Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

GIŻYCKO, TWIERDZA BOYEN (II POŁ. XIX W.) PRACE KONSERWATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE BRAMY GIŻYCKIEJ W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „PRACE KONSERWATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE MURU CARNOT’A – ETAP II”. - postępowanie II. PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT do 09.10.2017 r. do godz. 10.00

Ogłoszenie nr 591149-N-2017 z dnia 2017-09-20 r. Gmina Miejska Giżycko: GIŻYCKO, TWIERDZA BOYEN (II poł. XIX w.) PRACE KONSERWATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE BRAMY GIŻYCKIEJ w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnot’a – Etap II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie...

Zaproszenie do złożenia oferty - wymiana pokrycia dachowego na budynku szaletu targowiska miejskiego

Giżycko, 20.09.2017 WM.7131.2.2017.ArKo ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), ustawy nie stosuje się. Do złożonych w ramach zaproszenia ofert ofertowego stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego – Ustawa z dnia 23 kwietnia...

WYKONANIE UTWARDZENIA NA PLAŻY MIEJSKIEJ

ZAPROSZENIE do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Wykonanie utwardzenia na Plaży Miejskiej 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE: 1.1. Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym na...

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę komputera All In One wraz z oprogramowaniem biurowym

Miejski Zakład Komunalny z siedzibą w Giżycku przy ul. Suwalskiej 21, zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Zakup i dostawę komputera z oprogramowaniem I. Zamawiający Miejski Zakład Komunalny Suwalska 21 11-500 Giżycko II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Oprogramowanie biurowe szt. 1 Typ oprogramowania programy...

Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok – Remont siedzisk w amfiteatrze Twierdzy Boyen w Giżycku.

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko NIP 845 19 51 457 tel.: +48 87 73 24 111 fax: + 48 87 42 85 241 mail: urzad@gizycko.pl domena: www.bip.gizycko.pl Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa...

Zaproszenie do składania ofert: I ZAKRES – WYKONANIE UTWARDZENIA NA PLAŻY MIEJSKIEJ II ZAKRES – PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY KANALE GIŻYCKIM

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko NIP 845 19 51 457 tel.: +48 87 73 24 111 fax: + 48 87 42 85 241 mail: urzad@gizycko.pl domena: www.bip.gizycko.pl ZAPROSZENIE do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia:...

Dostawa fabrycznie nowych specjalistycznych pojazdów wolnobieżnych do całorocznego utrzymania porządku i czystości /termin składania ofert do 11 września 2017 r. do godz. 10:00/

Ogłoszenie nr 582404-N-2017 z dnia 2017-09-01 r. Miejski Zakład Komunalny w Giżycku: "Dostawa fabrycznie nowych specjalistycznych pojazdów wolnobieżnych do całorocznego utrzymania porządku i czystości” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

Dostawa fabrycznie nowych ciągników rolniczych wraz z wyposażeniem do całorocznego utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Giżycko /termin składania ofert do 11 września 2017 r. do godz. 11:00/

Ogłoszenie nr 582484-N-2017 z dnia 2017-09-01 r. Miejski Zakład Komunalny w Giżycku: "Dostawa fabrycznie nowych ciągników rolniczych wraz z wyposażeniem do całorocznego utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Giżycko” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy w zakresie usług inwentaryzacji lokali mieszkalnych i użytkowych z piwnicami i pomieszczeniami przynależnymi z rozliczeniem udziałów przypadających na poszczególne lokale w częściach wspólnych budynków

Giżycko, 30.08.2017 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miejski w Giżycku ul. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko tel.: 87 7324 113; fax.: 87 428 52 41 e-mali: urzad@gizycko.pl www.gizycko.pl Osoba do kontaktów: Jacek Markowski – Wydział Mienia, tel.: 87 7324 154, e-mail: jacek.markowski@gizycko.pl ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zgodnie z art. 4...

Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem na samochody osobowe wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Sikorskiego w Giżycku /termin składania ofert - do 18 września2017 r. do godz. 10:00/

Ogłoszenie nr 581222-N-2017 z dnia 2017-08-31 r. Gmina Miejska Giżycko: BUDOWA KOMUNALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z PARKINGIEM NA SAMOCHODY OSOBOWE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY UL. SIKORSKIEGO W GIŻYCKU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...