Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie nr 31/2012 - przetarg na sprzedaż nieruchomości - lokal użytkowy położony przy ul. Wyzwolenia 6/8

OBWIESZCZENIE Nr 31/2012 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań...

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Numer ogłoszenia: 160152 - 2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

Gmina Miejska Giżycko ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego na sporządzanie opinii dotyczących stanu sanitarno-technicznego wytypowanych drzew na terenie miasta Giżycka /do 23.05.2012 godz. 10.00/

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego Sporządzanie opinii dotyczących stanu sanitarno-technicznego wytypowanych drzew na terenie miasta Giżycka Wspólny słownik zamówień (CPV): 77211300-5 – usługi selekcji drzew ...

Ogłoszenie o wyborze oferty na kompleksową organizację plenerowej imprezy artystyczno - rozrywkowej promującej lokalną gospodarkę i Giżycko jako markę - Święta Trzech Leszczy w ramach Dni Giżycka - w ramach projektu "Giżycko 2011 - 2013 - budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadlokalnych i regionalnych wydarzeniach"

Ogłoszenie o wyborze oferty na kompleksową organizację plenerowej imprezy artystyczno - rozrywkowej promującej lokalną gospodarkę i Giżycko jako markę - Święta Trzech Leszczy w ramach Dni Giżycka - w ramach projektu "Giżycko 2011 - 2013 - budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadlokalnych i regionalnych...

Remont nabrzeża betonowego brodzika dla dzieci na plaży miejskiej w Giżycku /do 16 maja 2012/

Giżycko,28.05.2012 r. WT.7234.1.8.6.2012.DD Dotyczy: Przetargu na wykonanie zamówienia: „Remont nabrzeża betonowego brodzika dla dzieci na plaży miejskiej w Giżycku” Urząd Miejski w Giżycku, Wydział Techniczno Inwestycyjny informuje, że w przetargu pisemnym prowadzonym w trybie określonym przepisami kodeksu cywilnego...

Dostawa prostokątnych drewnianych skrzynek /do 15 maja 2012/

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO AL. 1 MAJA 14, 11-500 GIŻYCKO OGŁASZA PRZETARG PISEMNY ZGODNIE Z ZAPISAMI KODEKSU CYWILNEGO NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA: „Dostawa prostokątnych drewnianych skrzynek" 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa drewnianych prostopadłościennych skrzynek wykonanych z drewna...

OBWIESZCZENIE NR 25/2012 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Białostockiej /do 23 maja/

OBWIESZCZENIE NR 25/2012 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

OBWIESZCZENIE NR 23/2012 - II przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Wileńskiej / 16 maja /

OBWIESZCZENIE NR 23/2012 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

MOSiR - dzierżawa punktu gastronomicznego typu „letnia kawiarenka” na plaży miejskiej w Giżycku /do 13 kwietnia/

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę punktu gastronomicznego typu „letnia kawiarenka”, zlokalizowanego na plaży miejskiej w Giżycku Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku przy ul. Moniuszki 5 w dniu 13.04.2012 r. o godz. 930...

Kompleksowa organizacja plenerowej imprezy artystyczno - rozrywkowej promującej lokalną gospodarkę i Giżycko jako markę - Święta Trzech Leszczy w ramach Dni Giżycka - w ramach projektu "Giżycko 2011 - 2013 - budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadlokalnych i regionalnych wydarzeniach" /do 20 kwietnia/

Giżycko: Kompleksowa organizacja plenerowej imprezy artystyczno - rozrywkowej promującej lokalną gospodarkę i Giżycko jako markę - Święta Trzech Leszczy w ramach Dni Giżycka - w ramach projektu Giżycko 2011 - 2013 - budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadlokalnych i regionalnych wydarzeniach...