazynowej o konstrukcji stalowej dla MOSIR w Giżycku.

Giżycko, dnia 17 września 2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na „Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę wraz z montażem hali magazynowej o konstrukcji stalowej dla MOSIR w Giżycku”. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4...

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko część 2 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Budynek sali gimnastycznej przy ul. Mickiewicza 33a w Giżycku /termin składania ofert do 01 października 2018 r. do godz. 10:00/

Termin składania ofert - 01.10.2018r. do godz. 10:00 Ogłoszenie nr 616598-N-2018 z dnia 2018-09-13 r. Gmina Miejska Giżycko: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko część 2 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Budynek sali gimnastycznej...

ZAPYTANIE OFERTOWE-DOSTAWA PIASKU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I CHODNIKÓW DLA MZK GIŻYCKO

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na „Dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg i chodników dla MZK Giżycko”. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz....

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w zakresie projektu „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU E-INCLUSION NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GIŻYCKO”

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 na wykonanie usługi: Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu...

Obwieszczenie nr 111/2018 - przetarg na najem garażu ul. Sikorskiego 4

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NR 111 z dnia 11 września 2018r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Sikorskiego 4. Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami), uchwały Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/47/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r....

ZAPYTANIE OFERTOWE-ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ DLA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W GIŻYCKU W OKRESIE OD 01.10.2018 R. DO 31.03.2019 R.

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy PZP, prosimy o złożenie oferty na: Zakup posiłków regeneracyjnych...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM HALI NAMIOTOWEJ DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W GIŻYCKU

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na „Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę wraz z montażem hali namiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku”. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004...