Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Roboty budowlane związane z zaprojektowaniem i wykonaniem zatoki postojowej wraz z przebudową chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Olsztyńskiej na odcinku od ul. Owsianej do ul. Nadbrzeżnej

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o wartości szacunkowej do 14 tys. euro na wykonanie zamówienia: „Roboty budowlane związane z zaprojektowaniem i wykonaniem zatoki postojowej wraz z przebudową chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Olsztyńskiej...

Konkurs ofert na dzierżawę kortów tenisowych

KONKURS OFERT Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza konkurs ofert na dzierżawę kortów tenisowych w okresie od 01.05.2013 do 31.08.2013 r. Głównym kryterium jest oferowana cena netto za przedmiot dzierżawy, przy czym minimalna oferta wynosi 2000,00 zł. / dwa tysiące złotych/ netto. Do czynszu dzierżawnego...

Obwieszczenie Nr 22/2013 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości / ul. Szarych Szeregów/

OBWIESZCZENIE NR 22/2013 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

Przetarg na wynajem powierzchni użytkowej w Porcie Pasażerskim EKOMARINA Giżycko z przeznaczeniem na ustawienie automatów do sprzedaży napojów

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU OGŁASZA PRZETARG NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ W PORCIE PASAŻERSKIM EKOMARINA GIŻYCKO Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE AUTOMATÓW DO SPRZEDAŻY NAPOJÓW I. ORGANIZATOR PRZETARGU Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Adres: 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5 NIP 845-16-91-482 Strona...

Prowadzenie bieżącej konserwacji 6 szt. fontann na terenie miasta Giżycka w okresie od 19 kwietnia 2013 roku do 18 maja 2014 roku (Pasaż Portowy – 2 szt., skwer przed kinem Fala – 1 szt., skwer przy ul. Pocztowej – 1 szt., skwer przy ul. Moniuszki – 1 szt. oraz park przy ul. Warszawskiej – 1 szt.)-do 16.04.2013

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego Prowadzenie bieżącej konserwacji 6 szt. fontann na terenie miasta Giżycka w okresie od 19 kwietnia 2013 roku do 18 maja 2014 roku (Pasaż Portowy – 2 szt., skwer przed kinem Fala – 1 szt.,...

Konkurs ofert na sezonową dzierżawę terenu pod lokalizację usług kulturalno-rozrywkowych (lunapark) na plaży miejskiej w Giżycku.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza konkurs ofert na sezonową dzierżawę terenu pod lokaliację usług kulturalno-rozrywkowych (lunapark) zlokalizowanego a plaży miejskiej w Giżycku Część nieruchomości położonej w obrębie nr 1 miasta Giżycka na plaży miejskiej oznaczonej...

Przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na plaży miejskiej z przeznaczeniem na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rowerowego - rowery dziecięce wielośladowe.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na plaży miejskiej oznaczonego na planie jako stanowiska „A” i „B” w okresie: od 26.04.2013 r. do 31.08.2013 r. z przeznaczeniem na...

Obwieszczenie Nr 20/2013 w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości /Plaża Miejska - plac zabaw/

OBWIESZCZENIE Nr 20/2013 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu pod lokalizację placu zabaw (terenu rekreacyjno-sportowego), położonego na plaży miejskiej w Giżycku. Część nieruchomości położonej w obrębie nr 1 miasta Giżycka na plaży miejskiej oznaczonej nr geod....

Obiweszczenie Nr 19/2013 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Szarych Szeregów, ul. Sybiraków/

OBWIESZCZENIE NR 19/2013 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 14 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowo - handlowej.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU BIUROWO - HANDLOWEGO W NOWO WYBUDOWANYM KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku...