Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Inwestycja przyrodnicza na potrzeby opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji: rozbudowa drogi krajowej nr 59 na odcinku Kanał Niegociński – Rondo Al. 1 Maja oraz drogi krajowej nr 63 na odcinku Rondo Al. 1 Maja – Wieś Bystry /do 19 lipca/

Giżycko: Inwestycja przyrodnicza na potrzeby opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji: Rozbudowa drogi krajowej nr 59 na odcinku Kanał Niegociński – rondo Al. 1 Maja oraz drogi krajowej nr 63 na odcinku rondo Al. 1 Maja – Wieś Bystry Numer ogłoszen

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Spytkowo” / do 15.07.2011r.

Giżycko, 26 lipca 2011 r. WM.7021.4.2.2011 POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego

MOSiR - sezonowa dzierżawa terenu na plaży miejskiej (80m2) z przeznaczeniem na rekreację - basen wodny z kulami /do 4 lipca/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na plaży miejskie

MOSiR - Wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na ustawienie automatów do sprzedaży napojów /do 4 lipca/

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU OGŁASZA PRZETARG NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE AUTOMATÓW DO SPRZEDAŻY NAPOJÓW I. ORGANIZATOR PRZETARGU Nazw

MZOSiP - Projekt i wykonanie szkolnego, małego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 oraz Szkole Podstawowej Nr 7 w Giżycku w ramach rządowego programu Radosna Szkoła /do 27 czerwca/

Giżycko: Projekt i wykonanie szkolnego, małego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 oraz Szkole Podstawowej Nr 7 w Giżycku w ramach rządowego programu Radosna Szkoła Numer ogłoszenia: 152610 - 2011; data zamieszczenia: 10.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Dostawa komory chłodniczej do przechowywania ciał w trumnach do Giżycka /do 16 czerwca/

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego

Wycena nieruchomości /do 27 czerwca/

Giżycko: Wycena nieruchomości Numer ogłoszenia: 159827 - 2011; data zamieszczenia: 08.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Renowacja drzwi zewnętrznych wraz z odnowieniem płyt z piaskowca z elementami ozdobnymi i remontem elewacji /do 21 czerwca/

Giżycko: Renowacja drzwi zewnętrznych wraz z odnowieniem płyt z piaskowca z elementami ozdobnymi i remontem elewacji Numer ogłoszenia: 155927 - 2011; data zamieszczenia: 03.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia