Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko" część 2 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcje oświatowe - Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. 3 Maja 21 w Giżycku

Termin składania ofert - do 12.03.2018 r. Ogłoszenie nr 522426-N-2018 z dnia 2018-02-23 r. Gmina Miejska Giżycko: "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko" część 2 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcje oświatowe - Szkoły...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWYCH POSYPYWAREK

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Zakup i dostawę fabrycznie nowych posypywarek – ciągnionej i zawieszanej. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016 r....

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA KOMUNALNEGO Z OSPRZĘTEM

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na:„Zakup i dostawę fabrycznie nowego ciągnika komunalnego z osprzętem”. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016...

Pełnienie nadzoru archeologicznego wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na prowadzenie badań archeologicznych nad robotami budowlanymi dla zadania pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego (etap I) przy SP4 w Giżycku" realizowanego w ramach inwestycji: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 1 oraz boiska wielofunkcyjnego (etap I) przy SP4 w Giżycku

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Pełnienie nadzoru archeologicznego wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na prowadzenie badań archeologicznych nad robotami budowlanymi dla zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego...

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko, część 1 – Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcje edukacyjne przy ul. Olsztyńskiej 6A w Giżycku”.

Termin składania ofert - do 05.03.2018r. do godz. 10:00. Ogłoszenie nr 519470-N-2018 z dnia 2018-02-16 r. Gmina Miejska Giżycko: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko, Część 1 - Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcje...

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego (etap I) przy SP 4 w Giżycku”, realizowanego w ramach inwestycji pn.: „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ZS Nr 1 oraz boiska wielofunkcyjnego (etap I) przy SP 4 w Giżycku”

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego (etap I) przy SP 4 w Giżycku”, realizowanego w ramach...

Obwieszczenie nr 21/2018 - II przetarg nieruchomość niezabudowana ul. Sienkiewicza

OBWIESZCZENIE NR 21/2018 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - NAJEM GARAŻU - ul. Wodociągowa 17

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 8 lutego 2018r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Wodociągowej 17 Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zmianami), uchwały Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/47/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie...

Zaproszenie do składania ofert - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej drogi dojazdowej do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Moniuszki 10, 12, 14, 16, 18 w Giżycku ( termin składania ofert 14.02.2018 r.)

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej drogi dojazdowej do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Moniuszki 10, 12, 14, 16, 18 w Giżycku” o wartości...