Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. KONARSKIEGO 10

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 25 października 2017r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. KONARSKIEGO 10 Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zmianami), uchwały Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/47/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie...

Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok - remont siedzisk w amfiteatrze Twierdzy Boyen w Giżycku

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko NIP 845 19 51 457 tel.: +48 87 73 24 111 fax: + 48 87 42 85 241 mail: urzad@gizycko.pl domena: www.bip.gizycko.pl Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Zachowanie...

Obwieszczenie Nr 78/2017 w sprawie przetargu na oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste /ul. Sybiraków/

OBWIESZCZENIE Nr 78/3/2017 Niniejszym zmienia się treść: Obwieszczenia nr 78/2/2017 w sprawie jedolitego tekstu ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości gruntowej- Nieruchomość gruntowa położona w Giżycku przy ul. Sybiraków oznaczona nr geodezyjnymi działek: 1219/1...

Obwieszczenie Nr 77/2017 w sprawie przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego- Al. 1 Maja 4/65 i lokalu mieszkalnego Armii Krajowej 4A/8/

OBWIESZCZENIE Nr 77/2017 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu sprzętu specjalistycznego do zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w sezonie zimowym 2017/2018

Giżycko, dnia 16 października 2017 Miejski Zakład Komunalny 11 – 500 Giżycko Ul. Suwalska 21 tel. 798 112 435 poczta elektroniczna: mzk@gizycko.pl Zapytanie ofertowe Miejski Zakład Komunalny w Giżycku ul. Suwalska 21, zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na: "usługę wynajmu sprzętu specjalistycznego do zimowego utrzymania...

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na przebudowę Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO al. 1 Maja 14 11 – 500 GIŻYCKO tel.: +48 87 7324111 fax.: + 48 87 42 85 241 e-mail:urzad@gizycko.pl www.bip.gizycko.pl Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego o wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia:...

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi zarządzanie targowiskiem „Mój Rynek” oraz targowiskiem miejskim w Giżycku w okresie od 01.11.2017 r. do 31.10.2018r.

Giżycko, 06.10.2017 r. WM.7131.3.2017.ArKo ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), ustawy nie stosuje się. Do złożonych w ramach zaproszenia ofert ofertowego stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego – Ustawa z dnia 23 kwietnia...

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 1 w Giżycku. Termin składania ofert upływa dnia 12.10.2017 o godz. 12.00

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 1 w...

Obwieszczenie Nr 68/2017 w sprawie przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego/ ul. Generała Józefa Zajączka 6/7/

OBWIESZCZENIE Nr 68/1/2017 Niniejszym zmienia treść punktu nr 1 i 2 Pozostałych informacji do Obwieszczenia nr 68/2017 w sprawie II przetargu na sprzedaż nieruchomości – Lokalu mieszkalnego nr 7 znajdującego się w budynku położonym przy ulicy Generała Józefa Zajączka Nr 6 w Giżycku wraz z przynależnym do tego lokalu w wymiarze...

BUDOWA KOMUNALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z PARKINGIEM NA SAMOCHODY OSOBOWE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY UL. SIKORSKIEGO W GIŻYCKU /TERMIN SKŁADANIA OFERT - DO 18 PAŹDZIERNIKA 2017 R. DO GODZ. 10:00/

Ogłoszenie nr 596067-N-2017 z dnia 2017-10-02 r. Gmina Miejska Giżycko: BUDOWA KOMUNALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z PARKINGIEM NA SAMOCHODY OSOBOWE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY UL. SIKORSKIEGO W GIŻYCKU. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...