Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew oraz wiatrołomów i wiatrowałów z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko

ZAPYTANIE OFERTOWE Burmistrz Miasta Giżycka zaprasza do złożenia oferty na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew oraz wiatrołomów i wiatrowałów z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko: I. Opis przedmiotu: Przedmiotem zapytania jest sprzedaż drewna pozys

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ „SKRAPIARKI DO EMULSJI BITUMICZNEJ"

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Zakup i dostawa fabrycznie nowej skrapiarki do emulsji bitumicznej. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r....

,,Prowadzenie bieżącej konserwacji 5 szt. fontann na terenie miasta Giżycka w okresie od 1 czerwca 2019 do 31 maja 2020 roku"

PRZETARG OFERTOWY „Prowadzenie bieżącej konserwacji 5 szt. fontann na terenie miasta Giżycka w okresie od 1 czerwca 2019 roku do 31 maja 2020 roku (Pasaż Portowy – 2 szt., skwer przed kinem Fala – 1 szt., skwer przy ul. Pocztowej – 1 szt. oraz pa

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ EMULSJI ASFALTOWEJ, MIESZANKI MINERALNOASFALTOWEJ, KRUSZYWA BAZALTOWEGO I DESTRUKTU ASFALTOWEGO

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym pn: Dostawa emulsji asfaltowej, mieszanki mineralno-asfaltowej, kruszywa bazaltowego oraz destruktu asfaltowego lub ich poszczególnych elementów. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych...

Dyrektor MOSiR ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezownową dzierżawę stanowisk 1-5 na terenie Plaży Miejskiej przeznaczonych na sprzedaż pop-cornu, waty cukrowej, wykonywanie warkoczyków afrykańskich i tatuaży z henny.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ STANOWSIK HANDLOWYCH NA PLAŻY MIEJSKIEJ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę gruntu pod stanowisko na Plaży

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ „SKRAPIARKI DO ASFALTU”

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Zakup i dostawa fabrycznie nowej skrapiarki do asfaltu. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53) wobec...

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na zadanie pn.: Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Pionierskiej 13 w Giżycku na potrzeby Dziennego Domu „Senior +”

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na zadanie pn.: Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Pi

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA DZIERŻAWĘ TERENU Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE TABLICY INFORMACYJNEJ W PORCIE „EKOMARINA GIŻYCKO”

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA DZIERŻAWĘ TERENU Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE TABLICY INFORMACYJNEJ W PORCIE „EKOMARINA GIŻYCKO” I. ORGANIZATOR PRZETARGU Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Adres: 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki

Budowa drogi dojazdowej do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Moniuszki 10, 12, 14, 16, 18 w Giżycku wraz z budową oświetlenia i przebudową infrastruktury - zmiana terminu składania ofert - do 27 marca 2019 r. do godz. 10.00

Zmiana terminu składania ofert - do 27 marca 2019 r. do godz. 10.00. Ogłoszenie nr 523026-N-2019 z dnia 2019-03-08 r. Gmina Miejska Giżycko: Budowa drogi dojazdowej do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Moniuszki 10, 12, 14, 16, 1