Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg pisemny w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego - Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni wysokiej oraz sadzenie drzew na terenie miasta Giżycka w terminie do 31 stycznia 2018 roku

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni wysokiej oraz sadzenie drzew na terenie miasta Giżycka w terminie do 31 stycznia 2018 roku Wspólny słownik zamówień (CPV): 77211400-6 Usługi...

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, do którego mają zastosowania przepisy art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa nawierzchni na pasażu pieszym przy Pl. Grunwaldzkim”.

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30tys. euro, do którego mają zastosowania przepisy art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na: Opracowanie dokumentacji...

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w Giżycku z przeznaczeniem na odpłatne wypożyczanie sprzętu pływającego napędzanego elektrycznie lub siłą ludzkich mięśni.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w Giżycku z przeznaczeniem na odpłatne wypożyczanie sprzętu pływającego napędzanego elektrycznie lub siłą ludzkich mięśni. Okres trwania dzierżawy - od 01.06.2017 r. do 31.08.2017 r. Przetarg...

MOSiR - PRZETARG NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ DOMKU HANDLOWEGO NA PLAŻY MIEJSKIEJ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ DOMKU HANDLOWEGO NA PLAŻY MIEJSKIEJ 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę domku handlowego na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na handel pamiątkami, drobną galanterią, itp. z wyłączeniem usług gastronomicznych i sprzedaży...

Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników - Zakres IA, IB, Zakres II, Zakres III /termin składania ofert - do 15.03.2017 r. do godz. 10:00/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.gizycko.pl Ogłoszenie nr 32906 - 2017 z dnia 2017-02-27 r. Giżycko: Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie...

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej przebudowy końcowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy 3 Maja wraz z wylotem do Kanału Giżyckiego”

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej przebudowy końcowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy 3 Maja wraz z wylotem do Kanału Giżyckiego” o wartości...

OBWIESZCZENIE NR 9/2017 - Przetarg na dzierżawę nieruchomości - Plac Targowy

OBWIESZCZENIE NR 9/2017 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres nieoznaczony nieruchomości położonych na Placu Targowym w Giżycku na działce oznaczonej nr geod. 540/2. 1. Stanowisko handlowe nr 1-2 o powierzchni zabudowy 22m2 wraz z gruntem pod stanowiskiem stanowiącym część działki o nr geod....

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu nie podlegającym ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 2024 (do24.02.2017 r.)

Giżycko, dnia 14.02.2017 r. WGK.602.1.2017.RC ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu nie podlegającym ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Gmina Miejska Giżycko, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,NIP-845-19-51-457, tel.087 7324 111;fax. 087428 52 41, zaprasza do złożenia oferty na opracowanie Programu Ochrony Środowiska...

Zapytanie ofertowe - inwentaryzacja obiektu podziemnego - schronu

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za usługę w zakresie wykonania inwentaryzacji obiektu podziemnego – schronu zlokalizowanego przy Palcu Grunwaldzkim w Giżycku. WM. 6812. 5 .2017.JK Giżycko, 10 lutego 2017 r. Burmistrz Miasta Giżycka zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za usługę w zakresie wykonania inwentaryzacji...

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od podpisania umowy do 31.12.2017 r. /przedłużenie terminu składania ofert do 21 lutego 2017 r. do godz. 10:00/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.gizycko.pl Ogłoszenie nr 23711 - 2017 z dnia 2017-02-10 r. Giżycko: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od podpisania umowy do 31.12.2017r. OGŁOSZENIE...