Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

MOSiR - REMONT NIECKI BASENOWEJ POLEGAJĄCY NA WYMIANIE FOLII BASENOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI ROBOTAMI BUDOWLANYMI I INSTALACYJNYMI

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO MIEJSKI OŚRODEK SPORU I REKREACJI 11-500 GIŻYCKO UL. MONIUSZKI 5: REMONT NIECKI BASENOWEJ POLEGAJĄCY NA WYMIANIE FOLII BASENOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI ROBOTAMI BUDOWLANYMI I INSTALACYJNYMI Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane Zamieszczenie ogłoszenia: Zamieszczenie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

ZAGOSPODAROWANIE KWARTAŁU ULIC MICKIEWICZA, 1 MAJA, KONARSKIEGO

Termin składania ofert - do 11.05.2018r. godz. 11.00 ----------------------------------------------------------------------------------- Załączniki nr 5-12 do SIWZ do pobrania pod linkiem: http://gizycko.pl/dokumentacja_publiczna/Zalaczniki_do_SIWZ_od_nr5_do_nr12.rar Ogłoszenie nr 550418-N-2018 z dnia 2018-04-25 r. Gmina Miejska Giżycko:...

Obwieszczenie nr 44/2018 - lokal użytkowy Al. 1 Maja 4/65

OBWIESZCZENIE Nr 44/2018 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Obwieszczenie nr 43/2018- lokal mieszkalny Białostocka 7/15

OBWIESZCZENIE Nr 43/2018 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Obwieszczenie nr 46/2018 - nieruchomości niezabudowane ul. Polna

OBWIESZCZENIE NR 46/2018 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Obwieszczenie nr 45/2018 - nieruchomości gruntowe niezabudowane ul. Sienkiewicza

OBWIESZCZENIE NR 45/2018 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ Numer referencyjny: WJM.271.11.2018 Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2018/S 079-175797 z dnia 24.04.2018r. Przedmiotem zamówienia obejmuje: 1) budowę szlaków rowerowych o długości około 215 km (łącznie z drogami krajowymi i wojewódzkimi),...

Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników - w Giżycku - remonty nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych /termin składania ofert - do 11 maja 2018 r. do godz. 10:00/.

Ogłoszenie nr 549551-N-2018 z dnia 2018-04-24 r. Gmina Miejska Giżycko: „Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku – remonty nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku - remonty nawierzchni gruntowych dróg gminnych, terenów komunalnych i dróg wewnętrznych /zmiana terminu składania ofert - do 17 maja 2018 r. do godz. 10:00/

Ogłoszenie nr 548787-N-2018 z dnia 2018-04-23 r. Gmina Miejska Giżycko: Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku - remonty nawierzchni gruntowych dróg gminnych, terenów komunalnych i dróg wewnętrznych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie...

Wykonanie pracowni chemiczno-fizycznej w Szkołach Podstawowych nr 4 i nr 7 w Giżycku wraz z montażem i dostawą pomocy dydaktycznych /do 07.05.2018

Ogłoszenie nr 547807-N-2018 z dnia 2018-04-20 r. Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli: Wykonanie pracowni chemiczno-fizycznej w szkołach podstawowych nr 4 i 7 w Giżycku wraz z montażem i dostawa pomocy dydaktycznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...