Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Nr 11/2018 lokal mieszkalny Jeziorna 5A/2

OBWIESZCZENIE Nr 11/2018 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni wysokiej oraz sadzenie drzew na terenie miasta Giżycka w terminie do 31 stycznia 2019 roku

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni wysokiej oraz sadzenie drzew na terenie miasta Giżycka w terminie do 31 stycznia 2019 roku Wspólny słownik zamówień (CPV): 77211400-6 Usługi...

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy w granicach administracyjnych miasta Giżycka, na tereny nie objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Z A P R O S Z E N I E Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn....

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEJ JEDNOOSIOWEJ PRZYCZEPY ROLNICZEJ O ŁADOWNOŚCI MINIMUM 3500 KG.

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Dostawę fabrycznie nowej jednoosiowej przyczepy rolniczej o ładowności minimum 3500 kg. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047...

Obwieszczenie Nr 6/2018 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości/ ul. Moniuszki/

OBWIESZCZENIE NR 6/2018 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA NAJEM LOKALI

OGŁOSZENIE o konkursie ofert na najem lokali w budynku Centrum Integracji Społecznej w Giżycku przy ulicy Pionierskiej 13 I. INFORMACJE OGÓLNE, PRZEDMIOT PRZETARGU, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Wynajmujący: Centrum Integracji Społecznej w Giżycku, ul. Pionierska 13. Przedmiot najmu: lokale użytkowe w budynku Centrum Integracji Społecznej...

Ogloszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego /garaż/ ul. Konarskiego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 05 stycznia 2018r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. KONARSKIEGO 10 Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami), uchwały Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/47/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie...

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego /garaży, ul. Konarskiego/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 5 stycznia 2018r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. KONARSKIEGO 10 Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami), uchwały Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/47/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie...

MOSiR- najem lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie wypożyczalni rowerów jednośladowych w kompleksie portowym "EKOMARINA" w Giżycku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE WYPOŻYCZALNI ROWERÓW JEDNOŚLADOWYCH W KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu...