Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt zamienny zadania „Budowa budynku administracyjno – socjalnego schroniska w Bystrym k. Giżycka w miejscu istniejącego budynku schroniska przewidzianego do rozbiórki”.

Gmina Miejska Giżycko, Al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wykonanie prac projektowych na rzecz Zamawiającego pn. Projekt zamienny zadania „Budowa budynku administracyjno – socjalnego schroniska w Bystrym k. Giżycka w miejscu istniejącego budynku schroniska przewidzianego do rozbiórki”....

Przebudowa nabrzeży basenu Portu Śródlądowego w Giżycku /termin składania ofert - do 08 maja 2019 r. do godz. 10:00/

PRZEBUDOWA NABRZEŻY BASENU PORTU ŚRÓDLĄDOWEGO W GIŻYCKU W RAMACH PROJEKTU „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego...

PRZEBUDOWA NABRZEŻA JEZIORA NIEGOCIN OD KANAŁU GIŻYCKIEGO DO MOLO POPRZEZ Przebudowę nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych (MBSW) przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku w ramach projektu „Budowa i przebudowa infrastruktury (...)

Przedłużenie terminu składania ofert - do 31 maja 2019 r. do godz. 10:00. Pełna nazwa: PRZEBUDOWA NABRZEŻA JEZIORA NIEGOCIN OD KANAŁU GIŻYCKIEGO DO MOLO POPRZEZ Przebudowę nabrzeżaMiędzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych (MBSW) przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku w ramach projektu „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej...

Aktualizacja licencji oprogramowania antywirusowego na okres 12 miesięcy na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 na wykonanie zadania: „Aktualizacja licencji oprogramowania antywirusowego na okres 12...

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w Giżycku z przeznaczeniem na odpłatne wypożyczanie sprzętu pływającego napędzanego elektrycznie lub siłą ludzkich mięśni oraz leżaków, parasoli plażowych, przeciwsłonecznych.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w Giżycku z przeznaczeniem na odpłatne wypożyczanie sprzętu pływającego napędzanego elektrycznie lub siłą ludzkich mięśni oraz leżaków, parasoli plażowych, przeciwsłonecznych. Okres...

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 14 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowo - handlowej. (bez możliwości prowadzenia handlu alkoholem i artykułami spożywczymi)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU BIUROWO - HANDLOWEGO W KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego...

Roboty remontowe pomieszczeń szatni, korytarzy, sal lekcyjnych, schodów zewnętrznych oraz pokrycia dachowego budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. 3 Maja 21 w Giżycku / termin do 24 kwietnia 2019 r., godz. 10:00

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=12c8ae56-e242-4378-a709-db23ceaccd1c Ogłoszenie nr 531747-N-2019 z dnia 2019-04-09 r. Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli: Roboty remontowe pomieszczeń szatni, korytarzy, sal lekcyjnych, schodów zewnętrznych oraz pokrycia dachowego budynku głównego...

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy złożenia oferty na świadczenie usługi zarządzanie nieruchomością - targowiskiem „Mój Rynek” oraz targowiskiem miejskim w Giżycku w okresie od 01.05.2019 r. do 30.06.2020r.

Zmienia się pkt 5 i 7 Rozeznania cenowego z opcją zawarcia umowy z dnia 09.04.2019 r. dotyczący terminu składania ofert, na następujący: 5. Miejsce, sposób i termin składania ofert. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem Zarządzanie nieruchomością - targowiskiem w siedzibie Zamawiającego w Punkcie Informacyjnym...

Roboty remontowe i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Giżycka /termin składania ofert - do 25 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00/

Ogłoszenie nr 535283-N-2019 z dnia 2019-04-09 r. Gmina Miejska Giżycko: Roboty remontowe i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Giżycka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...

ROZEZNANIE CENOWE Z OPCJĄ ZAWARCIA UMOWY na wykonanie zadania „Przebudowa dużej fontanny na Pasażu Portowym w Giżycku”

ROZEZNANIE CENOWE Z OPCJĄ ZAWARCIA UMOWY na wykonanie zadania „Przebudowa dużej fontanny na Pasażu Portowym w Giżycku” Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy) Złożenie...