Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg pismeny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na plaży miejskiej z przeznaczeniem na wypożyczanie sprzętu wodnego.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na plaży miejskiej pomiędzy molo a kąpieliskiem miejskim ( 10 metrów wzdłuż linii brzegowej) w okresie 01.06.2013 r. –...

Obwieszczenie w sprawie przetargu na najem garażu /ul. Kościuszki/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 9 stycznia 2013r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Kościuszki 4 Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 i następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny...

Obwieszczenie w sprawie przetargu na najem garażu /ul. Sikorskiego/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 9 stycznia 2013r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Sikorskiego 4 Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 i następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny...

Obwieszczenie Nr 2/2013 w sprawie przetargu na dzierżawę stanowiska handlowego /Plac Targowy/

OBWIESZCZENIE NR 2/2013 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres nieoznaczony zabudowanej wiaty - stanowiska handlowego nr 22 położonego na Placu Targowym w Giżycku na działce oznaczonej nr geod. 540/2. 1. Zabudowana wiata - stanowisko handlowe nr 22 o powierzchni zabudowy 10m2 wraz z gruntem...

Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Miejskiej Gizycko /do 22 stycznia 2013 r. do godz. 10.00/

Giżycko: Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w ramach projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Miejskiej Giżycko Numer ogłoszenia: 5147 - 2013; data zamieszczenia: 09.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Obwieszczenie Nr 1/2013 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Królowej Jadwigi/

OBWIESZCZENIE NR 1/2013 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem pomieszczeń przeznaczonych na działalność sportowo- rekreacyjną w Mazurskim Centrum Sportów Lodowych przy ul. Królowej Jadwigi 7 D

OGŁOSZENIE o konkursie ofert na najem pomieszczeń przeznaczonych na działalność sportowo rekreacyjną w Mazurskim centrum Sportów Lodowych przy ulicy Królowej Jadwigi 7D Wynajmujący – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ul. Moniuszki 5, ogłasza konkurs ofert na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność...

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku

Przetarg nadostawę energii elektrycznej do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku Numer ogłoszenia: 534508 - 2012; data zamieszczenia: 31.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek...

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu restauracyjnego w Porcie EKOMARINA Giżycko

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU RESTAURACYJNEGO W NOWO WYBUDOWANYM KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku...

Przetarg nieograniczony na: Wydawnictwa promocyjne i publikacje inwestycyjne: Folder "Giżycko", Folder "Twierdza Boyen w Giżycku", Multimedialna prezentacja "Giżycko" na nośniku DVD, Publikacja oferty inwestycyjnej "Inwestuj w Giżycku" (do 21.12.2012 do godziny 10.00)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Wydawnictwa promocyjne i publikacje inwestycyjne: Folder Giżycko, Folder Twierdza Boyen w Giżycku, Multimedialna prezentacja Giżycko na nośniku DVD, Publikacja oferty inwestycyjnej Inwestuj...