Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Inwestycja przyrodnicza na potrzeby opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji: rozbudowa drogi krajowej nr 59 na odcinku Kanał Niegociński – Rondo Al. 1 Maja oraz drogi krajowej nr 63 na odcinku Rondo Al. 1 Maja – Wieś Bystry /do 19 lipca/

Giżycko: Inwestycja przyrodnicza na potrzeby opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji: Rozbudowa drogi krajowej nr 59 na odcinku Kanał Niegociński – rondo Al. 1 Maja oraz drogi krajowej nr 63 na odcinku rondo Al. 1 Maja – Wieś Bystry Numer ogłoszenia: 186865 - 2011; data zamieszczenia: 07.07.2011 OGŁOSZENIE...

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Spytkowo” / do 15.07.2011r.

Giżycko, 26 lipca 2011 r. WM.7021.4.2.2011 POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie przepisów kodeksu cywilnego na realizację zamówienia pn.: „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji...

Dostawa fabrycznie nowej samojezdnej maszyny (rolba) do czyszczenia i konserwacji tafli lodowej o wymiarach 30x60 m/do 8 lipca/

Giżycko: Dostawa fabrycznie nowej samojezdnej maszyny (rolba) do czyszczenia i konserwacji tafli lodowej o wymiarach 30x60 m Numer ogłoszenia: 180307 - 2011; data zamieszczenia: 30.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

MOSiR - sezonowa dzierżawa terenu na plaży miejskiej (80m2) z przeznaczeniem na rekreację - basen wodny z kulami /do 4 lipca/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na plaży miejskiej oznaczonego na planie jako stanowisko „A” ( 80 m 2 ) w okresie 05.07.2011 r. – 31.08.2011 r. z przeznaczeniem...

MOSiR - Wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na ustawienie automatów do sprzedaży napojów /do 4 lipca/

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU OGŁASZA PRZETARG NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE AUTOMATÓW DO SPRZEDAŻY NAPOJÓW I. ORGANIZATOR PRZETARGU Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Adres: 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5 NIP 845-16-91-482 Strona internetowa: www.mosirgizycko.pl ...

MZOSiP - Projekt i wykonanie szkolnego, małego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 oraz Szkole Podstawowej Nr 7 w Giżycku w ramach rządowego programu Radosna Szkoła /do 27 czerwca/

Giżycko: Projekt i wykonanie szkolnego, małego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 oraz Szkole Podstawowej Nr 7 w Giżycku w ramach rządowego programu Radosna Szkoła Numer ogłoszenia: 152610 - 2011; data zamieszczenia: 10.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...

Dostawa komory chłodniczej do przechowywania ciał w trumnach do Giżycka /do 16 czerwca/

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego Dostawa komory chłodniczej do przechowywania ciał w trumnach do Giżycka Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.94.50.00-6 - komory chłodnicze Zamówienie obejmuje : Komora chłodnicza...

Wycena nieruchomości /do 27 czerwca/

Giżycko: Wycena nieruchomości Numer ogłoszenia: 159827 - 2011; data zamieszczenia: 08.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Giżycko , al. 1 Maja 14/120, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie,...

Renowacja drzwi zewnętrznych wraz z odnowieniem płyt z piaskowca z elementami ozdobnymi i remontem elewacji /do 21 czerwca/

Giżycko: Renowacja drzwi zewnętrznych wraz z odnowieniem płyt z piaskowca z elementami ozdobnymi i remontem elewacji Numer ogłoszenia: 155927 - 2011; data zamieszczenia: 03.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

Zapytanie ofertowe: dostawa i wdrożenie Systemu do rejestracji czasu pracy w ramach Projektu „Sprawny Urząd” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego /do 9 czerwca, godz. 10.00/

Człowiek - najlepsza inwestycja Nr sprawy: WO.042.1.2011.MT. Giżycko, 31 maja 2011 r. Zapytanie ofertowe dostawa i wdrożenie Systemu do rejestracji czasu pracy w ramach Projektu „Sprawny Urząd” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nazwa i numer Priorytetu:...