Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko, część 4 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcje oświatowe – Przedszkole Miejskie nr 4 przy ul. Jagiełły 3 w Giżycku”.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY. Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko Tel. 87 73 24 111, faks (87)428 52 41 Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt - pt. 7.30-15.30 NIP: 845-19-51-457 e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: grzegorz.witkowski@gizycko.pl znak postępowania: WPI. 042.9.5.2018.GW 2. OPIS PRZEDMIOTU...

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynku publicznego położonego przy ul. Wodociągowej 17 w Giżycku.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY. Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko Tel. 87 73 24 111, faks (87)428 52 41 Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt - pt. 7.30-15.30 NIP: 845-19-51-457 e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: grzegorz.witkowski@gizycko.pl znak postępowania: WPI. 042.11.2.2018.GW 2. OPIS PRZEDMIOTU...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Świadczenie usługi w zakresie zarządzania gminnym zasobem nieruchomości Miasta Giżycka w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

Znak sprawy 271.1.1.2018.JM Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko Aleja 1 Maja 14 11 – 500 Giżycko Tel.: +48 87-732-41-11 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Świadczenie usługi w zakresie zarządzania gminnym zasobem nieruchomości Miasta Giżycka w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Kompletna dokumentacja stanowi...

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: Udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim poprzez budowę kładki dla pieszych nad Kanałem Giżyckim w Giżycku w ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II" i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim (...)

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: Udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim poprzez budowę kładki dla pieszych nad Kanałem Giżyckim w Giżycku w ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka...

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 18 800 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2018 rok deficytu budżetowego

TERMIN SKLADANIA OFERT - DO 25 LIPCA 2018 r. DO GODZ. 11:00 Udzielenie kredytu długotrerminowego w wysokopści 18 000 000,00 PLN z prezeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2018 rok deficytu budżetowego

Obwieszczenie nr 65/2018 - przetarg na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego ograniczonego

OBWIESZCZENIE NR 65/2018 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę gruntu pod stanowisko na Plaży Miejskiej oznaczone jako stanowisko nr 2.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ STANOWSIKA HANDLOWEGO NA PLAŻY MIEJSKIEJ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę gruntu pod stanowisko na Plaży Miejskiej oznaczone na planie w załączniku nr 1 jako stanowisko nr 2 o wymiarach 3m x3m z przeznaczeniem na handel:...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SERWISU SEPARATORÓW SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH W OBRĘBIE ADMINISTRACYJNYM MIASTA GIŻYCKA

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na „przeprowadzenie serwisu separatorów substancji ropopochodnych umiejscowionych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka”. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWYCH POJEMNIKÓW KP–7

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych pojemników KP-7. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473...

Prowadzenie działań w zakresie ochrony przed bezdomnością zwierząt / ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - do 22.06.2018r. do godz. 10.00

Ogłoszenie nr 568134-N-2018 z dnia 2018-06-06 r. Gmina Miejska Giżycko: Prowadzenie działań w zakresie ochrony przed bezdomnością zwierząt OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...