Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Nr 54/2012 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Królowej Jadwigi/

OBWIESZCZENIE NR 54/2012 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

Obwieszczenie Nr 51/2012 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości / ul. Szarych Szeregów, ul. Wileńska/

OBWIESZCZENIE NR 51/2012 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

Obwieszczenie Nr 49/2012 w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości /ul. Szarych Szeregów, ul. Wileńska, ul. Sybiraków/

OBWIESZCZENIE NR 49/2012 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

AKTUALIZACJA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA „PRZEBUDOWA KINA „FALA” W GIŻYCKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGŁEGO

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO AL. 1 MAJA 14, 11-500 GIŻYCKO OGŁASZA PRZETARG PISEMNY ZGODNIE Z ZAPISAMI KODEKSU CYWILNEGO NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA: „AKTUALIZACJA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA „PRZEBUDOWA KINA „FALA” W GIŻYCKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGŁEGO” 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...

Obwieszczenie nr 45/2012 w sprawie przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości /ul. Żeeromskiego/

OBWIESZCZENIE 45/2012 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań...

Przetarg nieograniczony na Przygotowanie i realizację imprez filmowych z cyklu Filmowe Giżycko w roku 2012 i 2013: plenerowych projekcji filmów, a także organizację konkursu etiud filmowych o mieście /do 9.07.2012 godz. 10.00/

Giżycko: Przygotowanie i realizację imprez filmowych z cyklu Filmowe Giżycko w roku 2012 i 2013: plenerowych projekcji filmów, a także organizację konkursu etiud filmowych o mieście, w ramach projektu Giżycko 2011 - 2013 - budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadlokalnych i regionalnych wydarzeniach,...

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy /ubezpieczenie jednostek pływających zamawiającego/

Giżycko: Ubezpieczenie jednostek pływających Zamawiającego Numer ogłoszenia: 216804 - 2012; data zamieszczenia: 22.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 73 24 111, 7324 143, faks 87 4285241 , strona...

Obwieszczenie Nr 41/2012 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości / ul. Obwodowa /

OBWIESZCZENIE NR 41/2012 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

ogłoszenie o przrtargu "Konserwacja i naprawa urządzeń komunalnych w Giżycku do 31 grudnia 2014 roku"

Giżycko: Konserwacja i naprawa urządzeń komunalnych w Giżycku do 31 grudnia 2014 roku Numer ogłoszenia: 205156 - 2012; data zamieszczenia: 15.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Giżycko...

Obwieszczenie nr 37 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości / lokal mieszkalny w budynku przy ul. Owsianej 6/

OBWIESZCZENIE Nr 37/2012 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...