Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Miejska Giżycko, Centrum Integracji Społecznej zaprasza do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy skierowanych do uczestników Projektu pn.: „Kurs na pracę! Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Miejska Giżycko, Centrum Integracji Społecznej zaprasza do złożenia oferty na usługę realizacji zajęć grupowych w formie warsztatów z zakresu ekonomii społecznej skierowanych do uczestników Projektu pn.: „Kurs na pracę! Reintegracja społeczno - zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Miejska Giżycko, Centrum Integracji Społecznej zaprasza do złożenia oferty na usługę realizacji zajęć grupowych w formie warsztatów fotograficznych skierowanych do uczestników Projektu pn.: „Kurs na pracę! Reintegracja społeczno - zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Miejska Giżycko, Centrum Integracji Społecznej zaprasza do złożenia oferty na usługę poprowadzenia warsztatów komputerowych skierowanych do uczestników Projektu pn.: „Kurs na pracę! Reintegracja społeczno - zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej w Giżycku”. Zamówienie...

Obwieszczenie Nr 88/2017 w sprawie II przetargu na sprzedaż nieruchomości /ul. Królowej Jadwigi /

OBWIESZCZENIE NR 88/2017 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ UŻYWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO, NADWOZIE VAN DWUOSOBOWY

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę używanego samochodu ciężarowego, nadwozie VAN dwuosobowy Miejski Zakład Komunalny z siedzibą w Giżycku przy ul. Suwalskiej 21, zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Zakup i dostawę używanego samochodu ciężarowego z nadwoziem typu VAN I. Zamawiający Miejski Zakład Komunalny Suwalska 21, 11-500...

Informacja o wyłonieniu oferenta

Informacja o wyłonieniu oferenta W postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego na: usługę zapewnienia posiłków w formie bonów żywnościowych uprawniających uczestników Projektu pn.: „Kurs na pracę! Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej...

Udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim poprzez Budowę kładki dla pieszych nad Kanałem Giżyckim w Giżycku w ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzickiego oraz brzegów rzeki Pisy

Zmiana terminu składania ofert - do 05 stycznia 2018 r. do godz. 10:00. Ogłoszenie nr 622543-N-2017 z dnia 2017-11-27 r. Gmina Miejska Giżycko: Udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim poprzez Budowę kładki dla pieszych nad Kanałem Giżyckim w Giżycku w ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji...

Budowa nawierzchni na pasażu pieszym przy Placu Grunwaldzkim w Giżycku /termin składania ofert został przedłużony do 12 grudnia 2017 r. do godz. 10:00/.

Ogłoszenie nr 621628-N-2017 z dnia 2017-11-24 r. Gmina Miejska Giżycko: Budowa nawierzchni na pasażu pieszym przy Placu Grunwaldzkim w Giżycku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...