Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Prowadzenie działań w zakresie ochrony przed bezdomnością zwierząt (do 3.08.2017 r. godz. 10.00)

Ogłoszenie nr 558383-N-2017 z dnia 2017-07-26 r. Gmina Miejska Giżycko: Prowadzenie działań w zakresie ochrony przed bezdomnością zwierząt OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

ZAGOSPODAROWANIE WNĘTRZA I PIĘTRA LOKALU W UP GIŻYCKO 1 POD POTRZEBY MAZURSKIEGO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO - GOSPODARKA ODPADAMI - do 04 sierpnia 2017 r. do godz. 10.00

Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami ogłasza przetarg nieograniczony na zagospodarowanie wnętrza I pietra lokalu w UP Giżycko 1 pod potrzeby Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami http://mzmgo.mazury.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro/aktualne-zamowienia-publiczne/329-zagospodarowanie-wnetrza-i-pietra-lokalu-w-up-gizycko-1-pod-potrzeby-mazurskiego-zwiazku-miedzygminnego-gospodarka-odpadami...

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na „Świadczenie usługi w zakresie sprzątania na bieżąco terenów, na których obowiązek utrzymania ciąży na Gminie Miejskiej Giżycko oraz na drogach publicznych gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym miasta od dnia podpisania umowy przez okres 2 miesięcy”.

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na „Świadczenie usługi w zakresie sprzątania na bieżąco terenów, na których obowiązek utrzymania ciąży na Gminie Miejskiej Giżycko oraz na drogach publicznych gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym miastaod dnia podpisania umowy przez okres 2 miesięcy”. Postępowanie...

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Remont siedzisk w amfiteatrze Twierdzy Boyen w Giżycku - zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko NIP 845 19 51 457 tel.: +48 87 73 24 111 fax: + 48 87 42 85 241 mail: urzad@gizycko.pl domena: www.bip.gizycko.pl Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa...

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nr 500004197-N-2017 z 18.07.2017 r. - Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie otwartych rowów melioracyjnych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka w okresie od 01 sierpnia 2017 r,. do 30 września 2017 r.

Ogłoszenie nr 500004197-N-2017 z dnia 18-07-2017 r. Giżycko: Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie otwartych rowów melioracyjnych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka w okresie od 01 sierpnia 2017 r. do 30 września 2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€, w 4 zakresach: I ZAKRES – WYKONANIE UTWARDZENIA NA PLAŻY MIEJSKIEJ II ZAKRES – PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY KANALE GIŻYCKIM III ZAKRES –UTWARDZENIE PRZEJŚCIA NA UL. ŻEGLARSKIEJ IV ZAKRES – SZACHY PARKOWE

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko NIP 845 19 51 457 tel.: +48 87 73 24 111 fax: + 48 87 42 85 241 mail: urzad@gizycko.pl domena: www.bip.gizycko.pl ZAPROSZENIE do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia:...

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Remont siedzisk w amfiteatrze Twierdzy Boyen w Giżycku - zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko NIP 845 19 51 457 tel.: +48 87 73 24 111 fax: + 48 87 42 85 241 mail: urzad@gizycko.pl domena: www.bip.gizycko.pl Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia:...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie placu zabaw przy ul. Kajki w Giżycku.

Z A P R O S Z E N I E Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459). GMINA MIEJSKA...

Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok – Dostawa sceny mobilnej zadaszonej, systemu nagłośnienia i oświetlenia scenicznego dla Gminy Miejskiej Giżycko /termin składania ofert - do 19 lipca 2017 r. do godz. 10.00/.

Ogłoszenie nr 531446-N-2017 z dnia 2017-07-10 r. Gmina Miejska Giżycko: Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok – Dostawa sceny mobilnej zadaszonej, systemu nagłośnienia i oświetlenia scenicznego dla Gminy Miejskiej Giżycko OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy...