Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULIC W GIŻYCKU OD PODPISANIA UMOWY DO 28.02.2018 R. (do 9.01.2018 R.)

WGK.7021.6.1.2018.JO Giżycko, 2.01.2018 r. GMINA MIEJSKA GIŻYCKO ALEJA 1 MAJA 14, 11-500 GIŻYCKO OGŁASZA PRZETARG PISEMNY O WARTOŚĆI PONIŻEJ 30 TYS. EURO NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA: KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULIC W GIŻYCKU OD PODPISANIA UMOWY DO 28.02.2018R I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wspólny słownik zamówień:...

Obwieszczenie Nr 2/2018 przetarg na sprzedaż pylonu reklamowego

OBWIESZCZENIE Nr 2/2018 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza I przetarg w formie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż mienia ruchomego – pylonu reklamowego. Przedmiot przetargu: Pylon reklamowy o wymiarach 500 cm na 1200 cm, o wys. 700 cm i powierzchni reklamowej 60 m2, wykonany z rur stalowych (słupy mocujące z podstawą wykonane...

Obwieszczenie Nr 92/2017 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości

OBWIESZCZENIE NR 92/2017 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku – etap I.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku – etap I. Termin składania ofert - zmiana terminu składania ofert do 22.01.2018r. godz. 10.00 Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół...

Dostawa łodzi i wyposażenia w ramach rozbudowy budynku administracyjno - sanitarnego Ekomarina w Giżycku /UWAGA - zmiana terminu składania ofert do 12 lutego 2018 r. do godz. 11:00/

Dostawa łodzi i wyposażenia w ramach rozbudowy budynku administracyjno-sanitarnego Ekomarina w Giżycku - w ramach zadania realizowanego przez Gminę Miejską Gizycko pn. „Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia”, dofinansowanego w ramach Regionalnego...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA „DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH NA POTRZEBY MZK GIŻYCKO W ROKU 2018”

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na „Dostawa paliw płynnych na potrzeby MZK Giżycko w roku 2018”. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016 r. poz....

Informacja o wyłonieniu oferenta

Informacja o wyłonieniu oferenta W naborze ofert cenowych na usługę poprowadzenia warsztatów komputerowych skierowanych do uczestników Projektu pn.: „Kurs na pracę! Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej w Giżycku”, upublicznionego...

Informacja o wyłonieniu oferenta

Informacja o wyłonieniu oferenta W naborze ofert cenowych na usługę poprowadzenia warsztatów fotograficznych skierowanych do uczestników Projektu pn.: „Kurs na pracę! Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej w Giżycku”, upublicznionego...

Informacja o wyłonieniu oferenta

Informacja o wyłonieniu oferenta W naborze ofert cenowych na usługę poprowadzenia warsztatów z zakresu ekonomii społecznej skierowanych do uczestników Projektu pn.: „Kurs na pracę! Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej w Giżycku”,...

Informacja o wyłonieniu oferenta

Informacja o wyłonieniu oferenta W naborze ofert cenowych na usługę poprowadzenia szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy skierowanych do uczestników Projektu pn.: „Kurs na pracę! Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej w Giżycku”,...