Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Rozbiórka amfiteatru na Plaży Miejskiej w Giżycku

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Rozbiórka amfiteatru na Plaży Miejskiej w Giżycku &

ZAPYTANIE OFERTOWE NA "USŁUGĘ WYNAJMU SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DO ZIMOWEGO UTRZYMANIE DRÓG, CHODNIKÓW I PARKINGÓW NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GIŻYCKO W SEZONIE ZIMOWYM 2018/2019"

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: "usługę wynajmu sprzętu specjalistycznego do Zimowego utrzymanie dróg, chodników i parkingów na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w sezonie zimowym 2018/2019" W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego, gdzie wartość zamówienia...

ZAPYTANIE OFERTOWE Rozbudowa budynku administracyjno – sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia: ZAKUP MEBLI i WYPOSAŻENIA /Termin składania ofert do dnia 15-11-2018

Ogłoszenie dostępne na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl Poniżej ogłoszenie wraz z załącznikami. Informacja o wybranym wykonawcy:

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Rozbiórka amfiteatru na Plaży Miejskiej w Gizycku

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Rozbiórka amfiteatru na Plaży Miejskiej w Giżycku &

Rozeznanie rynku z opcja zawarcia umowy i zaproszeniem do złożenia oferty cenowej - wycena nieruchomości przeznaczonych do oddania w trwały zarząd

Giżycko, 2 listopada 2018 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miejski w Giżycku ul. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko tel.: 87 7324 113; fax.: 87 428 52 41 e-mail: urzad@gizycko.pl www.gizycko.pl Osoba do kontaktów: Anna Bardzik – Wydział Mienia, tel.: 87 7324 111, e-mail: anna.bardzik

Oświetlenie świąteczne miasta Giżycka 2018-2019

Oświetlenie świąteczne miasta Giżycka 2018-2019 CPV 45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1. Gmina Miejska Giżycko, ul. Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym w trybie określo

ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO URZĄDZENIA DO WYTWARZANIA SOLANKI DO ODLADZANIA ORAZ URZĄDZENIA DO ODLADZANIA POWIERZCHNI SOLANKĄ

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Zakup i dostawa fabrycznie nowego urządzenia do wytwarzania solanki do odladzania oraz urządzenia do odladzania powierzchni solanką. W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego, gdzie wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art....

ZAPYTANIE OFERTOWE Rozbudowa budynku administracyjno – sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia: ZAKUP MEBLI i WYPOSAŻENIA

Ogłoszenie dostępne na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1145972 Poniżej ogłoszenie wraz z załącznikami.