Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w Giżycku z przeznaczeniem na odpłatne wypożyczanie sprzętu pływającego napędzanego elektrycznie lub siłą ludzkich mięśni oraz leżaków, parasoli plażowych, przeciwsłonecznych.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w Giżycku z przeznaczeniem na odpłatne wypożyczanie sprzętu pływającego napędzanego elektrycznie lub siłą ludzkich mięśni oraz leżaków, parasoli plażowych, przeciwsłonecznych. Okres...

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 14 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowo - handlowej. (bez możliwości prowadzenia handlu alkoholem i artykułami spożywczymi)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU BIUROWO - HANDLOWEGO W KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego...

Roboty remontowe pomieszczeń szatni, korytarzy, sal lekcyjnych, schodów zewnętrznych oraz pokrycia dachowego budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. 3 Maja 21 w Giżycku / termin do 24 kwietnia 2019 r., godz. 10:00

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=12c8ae56-e242-4378-a709-db23ceaccd1c Ogłoszenie nr 531747-N-2019 z dnia 2019-04-09 r. Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli: Roboty remontowe pomieszczeń szatni, korytarzy, sal lekcyjnych, schodów zewnętrznych oraz pokrycia dachowego budynku głównego...

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy złożenia oferty na świadczenie usługi zarządzanie nieruchomością - targowiskiem „Mój Rynek” oraz targowiskiem miejskim w Giżycku w okresie od 01.05.2019 r. do 30.06.2020r.

Zmienia się pkt 5 i 7 Rozeznania cenowego z opcją zawarcia umowy z dnia 09.04.2019 r. dotyczący terminu składania ofert, na następujący: 5. Miejsce, sposób i termin składania ofert. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem Zarządzanie nieruchomością - targowiskiem w siedzibie Zamawiającego w Punkcie Informacyjnym...

Roboty remontowe i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Giżycka /termin składania ofert - do 25 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00/

Ogłoszenie nr 535283-N-2019 z dnia 2019-04-09 r. Gmina Miejska Giżycko: Roboty remontowe i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Giżycka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...

ROZEZNANIE CENOWE Z OPCJĄ ZAWARCIA UMOWY na wykonanie zadania „Przebudowa dużej fontanny na Pasażu Portowym w Giżycku”

ROZEZNANIE CENOWE Z OPCJĄ ZAWARCIA UMOWY na wykonanie zadania „Przebudowa dużej fontanny na Pasażu Portowym w Giżycku” Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy) Złożenie...

MOSiR - przetarg ustny nieogranioczony na sezonową dzierżawę domku handlowego na terenie Plaży Miejskiej.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ DOMKU HANDLOWEGO NA PLAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę domku handlowego na Plaży Miejskiej oznaczonego na planie w załączniku nr 1 jako stanowisko „C” z przeznaczeniem na handel...

MOSiR - przetarg ustny nieogranioczony na sezonową dzierżawę domku handlowego na terenie Plaży Miejskiej.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ DOMKU HANDLOWEGO NA PLAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę domku handlowego na Plaży Miejskiej oznaczonego na planie w załączniku nr 1 jako stanowisko „F” z przeznaczeniem na handel...

Zestawienie i dzierżawa łączy pomiędzy siedzibą Zamawiającego w budynku przy ulicy al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko a wskazanymi lokalizacjami.

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 na wykonanie usługi: „Zestawienia i dzierżawy łączy pomiędzy siedzibą Zamawiającego...

Opracowanie dokumentacji technicznej „Giżyckiej pętli rowerowej” w zakresie adaptacji chodników na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym wraz z opracowaniem projektów zmian w organizacji ruchu

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, do którego mają zastosowania przepisy art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zamówienia...