Przetargi (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

,,Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wdrożenie systemu wypożyczalni rowerów"

Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko, Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko Osoba do kontaktów: Ewa Unrug-Wiszowaty -Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska te. 87 732 41 31 e-mail: ewa.unrug-wiszowaty@gizycko.pl, I. Postanowienia ogólne Wartość szacunkowa planowanego zamówienia...

,,Wykonanie letnich nasadzeń sezonowych na terenie miasta Giżycka wraz z ich pielęgnacją do 30 września 2019r. "

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14, 11 500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 70 i dalsze Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm. na wykonanie zadania: „Wykonanie letnich nasadzeń sezonowych na terenie miasta Giżycka...

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko, Część 8 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe – Budynki Gimnazjum nr 1 przy ul. Gimnazjalnej 1 w Giżycku - termin składania ofert do 03.06.2019r. do godz. 10:00

Termin składania ofert - do 03 czerwca 2019 r. do godz. 10:00. Link do dokumentacji projektowej: http://www.gizycko.pl/dokumentacja_sp1/dokumentacja_przedmiary.7z Ogłoszenie nr 548997-N-2019 z dnia 2019-05-17 r. Gmina Miejska Giżycko: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej...

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej rozbudowy cmentarza komunalnego w Gajewie k/Giżycka ( termin składania ofert do 24.05.2019 r.)

ZAPROSZENIE do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej równowartości kwoty 30,0 tys. euro, do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt. 8 Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej rozbudowy...

MOSiR- przetarg na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na prowadzenie placu zabaw: terenu rekreacyjno- sportowego dla dzieci

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w okresie od 01.06.2019 r. do 31.08.2020 r. z przeznaczeniem na prowadzenie placu zabaw: terenu rekreacyjno- sportowego dla dzieci. Przetarg...

Opracowanie dokumentacji naprawczej projektowo-kosztowej budynku wielorodzinnego komunalnego przy ul. T. Kościuszki 2 w Giżycku.

Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko NIP 845 19 51 457 tel.: +48 87 73 24 111 fax: + 48 87 42 85 241 e-mail: urzad@gizycko.pl adres URL: www.bip.gizycko.pl Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia:...

ZAPYTANIE OFERTOWE - podział działki nr 713/17, obręb nr 2 miasta Giżycko

ZAPYTANIE OFERTOWE §1. ZAMAWIAJĄCY Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko Wydział Mienia, tel. 877324114 lub 798619484 §2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych polegających na podziale działki ewidencyjnej nr 713/17 (na 2 działki), obręb nr 2 miasto Giżycko,...

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę domku handlowego na Plaży Miejskiej oznaczonego jako stanowisko „F” z przeznaczeniem na handel pamiątkami, drobną galanterią, itp. z wyłączeniem usług gastronomicznych i sprzedaży alkoholu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ DOMKU HANDLOWEGO NA PLAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę domku handlowego na Plaży Miejskiej oznaczonego na planie w załączniku nr 1 jako stanowisko „F” z przeznaczeniem na handel...

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Moniuszki 10, 12, 14, 16, 18 w Giżycku wraz z budową oświetlenia i przebudową infrastruktury

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia: pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Moniuszki 10, 12, 14, 16, 18 w Giżycku wraz z budową oświetlenia i przebudową infrastruktury 1. ZAMAWIAJĄCY. Gmina...