Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 1 (Gimnazjum nr 1) przy ul. Gimnazjalnej 1 w Giżycku.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 1

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi ul. Róży Wiatrów – etap I”

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego o wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania

MOSiR - OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI W BUDYNKU GŁÓWNYM PORTU „EKOMARINA GIŻYCKO” DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI W BUDYNKU GŁÓWNYM PORTU „EKOMARINA GIŻYCKO” DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I. ORGANIZ

Rozeznanie rynku z opcją zawarcia umowy "Oferta wyceny nieruchomości - opłata adiacencka"

Giżycko, 15 grudnia 2018 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miejski w Giżycku ul. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko tel.: 87 7324 113; fax.: 87 428 52 41 e-mali: urzad@gizycko.pl www.gizycko.pl Osoba do kontaktów: Ewelina Antoniak – Wydział Mienia, tel.: 798-613-151, e-mail: ewelina.antonia

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie zadania ,,Zakup 8 sztuk czujników jakości powietrza"

Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy) Złożenie oferty nie rodzi po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy; Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu...