Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Przebudowa budynku przy ul. I Dyw. im. T. Kościuszki 2”.

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30000 euro na wykonanie zamówienia: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu: „Przebudowa budynku przy...

MOSiR - Przetarg na najem lokali biurowo-handlowych w kompleksie portowym "EKOMARINA" w Giżycku.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALI BIUROWO - HANDLOWYCH W KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego...

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu.

ZNAK: BP.INF.042.6.1.2016MF Giżycko, 31 października 2016 r. Gmina Miejska Giżycko (Beneficjent) al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko tel. 087 7324 113; fax. 0 87428 52 41 e-mail: urzad@gizycko.pl www.gizycko.pl Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka...

Dokumentacji projektowo – kosztowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami kodeksu cywilnego na opracowanie „Dokumentacji projektowo – kosztowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku”. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia...

Budowa odcinka ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogowym ul. Suwalskiej

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30000 euro do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 na wykonanie: Budowa odcinka ciągu pieszo –...

Przetarg pisemny "Oświetlenie świąteczne miasta Giżycka 2016 - 2017" (do 28.10.2016 r.)

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego „Oświetlenie świąteczne miasta Giżycka 2016 – 2017” CPV 45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego I. Remont oświetlenia (łącznie z kosztami materiału): 1....

PRZETARG NIEOGRANICZONY w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro : "Analiza ruchu drogowego w mieście Giżycko”

Burmistrz Miasta Giżycka OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30000 euro do którego nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych" 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11 – 500 Giżycko tel.: + 48...

MOSiR - Przetarg na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na ustawienie automatów do sprzedaży napojów

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU OGŁASZA PRZETARG NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE AUTOMATÓW DO SPRZEDAŻY NAPOJÓW I. ORGANIZATOR PRZETARGU Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Adres: 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5 NIP: 845 16 91 482 Strona internetowa: www.lodowiskogizycko.pl II....

MOSiR - Przetarg na dzierżawę terenu pod lokalizację sezonowych ogródków gastronomicznych typu "Letania kawiarenka" na plaży miejskiej w Giżycku.

OGŁOSZENIE NA 2-LETNIĄ DZIERŻAWĘ TERENU POD LOKALIZACJĘ SEZONOWYCH OGRÓDKÓW GASTRONOMICZNYCH TYPU ”LETNIA KAWIARENKA”, ZLOKALIZOWANYCH NA PLAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU Dyrektor ogłasza przetarg ustny nieograniczony na 2-letnią dzierżawę terenu pod lokalizację sezonowych ogródków gastronomicznych typu ”letnia...