Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert na: „Wykonanie utwardzenia terenu na działce geod. nr: 2-237/5 z materiału rozbiórkowego powierzonego przez Zamawiającego wraz z odwodnieniem”

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert pisemnych w zapytaniu ofertowym prowadzonym za pomocą poczty elektronicznej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 30 tys. euro na wykonanie zamówienia pn.: „Wykonanie utwardzenia terenu...

Zaproszenie do składania ofert na dostawę wraz z montażem i podłączeniem 15 sztuk kuchenek elektrycznych do lokali mieszkalnych w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. I Dyw. im. T. Kościuszki 2”.

Z A P R O S Z E N I E Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459). GMINA MIEJSKA...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie placu zabaw przy ul. Kajki w Giżycku.

Z A P R O S Z E N I E Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459). GMINA MIEJSKA...

MOSiR- przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę gruntu pod stanowsiko nr 2 na Plaży Miejskiej w Giżycku.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ STANOWSIK HANDLOWYCH NA PLAŻY MIEJSKIEJ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę gruntu pod stanowisko na Plaży Miejskiej oznaczone na planie w załączniku nr 1 jako stanowisko nr 2 o wymiarach 3m x3m z przeznaczeniem na handel...

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej modernizacji zaplecza kotłowni

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej modernizacji zaplecza kotłowni o wartości poniżej równowartości 30 000 euro, do którego nie stosuje się przepisów...

MOSiR - Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania rocznych kontroli okresowych obiektów budowlanych.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROCZNYCH KONTROLI OKRESOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU NA 2017 ROK zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” z późniejszymi zmianami oraz wykazem obiektów stanowiącymi załącznik nr 1. I. ZAMAWIAJĄCY: Miejski...

Rozeznanie rynku z opcją możliwości zawarcia umowy -sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej

Giżycko, 30.06.2017 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miejski w Giżycku ul. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko tel.: 87 7324 113; fax.: 87 428 52 41 e-mali: urzad@gizycko.pl www.gizycko.pl Osoba do kontaktów: Grzegorz Borzymowski – Wydział Mienia, tel.: 87 7324 111 w. 5, e-mail: grzegorz.borzymowski@gizycko.pl ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ...

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżyckuod dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ul. Moniuszki 5, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej równowartości 30 000 euro do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt....

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTOWEJ MODERNIZACJI ZAPLECZA KOTŁOWNI

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej modernizacji zaplecza kotłowni o wartości poniżej równowartości 30 000 euro, do którego nie stosuje się przepisów...

Zaproszneie do składania ofert na wykonanie placu zabaw przy ul. Kajki w Giżycku

Z A P R O S Z E N I E Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459). GMINA MIEJSKA...