Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

MOSiR- Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego oznaczonego numerem 0/28 położonego w budynku głównym kompleksu portowego EKOMARINA w Giżycku.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU USŁUGOWO-HANDLOWEGO W KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położoneg w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego...

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy Usługi komunalne na terenie miasta Giżycka – udostępnienia i serwis kabin oraz kontenerów sanitarnych od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku (do 24 marca 2017 r.)

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy Usługi komunalne na terenie miasta Giżycka – udostępnienia i serwis kabin oraz kontenerów sanitarnych od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza...

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej remontu kapitalnego budynku koszarowca nr 1 w Twierdzy Boyen w Giżycku

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej remontu kapitalnego budynku koszarowca nr 1 w Twierdzy Boyen w Giżycku o wartości poniżej równowartości 30000 euro, do którego...

Przetarg pisemny Zakres I: Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego przy alei 1 Maja w Giżycku i Zakres II: Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Leśnej w Gajewie k/Giżycka oraz dwóch cmentarzy wojennych przy ul. Moniuszki w Giżycku (do 22.03.2017 r.)

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego Zakres I: Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego przy alei 1 Maja w Giżycku Zakres II: Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Leśnej w Gajewie k/Giżycka oraz dwóch cmentarzy...

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej przeznaczonego na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rowerowego - rowerków dziecięcych wielośladowych oraz terenu rekreacyjnego zagospodarowanego basenem wodnym z kulami.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na plaży miejskiej zgodnie z załącznikiem nr 1 w okresie: od 20.04.2017 r. do 31.08.2017 r. z przeznaczeniem na prowadzenie wypożyczalni sprzętu...

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy - wykonanie badań geologicznych nieruchomości

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie badań geologicznych wraz z opracowaniem dokumentacji geologicznej z badań gruntu na dz. nr 695/10 położonej w obrębie nr 2 miasta Giżycka Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej...

Przetarg "Konserwacje i naprawy urządzeń komunalnych w Giżycku od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy" (do 17.03.2017 r.)

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej równowartości 30000 euro do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 na wykonanie zadania: Konserwacje...

OBWIESZCZENIE NR 13/2017 - II Przetarg na sprzedaż nieruchomości (lokal użytkowy Mickiewicza 37A/2)

OBWIESZCZENIE Nr 13/2017 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) oraz napodstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZABYTKOWEJ TWIERDZY BOYEN W GIŻYCKU POPRZEZ RENOWACJĘ WARSZTATU ZBROJMISTRZA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU/TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 24.03.2017 R. DO GODZ. 10.00

Zamówienie realizowane w ramach Projektu pn „Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Opracowanie operatów wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych z części miasta Giżycka

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej równowartości 30000 euro do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 na wykonanie zadania: Opracowanie...