Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Modernizacja zaplecza kotłowni przy ulicy Batorego w Giżycku ETAP I – Część I budowa ogrodzenia; Część II budowa przyłącza wodociągowego /termin składania ofert do 08 grudnia 2017 r. do godz. 10:00/

Ogłoszenie nr 619908-N-2017 z dnia 2017-11-22 r. Gmina Miejska Giżycko: Modernizacja zaplecza kotłowni przy ulicy Batorego w Giżycku ETAP I - Część I - budowa ogrodzenia; Część II - budowa przyłącza wodociągowego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. KONARSKIEGO 10

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 21 listopada 2017r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. KONARSKIEGO 10 Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami), uchwały Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/47/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie...

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUGI ZAPEWNIENIA POSIŁKÓWW FORMIE BONÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. „KURS NA PRACĘ! REINTEGRACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GIŻYCKA W RAMACH DZIAŁALNOŚCI CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU”. Szczegóły...

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na usługę dostarczenia sprzętu multimedialnego oraz cyfrowego

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W postępowaniu dotyczącym zapytania o cenę na: usługę dostarczenia sprzętu multimedialnego oraz cyfrowego, mającego służyć poprowadzeniu zajęć z uczestnikami Projektu pn.: „Kurs na pracę! Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej...

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej przejścia podziemnego w ciągu ul. Unii Europejskiej w Giżycku pod linią kolejową nr 038 Białystok-Głomno w km 151,815 wraz z likwidacją przejścia kat. E w km 151,733 linii kolejowej nr 038. Termin składania ofert - 07.12.2017. godz. 12.00

Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko NIP 845 19 51 457 tel.: +48 87 73 24 111 fax: + 48 87 42 85 241 e-mail: urzad@gizycko.pl adres URL: www.bip.gizycko.pl Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ ...

Dostawa replik armat w ramach realizowanego propjektu pn.: Zachowanie dziedzictwa kulturalnego zabytkolwej Twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację Warsztatu Zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia /składanie ofert do 30 listopada 2017 r. do godz. 10:00/

Ogłoszenie nr 616668-N-2017 z dnia 2017-11-20 r. Gmina Miejska Giżycko: Dostawa replik armat w ramach realizowanego projektu pn.: Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację Warsztatu Zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:...

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na usługę dostarczenia mebli i wyposażenia

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W postępowaniu dotyczącym zapytania o cenę na: usługę dostarczenia mebli i wyposażenia obejmujących: krzesła, stoły konferencyjne, biurko, biurka komputerowe, krzesła komputerowe, szafę do przechowywania laptopów, szafki pod urządzenia biurowe, w ramach realizacji działań Projektu pn.: „Kurs...

MOSIR - PRZETARG NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE ZAJĘĆ REKREACYJNO-SPORTOWYCH

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU OGŁASZA PRZETARG NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE ZAJĘĆ REKREACYJNO-SPORTOWYCH I. ORGANIZATOR PRZETARGU Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Adres: 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5 NIP: 845 16 91 482 Strona internetowa: www.lodowiskogizycko.pl II....

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi zapewnienia posiłków w formie bonów żywnościowych dla uczestników projektu pn. „Kurs na pracę!"

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi zapewnienia posiłków w formie bonów żywnościowych dla uczestników projektu pn.„Kurs na pracę! Reintegracja społeczno - zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej w Giżycku” Kod CPV zgodnie ze Wspólnym...

Zapytanie ofertowe - rozeznanie cenowe z opcja zawarcia umowy na wdrożenie i dostawę oraz uruchomienie systemu do obsługi programu "Giżycka Karta Mieszkańca" /termin składania ofert do 17 listopada 2017 r. do godz. 12:00/

Giżycko,09.11.2017 r. ZP.271.1.33.2017.ARPO ZAPYTANIE OFERTOWE rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wdrożenie i dostawę oraz uruchomienie systemu do obsługi programu „Giżycka Karta Mieszkańca” Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko, Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko I. Postanowienia ogólne Wartość...