Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie w sprawie przetargu na najem garażu /ul. Wilanowska/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 11 października 2012r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Wilanowskiej 8 Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 i następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg...

„Dostawa sprzętu komputerowego oraz serwisowanie, wsparcie techniczne i monitoring użytkowania sprzętu wraz z usługą stałego dostępu do Internetu"

Numer ogłoszenia: 216149 - 2012; data zamieszczenia: 10.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Giżycko , al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 73 24 111, 7324...

Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Żeglarskiej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Żeglarskiej w Giżycku Numer ogłoszenia: 213087 - 2012; data zamieszczenia: 05.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:...

Obwieszczenie Nr 43/2012 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości /obszar przy Jeziorze Popówka Mała/

OBWIESZCZENIE Nr 43/2012 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na urządzenie wyciągu do nart wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym gastronomiczną. Część nieruchomości położonej w Giżycku przy ul. Moniuszki wydzielonej z działki oznaczonej nr geod....

Obwieszczenie Nr 57/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości / ul. Sybiraków, ul. Szarych Szeregów, ul. Żeglarska/

OBWIESZCZENIE NR 57/2012 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

Giżycko: Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego oraz serwisowanie, wsparcie techniczne i monitoring użytkowania sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn. - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Miejskiej Giżycko

Numer ogłoszenia: 336786 - 2012; data zamieszczenia: 07.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Giżycko , al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 73 24 111, 7324...

Giżycko: Oświetlenie ulicy Gdańskiej na odcinku od ulicy Suwalskiej do ulicy Białostockiej w Giżycku

Giżycko: Oświetlenie ulicy Gdańskiej na odcinku od ulicy Suwalskiej do ulicy Białostockiej w Giżycku Numer ogłoszenia: 332624 - 2012; data zamieszczenia: 05.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...

Obwieszczenie Nr 54/2012 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Królowej Jadwigi/

OBWIESZCZENIE NR 54/2012 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

Obwieszczenie Nr 51/2012 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości / ul. Szarych Szeregów, ul. Wileńska/

OBWIESZCZENIE NR 51/2012 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...