Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 14 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowo - handlowej.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU BIUROWO - HANDLOWEGO W KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. KONARSKIEGO 10

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 01 lutego 2018r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. KONARSKIEGO 10 Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami), uchwały Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/47/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przekraczających...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ W RAMACH LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ ZAKUPU, NOWEGO LUB WYSTAWOWEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO 6 MIEJSCOWEGO Z ZABUDOWĄ SKRZYNIOWĄ

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Zakup i dostawę w ramach leasingu operacyjnego z opcją zakupu, nowego lub wystawowego samochodu dostawczego 6 miejscowego z zabudową skrzyniową. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ W RAMACH LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ ZAKUPU CIAGNIKA KOMUNALNEGO Z PŁUGIEM I POSYPYWARKĄ

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Zakup i dostawę w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika komunalnego z pługiem i posypywarką. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia...

OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU NABORU NA NAJEM LOKALI

OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU NABORU NA NAJEM LOKALI Centrum Integracji Społecznej w Giżycku informuje, że na konkurs na najem lokali użytkowych w siedzibie CIS przy ulicy Pionierskiej 13 wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Osób O Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „Szansa” z Giżycka. Oferta...

Udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim poprzez budowę kładki dla pieszych nad Kanałem Giżyckim w Giżycku w ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy

Zmiana terminu składania ofert - 19.02.2018 r. Ogłoszenie nr 511169-N-2018 z dnia 2018-01-29 r. Gmina Miejska Giżycko: Udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim poprzez budowę kładki dla pieszych nad Kanałem Giżyckim w Giżycku w ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ W RAMACH LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ ZAKUPU UŻYWANEJ MINI ŁADOWARKI

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Zakup i dostawę w ramach leasingu operacyjnego używanej mini ładowarki. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014...

Obwieszczenie nr 18/2018 stanowiska handlowe Plac Targowy

OBWIESZCZENIE NR 18/2018 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres nieoznaczony nieruchomości położonych na Placu Targowym w Giżycku na działce oznaczonej nr geod. 540/2. 1. Zabudowana wiata - stanowisko handlowe nr 15 o powierzchni zabudowy 9m2 wraz z gruntem pod stanowiskiem stanowiącym część...

Zaproszenie do składania ofert " Roboty remontowe oraz usuwanie awarii na sieciach kanalizacji deszczowej na terenie miasta Giżycka" ( termin składania ofert 02.02.2018r.)

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Roboty remontowe oraz usuwanie awarii na sieciach kanalizacji deszczowej na terenie miasta Giżycka” o wartości poniżej równowartości kwoty 30 000 euro, do którego nie...

Obwieszczenie Nr 15/2018 lokal użytkowy Al. 1 Maja 4/65

OBWIESZCZENIE Nr 15/2018 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...