Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulic na terenie Gminy Miejskiej Giżycko od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r. (do 3.07.2017 r.)

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej równowartości 30 000 euro do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 na wykonanie zadania: Dostawa...

WYKONANIE UTWARDZENIA NA PLAŻY MIEJSKIEJ. PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY KANALE GIŻYCKIM. UTWARDZENIE PRZEJŚCIA NA UL. ŻEGLARSKIEJ. SZACHY PARKOWE

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko NIP 845 19 51 457 tel.: +48 87 73 24 111 fax: + 48 87 42 85 241 mail: urzad@gizycko.pl domena: www.bip.gizycko.pl ZAPROSZENIE do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia:...

Przetarg odwołany ! MOSiR- przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierawę gruntu na Plaży Miejskiej w Giżycku przeznaczonego pod stanowisko handlowe nr 2.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ STANOWSIK HANDLOWYCH NA PLAŻY MIEJSKIEJ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę gruntu pod stanowisko na Plaży Miejskiej oznaczone na planie w załączniku nr 1 jako stanowisko nr 2 o wymiarach 3m x3m z przeznaczeniem na handel...

Obwieszczenie Nr 48/2017 w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości/ ul. Jeziorna/

OBWIESZCZENIE Nr 48/1/2017 Niniejszym zmienia treść punktu 1 i 2 Obwieszczenia nr 48/2017 w sprawie przetargu na dzierżawę na okres nieoznaczony nieruchomości położonych przy ul. Jeziornej w Giżycku na działce oznaczonej nr geod. 529 (obręb 1 miasta Giżycka) w zakresie wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego, w sposób następujący:...

Obwieszczenie Nr 47/2017 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości/ ul. Białostocka /

OBWIESZCZENIE Nr 47/2017 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Zaproszenie do składania ofert na zadanie "BUDOWA OŚWIETLENIA UL. TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU"

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko NIP 845 19 51 457 tel.: +48 87 73 24 111 fax: + 48 87 42 85 241 mail: urzad@gizycko.pl domena: www.bip.gizycko.pl ZAPROSZENIE do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia:...

Zaproszenie do składania ofert: I ZAKRES – WYKONANIE UTWARDZENIA NA PLAŻY MIEJSKIEJ II ZAKRES – PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY KANALE GIŻYCKIM III ZAKRES –UTWARDZENIE PRZEJŚCIA NA UL. ŻEGLARSKIEJ IV ZAKRES – SZACHY PARKOWE

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE: 1.1. Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym na rzecz Zamawiającego za zadania pn.: a) Zakres I - Wykonanie utwardzenia na plaży miejskiej, b) Zakres II - Przebudowa chodnika nad Kanałem Giżyckim, c) Zakres III – Utwardzenie przejścia na...

Obwieszczenie Nr 45/2017 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości - lokal mieszkalny Wyzwolenia 6/7

OBWIESZCZENIE Nr 45/2017 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Remont nawierzchni przy Gimnazjum nr 2 w Giżycku/ termin do 27.06.2017 r.

Ogłoszenie nr 530981-N-2017 z dnia 2017-06-12 r. Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli: Remont nawierzchni przy Gimnazjum nr 2 w Giżycku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...

Zaproszenie do składania ofert BUDOWA OŚWIETLENIA UL. TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU

1. Nr sprawy: WPI. 7013.63-3/17/MB Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko NIP 845-19-51-457 Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa oświetlenia ul. Turystycznej w Giżycku”. 1.1 Zakres zamówienia obejmuje: a) budowę około 172 mb linii kablowych nN-0,4kV, b)...