Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5.600.000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągnietych pożyczek i kredytów /termin składania ofert do 10.06.2013 do godz. 11.00/

W związku z publikacją w dniu 02 maja 2013 r. ogłoszenia o zamówieniu nr 2013/S 085 – 14421 w Suplemencie Dziennika Unii Europejskiej na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 5.600.000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów” Zamawiający na podstawie...

Konkurs ofert na dzierżawę kortów tenisowych

KONKURS OFERT Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza konkurs ofert na dzierżawę kortów tenisowych w okresie od 01.05.2013 do 31.08.2013 r. Głównym kryterium jest oferowana cena netto za przedmiot dzierżawy, przy czym minimalna oferta wynosi 2000,00 zł. / dwa tysiące złotych/ netto. Do czynszu dzierżawnego...

Obwieszczenie Nr 22/2013 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości / ul. Szarych Szeregów/

OBWIESZCZENIE NR 22/2013 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dni

Przetarg na wynajem powierzchni użytkowej w Porcie Pasażerskim EKOMARINA Giżycko z przeznaczeniem na ustawienie automatów do sprzedaży napojów

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU OGŁASZA PRZETARG NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ W PORCIE PASAŻERSKIM EKOMARINA GIŻYCKO Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE AUTOMATÓW DO SPRZEDAŻY NAPOJÓW

Konkurs ofert na sezonową dzierżawę terenu pod lokalizację usług kulturalno-rozrywkowych (lunapark) na plaży miejskiej w Giżycku.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza konkurs ofert na sezonową dzierżawę terenu pod lokaliację usług kulturalno-rozrywkowych (lunapark)

Przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na plaży miejskiej z przeznaczeniem na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rowerowego - rowery dziecięce wielośladowe.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na plaży miejskiej oznaczonego na planie jako stanowiska „A” i „B” w okresie: od 26.04.2013 r. do 31.08.2013 r. z przeznaczeniem na...

Obwieszczenie Nr 20/2013 w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości /Plaża Miejska - plac zabaw/

OBWIESZCZENIE Nr 20/2013 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu pod lokalizację placu

Obiweszczenie Nr 19/2013 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Szarych Szeregów, ul. Sybiraków/

OBWIESZCZENIE NR 19/2013 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dni