Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Bieżąca eksploatacja kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie otwartych rowów melioracyjnych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2016 roku /składanie ofert do 04 lutego 2014 r. do godz. 12:00/.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gizycko.pl Giżycko: Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie otwartych rowów melioracyjnych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka w okresie od

Obwieszczenie Nr 3/2014 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Obwodowa/

OBWIESZCZENIE NR 03/2014 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. &

Obwieszczenie Nr 2/2014 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /lokal mieszkalny ul. Owsiana/

OBWIESZCZENIE Nr 2/2014 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. &n

Obwieszczenie Nr 1/2014 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości / ul. Wileńska/

OBWIESZCZENIE NR 1/2014 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. &n

Giżycko: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od 15.01.2014 r. do 31.12.2016 r. /do dnia 30.12.2013 do godz. 10.00/

Giżycko: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od 15.01.2014 r. do 31.12.2016 r. Numer ogłoszenia: 527810 - 2013; data zamieszczenia: 19.12.2013 OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości / kaplica na cmentarzu komunalnym Al. 1 Maja/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU dotyczącego dzierżawy budynku przedpogrzebowego położonego w Giżycku na cmentarzu komunalnym przy al. 1 Maja Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 i następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm) Burmistrz Miasta Giżycka...

Zapytanie ofertowe nr PO 3/12/2013 (dotyczy zamówienia na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego)

Giżycko dn. 05.12.2013 r. Zapytanie ofertowe nr PO 3/12/2013 (dotyczy zamówienia na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego) I. ZAMAWIAJĄCY Urząd Miejski w Giżycku 11-500 Giżycko Aleja 1 Maja 14 Tel. 877 324 111 Fax. 874 285 241

Przetarg ofertowy na sprzedaż konstrukcji amfiteatru „Galeon” wraz z robotami rozbiórkowymi i wykonaniem robót dodatkowych

Przetarg ofertowy na sprzedaż konstrukcji amfiteatru „Galeon” wraz z robotami rozbiórkowymi i wykonaniem robót dodatkowych I. ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Moniuszki 5, 11-500 Giżycko tel/fax 87 429 27 53 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA