Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa drogi w ul. Moniuszki na odcinku 161 m w zakresie pobocza (chodnik i miejsca postojowe)

Gmina Miejska Giżycko Giżycko, 15.11. 2018 r. NIP – 845-19-51-457 Al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko tel. 087 7324 113; fax. 0 87 428 52 41 e-mail: urzad@gizycko.pl www.gizycko.pl ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nr sprawy: WPI.7013.50.2.2018.GW Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający: Gmina...

Rozeznanie rynku z opcja zawarcia umowy i zaproszeniem do złożenia oferty cenowej - wykonywanie dokumentacji technicznej - inwentaryzacje.

Giżycko, 15 listopada 2018 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miejski w Giżycku ul. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko tel.: 87 7324 113; fax.: 87 428 52 41 e-mail: urzad@gizycko.pl www.gizycko.pl Osoba do kontaktów: Natalia Żadziłko – Wydział Mienia, tel.: 87 7324 114, e-mail: natalia.zadzilko@gizycko.pl ROZEZNANIE RYNKU Z OPCJĄ ZAWARCIA UMOWY...

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Rozbiórka amfiteatru na Plaży Miejskiej w Giżycku

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Rozbiórka amfiteatru na Plaży Miejskiej w Giżycku Zamawiający : Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko 1. Informacje wprowadzające 1.1 Gmina Miejska Giżycko, al. 1...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA "USŁUGĘ WYNAJMU SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DO ZIMOWEGO UTRZYMANIE DRÓG, CHODNIKÓW I PARKINGÓW NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GIŻYCKO W SEZONIE ZIMOWYM 2018/2019"

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: "usługę wynajmu sprzętu specjalistycznego do Zimowego utrzymanie dróg, chodników i parkingów na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w sezonie zimowym 2018/2019" W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego, gdzie wartość zamówienia...

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko część 2 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Budynek sali gimnastycznej przy ul. Mickiewicza 33a w Giżycku /termin składania ofert do 23 listopada 2018 r. do godz. 10:00/

Termin składania ofert - 23.11.2018r. do godz. 10:00 Ogłoszenie nr 636109-N-2018 z dnia 2018-11-08 r. Gmina Miejska Giżycko: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko część 2 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Budynek sali gimnastycznej...

ZAPYTANIE OFERTOWE Rozbudowa budynku administracyjno – sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia: ZAKUP MEBLI i WYPOSAŻENIA /Termin składania ofert do dnia 15-11-2018

Ogłoszenie dostępne na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl Poniżej ogłoszenie wraz z załącznikami. Informacja o wybranym wykonawcy: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1147940#infowyk

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Rozbiórka amfiteatru na Plaży Miejskiej w Gizycku

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Rozbiórka amfiteatru na Plaży Miejskiej w Giżycku Zamawiający : Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko 1. Informacje wprowadzające 1.1 Gmina Miejska Giżycko, al....

Rozeznanie rynku z opcja zawarcia umowy i zaproszeniem do złożenia oferty cenowej - wycena nieruchomości przeznaczonych do oddania w trwały zarząd

Giżycko, 2 listopada 2018 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miejski w Giżycku ul. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko tel.: 87 7324 113; fax.: 87 428 52 41 e-mail: urzad@gizycko.pl www.gizycko.pl Osoba do kontaktów: Anna Bardzik – Wydział Mienia, tel.: 87 7324 111, e-mail: anna.bardzik@gizycko.pl ROZEZNANIE RYNKU Z OPCJĄ ZAWARCIA UMOWY I ZAPROSZENIEM...

Oświetlenie świąteczne miasta Giżycka 2018-2019

Oświetlenie świąteczne miasta Giżycka 2018-2019 CPV 45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1. Gmina Miejska Giżycko, ul. Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym w trybie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego. Postępowanie nie podlega...

„Przebudowa drogi w ul. Moniuszki na odcinku 161 m w zakresie pobocza (chodnik i miejsca postojowe)”

Gmina Miejska Giżycko Giżycko, 30.10. 2018 r. NIP – 845-19-51-457 Al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko tel. 087 7324 113; fax. 0 87 428 52 41 e-mail: urzad@gizycko.pl www.gizycko.pl ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nr sprawy: WPI.7013.50.2.2018.GW Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający: Gmina...