Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę gruntu pod sezonowe stoiska handlowe w Twierdzy Boyen.

Giżyckie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert na dzierżawę gruntu pod 6 stoisk handlowych o powierzchni 10 m2 każde ( np. stoisko 4m x 2,5m) na dziedzińcu w twierdzy Boyen oznaczone numerami I, II, III, IV,V

Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę lokalu użytkowego - kaponiera w Twierdzy Boyen

Giżyckie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert na dzierżawę lokalu użytkowego – kaponiera przy bramie Giżyckiej wraz z ogródkiem i WC z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej z zakresu gastronomii, turystyki i pokrewnych.

Przetarg pisemny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na plaży miejskiej z przeznaczeniem na sprzedaż książek, prasy, filmów.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na plaży miejskiej oznaczonego na planie jako stanowiska „D” w okresie od 01.06.2014 r. – 31.08.2014 r. z przeznaczeniem na sprzedaż książek,...

Obwieszczenie Nr 9/2014 w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości /przy J. Popówka Mała/

OBWIESZCZENIE Nr 9/2014 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na urządzenie parku rozrywki

Zaprojektowanie i wykonanie tablicy pamiątkowej na ossuarium w Gizycku

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

MOSiR - Nadzór geodezyjny nad "Kładką na ul. kolejową i torami" i "Ciągiem pieszym wraz z tarasem widokowym"

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU OGŁASZA PRZETARG NA NADZÓR GEODEZYJNY NAD „KŁADKĄ NAD UL. KOLEJOWĄ I TORAMI” I „CIĄGIEM PIESZYM WRAZ Z TARASEM WIDOKOWYM” I. ORGANIZATOR PRZETARGU Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Adres: 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5 NIP 845-16-91-482 Strona...

Obwieszczenie Nr 6/2014 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości / lokal mieszkalny ul. Owisana/

OBWIESZCZENIE Nr 6/2014 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. &n

Obwieszczenie Nr 4/2014 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Kopernika/

OBWIESZCZENIE NR 4/2014 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. &n

Całoroczna, bieżąca pielęgnacja, utrzymanie, rozwijanie i przekształcanie zieleni na terenie miasta Giżycka w terminie od 1 kwietnia 2014 roku do 31 maja 2015 roku /termin składania ofert do 25.02.2014 r. do godz. 10.00/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Całoroczna, bieżąca pielęgnacja, utrzymanie, rozwijanie i przekształcanie zieleni na terenie miasta Giżycka w terminie od 1 kwietnia 2014 roku d

Zapytanie ofertowe nr PO 5520.04.2014 (dotyczy zamówienia na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego)

Zapytanie ofertowe nr PO 5520.04.2014 (dotyczy zamówienia na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego) I. ZAMAWIAJĄCY Urząd Miejski w Giżycku 11-500 Giżycko Aleja 1 Maja 14