Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Nr 84/2017 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości /Grajwo/

OBWIESZCZENIE NR 84/2017 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 2147 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostarczenie mebli i wyposażenia na potrzeby projektu pn.: „Kurs na pracę! (...)"

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH Centrum Integracji Społecznej w Giżycku zaprasza do złożenia ofert cenowych na usługę dostarczenia mebli i wyposażenia obejmujących: krzesła, stoły konferencyjne, biurko, biurka komputerowe, krzesła komputerowe, szafę do przechowywania laptopów, szafki pod urządzenia biurowe w ramach...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostarczenie sprzętu multimedialnego oraz cyfrowego na potrzeby projektu pn.: „Kurs na pracę! (...)"

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko, 11-500 Giżycko, al. 1 Maja 14, NIP: 845 195 14 57, Centrum Integracji Społecznej, 11-500 Giżycko ul. Pionierska 13. W związku z realizacją projektu pn.: „Kurs na pracę! Reintegracja społeczno - zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej...

Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok – Remont siedzisk w amfiteatrze Twierdzy Boyen w Giżycku.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok – Remont siedzisk w amfiteatrze Twierdzy Boyen w Giżycku. Zamawiający...

Zaproszenie do składania ofert na wynajem części powierzchni biurowej w ramach akcji "Wieczór z paszportem i dowodem osobistym" /termin składania ofert do 24 listopada 2017 r. do godz. 10:00/

Zaproszenie do składania ofert na wynajem części powierzchni biurowej o pow. 3,00 m2 Urzędu Miejskiego w Giżycku w ramach akcji „Wieczór z paszportem i dowodem osobistym” Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko zaprasza do składania ofert na wynajem części powierzchni biurowej o pow. 3,00 m2 Urzędu...

Zaproszenie do złożenia oferty - wymiana pokrycia dachowego na budynku szaletu targowiska miejskiego

Giżycko, 03.11.2017 r. WM.7131.2.2017.ArKo ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), ustawy nie stosuje się. Do złożonych w ramach zaproszenia ofert ofertowego stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego – Ustawa z dnia 23 kwietnia...

Modernizacja zaplecza kotłowni przy ulicy Batorego w Giżycku ETAP I - budowa ogrodzenia i przyłącza wodociągowego

Ogłoszenie nr 609955-N-2017 z dnia 2017-10-31 r. Gmina Miejska Giżycko: Modernizacja zaplecza kotłowni przy ulicy Batorego w Giżycku ETAP I - budowa ogrodzenia i przyłącza wodociągowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej na przebudowę Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego o wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej na przebudowę Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego” 1. Informacje wprowadzające 1.1 Gmina Miejska Giżycko, al. 1...

Oświetlenie świąteczne miasta Giżycka 2017 – 2018 (do 2.11.2017 r.)

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego „Oświetlenie świąteczne miasta Giżycka 2017 – 2018” CPV 45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego I. Remont oświetlenia (łącznie z kosztami materiału): 1....

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej adaptacji budynku przy ul. Warszawskiej 17 w Gizycku na cele usług edukacyjno - kulturalnych (termin składania ofert 08.11.2017 r.)

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „ Dokumentacja projektowo – kosztowa adaptacji budynku przy ul. Warszawskiej 17 w Giżycku na cele usług edukacyjno- kulturalnych” o wartości poniżej równowartości 30...