Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Świadczenie usługi w zakresie zarządzania gminnym zasobem nieruchomości miast Giżycka w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. /termin składania ofert - do 19 czerwca 2017 r. do godz. 10:00/

Ogłoszenie nr 529838-N-2017 z dnia 2017-06-09 r. Gmina Miejska Giżycko: Świadczenie usługi w zakresie zarządzania gminnym zasobem nieruchomości miasta Giżycka w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Giżycko Twierdza Boyen prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnot’a etap II.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Giżycko Twierdza Boyen prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnot’a etap II. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko NIP 845-19-51-457 Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tablicy informacyjnej wraz z montażem dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację Warsztatu Zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Z A P R O S Z E N I E Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459). GMINA MIEJSKA...

Obwieszczenie Nr 44/2017 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości /ul. Koszarowa i Królowej Jadwigi /

OBWIESZCZENIE NR 44/2017 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

OBWIESZCZENIE NR 38/2017 - Przetarg na sprzedaż nieruchomości (ul. Daszyńskiego, ul. Polna)

OBWIESZCZENIE NR 38/2017 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Obwieszczenie nr 40/2017 -Ogłoszenie o przetargu - najem lokalu użytkowego w budynku Gdańska 11

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 26 maja 2017r. - NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO położonego w Giżycku w podpiwniczeniu budynku przy ul. Gdańskiej 11 Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami), uchwała Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/47/2015 z dnia...

Obwieszczenie Nr 39/2017 w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości / lokal użytkowy Plac Grunwaldzki 1/

OGŁOSZENIE NR 39/2017 z dnia 25 maja 2017 r. BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA ogłasza nieograniczony, pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Giżycko, położonego w Giżycku przy Placu Grunwaldzkim 1 Podstawa prawna: art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce...

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na „Świadczenie usługi w zakresie sprzątania na bieżąco terenów, na których obowiązek utrzymania ciąży na Gminie Miejskiej Giżycko oraz na drogach publicznych gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym miasta od dnia podpisania umowy przez okres 2 miesięcy. (do 29.05.2017)

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na „Świadczenie usługi w zakresie sprzątania na bieżąco terenów, na których obowiązek utrzymania ciąży na Gminie Miejskiej Giżycko oraz na drogach publicznych gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym miasta od dnia podpisania umowy przez okres 2 miesięcy. Postępowanie...

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Gminy Miejskiej Giżycko” (do 29.05.2017)

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Gminy Miejskiej Giżycko” Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art. 4 pkt. 8...