Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

,,Modernizacja zagospodarowania zielenią rabat miejskich"

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14, 11 - 500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 70 i dalsze Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego Gminie Miejskiej Giżycko

Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa i adresy Gmina Miejska Giżycko Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14 Giżycko 11-500 Polska Osoba do kontaktów: Dorota Wołoszy

„Dostawa kompleksowego systemu do ochrony sieci LAN / WAN na potrzeby Gminy Miejskiej Giżycko”

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 na w

Przebudowa nawierzchni ciągu drogi ul. Drzymały - termin składania ofert do 19.08.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie nr 581970-N-2019 z dnia 2019-08-02 r. Gmina Miejska Giżycko: Przebudowa nawierzchni ciągu drogi ul. Drzymały OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczani

MOSiR- Remont pomostów pływających - wymiana wszystkich elementów drewnianych wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi i instalacyjnymi.

Ogłoszenie nr 580195-N-2019 z dnia 2019-07-31 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Remont pomostów pływających - wymiana wszystkich elementów drewnianych wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi i instalacyjnymi.

Przebudowa fragmentu drogi al. Wojska Polskiego w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z przebudową odwodnienia.

ZAPROSZENIE do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 tys. euro Nazwa zamówienia: „Przebudowa fragmentu drogi al. Wojska Polskiego w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z przebudową odw

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE BUDOWA WYDZIELONYCH ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W RAMACH MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE BUDOWA WYDZIELONYCH ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W RAMACH MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ Numer referencyjny: WJM.271.8.2019 Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2019/S 128 -311843 z dnia 05.07.2019r. Przedmiotem zamówienia obejmuje budowę w

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku /termin składania ofert - do 29 lipca 2019 r. do godz. 10.00/.

Ogłoszenie nr 572945-N-2019 z dnia 2019-07-12 r. Gmina Miejska Giżycko: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko od podpisania umowy do 31.12.2020 r. /termin składania ofert do 22 lipca 2019 r. do godz. 10.00/

Ogłoszenie nr 571607-N-2019 z dnia 2019-07-10 r. Gmina Miejska Giżycko: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od podpisania umowy do 31.12.2020 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe