Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykonanie utwardzenia na plaży miejskiej” w ramach zadania „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: „Wykonanie utwardzenia na plaży miejskiej” w ramach zadania „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową...

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę domku handlowego na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na handel pamiątkami, drobną galanterią, itp. z wyłączeniem usług gastronomicznych i sprzedaży lodów oraz alkoholu; istnieje możliwość prowadzenia działalności usługowej.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ DOMKU HANDLOWEGO NR 2 NA PLAŻY MIEJSKIEJ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę domku handlowego na Plaży Miejskiej oznaczonego na planie w załączniku nr 1 jako stanowisko nr 2 z przeznaczeniem na handel pamiątkami, drobną...

MOSiR- przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w Giżycku z przeznaczeniem na prowadzenie placu zabaw dla dzieci do lat 5.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w okresie: od 01.06.2018 r. do 31.08.2018 r. z przeznaczeniem na prowadzenie placu zabaw dla dzieci do lat 5. Przetarg odbędzie...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 8 maja 2018r. - NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO położonego w Giżycku przy ul. Kombatantów 7

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 8 maja 2018r. - NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO (pomieszczenia gospodarczego) położonego w Giżycku przy ul. Kombatantów 7 (w podpiwniczeniu budynku) Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami), uchwała Rady Miejskiej...

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie badań geologicznych wraz z opracowaniem dokumentacji geologicznej badań gruntu

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie badań geologicznych wraz z opracowaniem dokumentacji geologicznej z badań gruntu na dz. nr 289/1 położonej w obrębie nr 1 miasta Giżycka Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej...

Obwieszczenie nr 48/2018 - przetargi na lokal użytkowy Mickiewicza 26/26 i lokal mieszkalny Moniuszki 6A/25

OBWIESZCZENIE NR 48/2018 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Obwieszczenie nr 47/2018 - Przetarg na sprzedaż pylonu reklamowego

OBWIESZCZENIE Nr 47/2018 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza II przetarg w formie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż mienia ruchomego – pylonu reklamowego. I. Przedmiot przetargu: Pylon reklamowy o wymiarach 500 cm na 1200 cm, o wys. 700 cm i powierzchni reklamowej 60 m2, wykonany z rur stalowych (słupy mocujące z podstawą...

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko, Część 1 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Wodociągowej 15 w Giżycku"

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY. Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko Tel. 87 73 24 111, faks (87)428 52 41 Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt - pt. 7.30-15.30 NIP: 845-19-51-457 e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: grzegorz.witkowski@gizycko.pl znak postępowania: WPI. 042.12.2.5.2018.GW 2. OPIS PRZEDMIOTU...

Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników - w Giżycku - remonty nawierzchni z prefabrykatów, modernizacje i przebudowy nawierzchni" /termin składania ofert - do 14 maja 2018 r. do godz. 10:0

Ogłoszenie nr 551464-N-2018 z dnia 2018-04-27 r. Gmina Miejska Giżycko: Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku - remonty nawierzchni z prefabrykatów, modernizacje i przebudowy nawierzchni. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Poprawa efektywności energetycznej budynku publicznego położonego przy ul. Wodociągowej 17 w Giżycku.

Termin składania ofert - 15.05.2018r - godz. 10.00 Link do dokumentacji technicznej: http://gizycko.pl/dokumentacja_publiczna/Dokumentacja_techniczna-Wodociagowa_17.rar Ogłoszenie nr 551934-N-2018 z dnia 2018-04-27 r. Gmina Miejska Giżycko: Poprawa efektywności energetycznej budynku publicznego położonego przy ul. Wodociągowej 17...