Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Gmina Miejska Giżycko: Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację Warsztatu Zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia – dostawa replik armat /zmiana terminu składania ofert - do 02 czerwca 2017 r. do godz. 10:00/

Ogłoszenie nr 515177-N-2017 z dnia 2017-05-23 r. Gmina Miejska Giżycko: Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację Warsztatu Zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia – dostawa replik armat. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

MOSiR- Zapytanie ofertowe na wodny plac zabaw

Giżycko11.05.2017 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku 11-500 Giżycko ul. Moniuszki 5 Tel 874282753 Kom. 500080893 Mail;mosir@gizycko.pl ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY WODNEGO PLACU ZABAW I.ZAMAWIAJĄCY; Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku 11-500 Giżycko ul. Moniuszki 5 tel. 874282753 kom. 500080893 mail;mosir@gizycko.pl II.OPIS...

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę gruntu pod stanowiska na Plaży Miejskiej oznaczonych na planie w załączniku nr 1 jako stanowiska 1,2,3,4

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ STANOWSIK HANDLOWYCH NA PLAŻY MIEJSKIEJ 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę gruntu pod stanowiska na Plaży Miejskiej oznaczonych na planie w załączniku nr 1 jako stanowiska 1,2,3,4 każde o wymiarach 3m x3m z przeznaczeniem...

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Gminy Miejskiej Giżycko” (do 17.05.2017)

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Gminy Miejskiej Giżycko” Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art. 4 pkt. 8...

Zaproszenie do składania ofert: Dostawa i montaż masztu oświetleniowego w ramach zadania „Przebudowa nabrzeża jeziora Niegocin na odcinku od basenu MBSW do molo w ramach projektu Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „ Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 Nazwa zamówienia: Dostawa i montaż masztu oświetleniowego w ramach zadania „Przebudowa nabrzeża jeziora...

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków przy realizacji inwestycji pn.: GIŻYCKO, TWIERDZA BOYEN (II poł. XIX w.) PRACE KONSERWATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE BRAMY GIŻYCKIEJ w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnot’a – Etap II”.

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie zamówienia: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na obiekcie wpisanym do rejestru...

Obwieszczenie Nr 35/2017 w sprawie przetargu na dzierżawę neiruchomości /kiosk hanldowy Al. 1 Maja/Plac Grunwaldzki/

OGŁOSZENIE NR 35/2017 z dnia 5 maja 2017 r. BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA ogłasza nieograniczony, pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej część działki o nr geod. 500/4 o powierzchni 14 m2, wydzielonej zgodnie ze szkicem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia,opisanej w KW OL1G/00015755/0, położonej...

Rozeznanie rynku z opcją możliwości zawarcia umowy -sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla dwóch lokali mieszkalnych

Giżycko, 28.04.2017 r. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miejska Giżycko ul. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko tel.: 87 7324 113; fax.: 87 428 52 41 e-mali: urzad@gizycko.pl www.gizycko.pl Osoba do kontaktów: Grzegorz Borzymowski – Wydział Mienia, tel.: 87 7324 111 w. 5, e-mail: grzegorz.borzymowski@gizycko.pl ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ...

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w Giżycku z przeznaczeniem na odpłatne wypożyczanie sprzętu pływającego napędzanego elektrycznie lub siłą ludzkich mięśni.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w Giżycku z przeznaczeniem na odpłatne wypożyczanie sprzętu pływającego napędzanego elektrycznie lub siłą ludzkich mięśni. Okres trwania dzierżawy - od 01.06.2017 r. do 31.08.2017 r. Przetarg...