Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy - ,,Remont fontanny przy budynku byłego kina ,,FALA" - ul. Warszawska w Giżycku"

ROZEZNANIE CENOWE Z OPCJĄ ZAWARCIA UMOWY na wykonanie zadania „Remont fontanny przy budynku byłego kina „FALA” – ul. Warszawska w Giżycku” Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej

Zaproszenie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na zadanie pn.: Adaptacja budynku przy ul. Pionierskiej 13 w Giżycku na potrzeby Dziennego Domu "Senior +"

UWAGA - zmiana terminu składania ofert z 02.11.2018r. na 08.11.2018r. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ 1. &

Obwieszczenie nr 121/2018 - najem lokalu użytkowego ul. Wodociągowa 17

OBWIESZCZENIE nr 124/2018 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. poz. 121 z 2018r. ze zmian.) Burmistrz Miasta Giżycka odwołuje (szczegółowo opisany w Obwieszczeniu Nr 121 z dnia 22.10.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPORZĄDZENIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ SPRAWOWANIE NADZORU NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI BUDOWY HALI STALOWEJ O POWIERZCHNI 300 M2 DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W GIŻYCKU

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na „Sporządzenie projektu wykonawczego oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją inwestycji budowy hali stalowej o powierzchni 300 m2 dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku”. W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego gdzie wartość zamówienia...

Obwieszczenie nr 109/2018 - lokal mieszkalny Smętka 14/2

OBWIESZCZENIE NR 109/2018 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PROTOKOŁÓW Z OKRESOWYCH KONTROLI SPRAWDZENIA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MZK W GIŻYCKU ZGODNIE Z WYMOGAMI ART.62 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE (TEKST JEDN. DZ. U. 2018R POZ. 1202, 1276, 1496, 1669)

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na „wykonanie protokołów z okresowych kontroli sprawdzenia stanu technicznego obiektów budowlanych zarządzanych przez MZK w Giżycku zgodnie z wymogami art.62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2018r poz. 1202, 1276, 1496, 1669)”....

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SERWISU SEPARATORÓW SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH W OBRĘBIE ADMINISTRACYJNYM MIASTA GIŻYCKA

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na „przeprowadzenie serwisu separatorów substancji ropopochodnych umiejscowionych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka”. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29...

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu na potrzeby pracowni digitalizacji MBP w Giżycku

Miejska Biblioteka Publiczna w Giżycku ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu na potrzeby pracowni digitalizacji

MOSIR - PRZETARG NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE ZAJĘĆ REKREACYJNYCH

MOSIR - PRZETARG NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE ZAJĘĆ REKREACYJNYCH DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU OGŁASZA PRZETARG &