Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa oświetlenia ścieżki nad j. Popówka Mała

Gmina Miejska Giżycko NIP – 845-19-51-457 Al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko tel. 087 7324 113; fax. 0 87428 52 41 e-mail: urzad@gizycko.pl www.gizycko.pl ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nr sprawy: WPI. 7011.16.10.GW Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko Al....

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej zagospodarowania kwartału ulic Mickiewicza, 1 Maja, Konarskiego

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej zagospodarowania kwartału ulic Mickiewicza, 1 Maja, Konarskiego” o wartości poniżej 30000 euro, do którego nie stosuje...

Zaproszenie do składania ofert na zadanie: Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na terenie SP 7

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na terenie SP 7” o wartości poniżej 30000 euro, do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych...

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanym w ramach zadania pn. Przebudowa budynku Giżyckiego Centrum Kultury”

GIŻYCKIE CENTRUM KULTURY ul. Konarskiego 8, 11-500 Giżycko ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30000 euro na wykonanie zamówienia: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanym w ramach zadania pn. Przebudowa...

PRZETARG NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ DOMKÓW HANDLOWYCH NA PLAŻY MIEJSKIEJ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ DOMKÓW HANDLOWYCH NA PLAŻY MIEJSKIEJ 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę domków handlowych na Plaży Miejskiej oznaczonych na planie w załączniku nr 1 jako stanowiska A, B, C, D, E, F, G, H, I z przeznaczeniem...

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanym w ramach zadania pn.: „Budowa obiektów lekkoatletycznych na stadionie miejskim w Giżycku”

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30000 euro na wykonanie zamówienia: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanym w ramach zadania pn.:„Budowa...

Zapraszenie do składania ofert na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy w granicach administracyjnych miasta Giżycka, na tereny nie objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Z A P R O S Z E N I E Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn....

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pn: „Utworzenie Systemu Informacji Przestrzennej miasta Giżycko na portalu Atlas Warmii i Mazur”

Z A P R O S Z E N I E Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn....

OBWIESZCZENIE NR 65/2016 - III Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. 309, 308 i 173- Grajwo, Gmina Giżycko)

OBWIESZCZENIE NR 65/2016 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2015.1774 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

informacja o wyniku przetargu

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU BIUROWO - HANDLOWEGO W KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego...