Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w Miejscowości Giżycko przy ul. Plac Grunwaldzki w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nawierzchni na pasażu pieszym przy Placu Grunwaldzkim

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w Miejscowości Giżycko przy ul. Plac Grunwaldzki w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nawierzchni na pasażu pieszym przy Placu Grunwaldzkim” ...

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę domków handlowych na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na handel pamiątkami, drobną galanterią, itp. z wyłączeniem usług gastronomicznych i sprzedaży lodów oraz alkoholu; istnieje możliwość prowadzenia działalności usługowej.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ DOMKÓW HANDLOWYCH NA PLAŻY MIEJSKIEJ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę domków handlowych na Plaży Miejskiej oznaczonych na planie w załączniku nr 1 jako stanowiska 1,2,3,4 z przeznaczeniem na handel pamiątkami,...

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w Giżycku z przeznaczeniem na odpłatne wypożyczanie sprzętu pływającego napędzanego elektrycznie lub siłą ludzkich mięśni oraz leżaków, parasoli plażowych, przeciwsłonecznych.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w Giżycku z przeznaczeniem na odpłatne wypożyczanie sprzętu pływającego napędzanego elektrycznie lub siłą ludzkich mięśni oraz leżaków, parasoli plażowych, przeciwsłonecznych. Okres...

Budowa drogi ul. Róży Wiatrów - etap I /termin składania ofert - do 25 kwietnia 2018 r. do godz. 10:00/

Ogłoszenie nr 541977-N-2018 z dnia 2018-04-09 r. Gmina Miejska Giżycko: Budowa drogi ul. Róży Wiatrów - etap I OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Obwieszczenie nr 41/2018 - lokal mieszkalny Dąbrowskiego 6/12

OBWIESZCZENIE NR 41/1/2018 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poza. 121 ze zm. ) Burmistrz Miasta Giżycka odwołuje (szczegółowo opisany w Obwieszczeniu nr 41/2018 z dnia 9.04.2018r.) przetarg na sprzedaż nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 12 znajdujący...

Wykonanie pracowni chemiczno-fizycznej w Szkołach Podstawowych nr 4 i nr 7 w Giżycku wraz z montażem i dostawą pomocy dydaktycznych /do 16.04.2018

Ogłoszenie nr 540219-N-2018 z dnia 2018-04-05 r. Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli: Wykonanie pracowni chemiczno-fizycznej w szkołach podstawowych nr 4 i 7 w Giżycku wraz z montażem i dostawa pomocy dydaktycznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Wyposażenie warsztatu zbrojmistrza na Twierdzy Boyen w Giżycku: dostawa sprzętu multimedialnego.

Giżycko, 05.04.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wyposażenie warsztatu zbrojmistrza na Twierdzy Boyen w Giżycku: dostawa sprzętu multimedialnego I. Postanowienia ogólne: Tryb konkurencyjności: zaproszenie do złożenia oferty cenowej. Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zadania kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości...

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko. Część 1 - Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcje edukacyjne przy ul. Olsztyńskiej 6A"

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY. Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko Tel. 87 73 24 111, faks (87)428 52 41 Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt - pt. 7.30-15.30 NIP: 845-19-51-457 e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: grzegorz.witkowski@gizycko.pl znak postępowania: WPI. 042.13.2.2018.GW 2. OPIS PRZEDMIOTU...

MOSiR- przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU BIUROWO - HANDLOWEGO W KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 4 kwietnia 2018r. - NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO położonego w Giżycku przy ul. Kombatantów 7

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 4 kwietnia 2018r. - NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO położonego w Giżycku przy ul. Kombatantów 7 (w podpiwniczeniu budynku) Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami), uchwała Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/47/2015...