Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Renowacja drzwi zewnętrznych wraz z odnowieniem płyt z piaskowca z elementami ozdobnymi i remontem elewacji /do 21 czerwca/

Giżycko: Renowacja drzwi zewnętrznych wraz z odnowieniem płyt z piaskowca z elementami ozdobnymi i remontem elewacji Numer ogłoszenia: 155927 - 2011; data zamieszczenia: 03.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

Zapytanie ofertowe: dostawa i wdrożenie Systemu do rejestracji czasu pracy w ramach Projektu „Sprawny Urząd” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego /do 9 czerwca, godz. 10.00/

Człowiek - najlepsza inwestycja Nr sprawy: WO.042.1.2011.MT. Giżycko, 31 maja 2011 r. Zapytanie ofertowe dostawa i wdrożenie Systemu do rejestracji czasu pracy w ramach Projektu „Sprawny Urząd” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nazwa i numer Priorytetu:...

Ogłoszenie o Przetargu na wynajem lokali biurowo - handlowych w nowo wybudowanym kompleksie portowym "EKOMARINA" w Giżycku /ustna licytacja dnia 13.06.2011 r. o godz. 11.00/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALI BIUROWO - HANDLOWYCH W NOWO WYBUDOWANYM KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku...

Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomościami miasta Giżycka w okresie od 01.07.2011 r. do 30.06.2013 r. /do 9 czerwca/

Giżycko: Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomościami miasta Giżycka w okresie od 01.07.2011 r. do 30.06.2013 r. Numer ogłoszenia: 151105 - 2011; data zamieszczenia: 30.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...

Wykonanie zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi komputera dla beneficjentów ostatecznych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miejskiej Giżycko /do 27 maja/

Giżycko dn. 2 czerwca 2011 r. WO.INF.004042.5.05.2011.SG ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Działając na podstawie art. 701 i dalsze ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z pózn. zm. zawiadamia się, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania...

MOSiR - konkurs ofert na sezonową dzierżawę terenu na plaży miejskiej w okresie od 01.06.2011r. – 31.08.2011r. z przeznaczeniem na : stanowiska nr 1 – sprzedaż książek, prasy i filmów; stanowisko nr 2 - handel odzieżą, obuwiem, art. dekoracyjnymi itp./do 23 maja/

KONKURS OFERT Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza konkurs ofert na sezonową dzierżawę terenu na plaży miejskiej w okresie od 01.06.2011r. – 31.08.2011r. z przeznaczeniem na : stanowiska nr 1 – sprzedaż książek, prasy i filmów; stanowisko nr 2 - handel odzieżą, obuwiem, art. dekoracyjnymi itp. Część...

MZOSiP - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na budowę szkolnego, małego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 oraz Szkole Podstawowej Nr 7 /do 17 maja/

Giżycko, 17.05.2011 r. MZO.III.341/4/2011 Ogłoszenie o wyborze oferty Informuję, że na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej na budowę szkolnego, małego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 oraz Szkole Podstawowej Nr 7 w Giżycku w ramach rządowego programu Radosna Szkoła” została wybrana oferta firmy:...