Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości /ul. Mickiewicza/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 21 maja 2013r. - DZIERŻAWA LOKALU UZYTKOWEGO (pomieszczenia gospodarczego) położonego w Giżycku przy ul. Mickiewicza 37A Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 i następnych ustawy z dnia 21 s

Obwieszczenie w sprawie przetargu na najem nieruchomości /ul. Wyzwolenia/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 21 maja 2013r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Wyzwolenia 7 Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 i następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102

Obwieszczenie Nr 30/2013 w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości /Plac Targowy/

OBWIESZCZENIE NR 30/2013 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres nieoznaczony zabudowanej wiaty - stanowiska handlowego nr 22 położonego na Placu Targowym w Giżycku na działce oznaczonej nr geod. 540/2. 1

Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta Giżycka w okresie od 01.07.2013 r. do 30.06.2015 r. /składanie ofert do 06.06.2013 r. do godz. 10.00/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta Giżycka w okresie od 01.07.2013 r. do 30.06.2015 r. Numer ogłoszenia: 201120 - 2013; d

Budowa budynku ossuarium na terenie nieczynnego cmentarza przy ul. Warszawskiej /termin składania ofert do 24.05.2013r./

Giżycko: Budowa budynku ossuarium na terenie nieczynnego cmentarza przy ul. Warszawskiej Numer ogłoszenia: 183142 - 2013; data zamieszczenia: 09.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Usługi komunalne na terenie miasta Giżycka do 30 listopada 2015 roku - udostępnianie i serwis kabin sanitarnych (do 15 maja 2013 do godziny 10.00)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Usługi komunalne na terenie mia

Obwieszczenie 24/2013 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Żeromskiego/

OBWIESZCZENIE 24/2013 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5.600.000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągnietych pożyczek i kredytów /termin składania ofert do 10.06.2013 do godz. 11.00/

W związku z publikacją w dniu 02 maja 2013 r. ogłoszenia o zamówieniu nr 2013/S 085 – 14421 w Suplemencie Dziennika Unii Europejskiej na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 5.600.000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów” Zamawiający na podstawie...