Przetargi (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko, część 2 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Budynek sali gimnastycznej przy ul. Mickiewicza 33a w Giżycku”.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko,...

Rozeznanie rynku z opcją zawarcia umowy "Oferta wyceny nieruchomości - opłata adiacencka"

Giżycko, 15 grudnia 2018 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miejski w Giżycku ul. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko tel.: 87 7324 113; fax.: 87 428 52 41 e-mali: urzad@gizycko.pl www.gizycko.pl Osoba do kontaktów: Ewelina Antoniak – Wydział Mienia, tel.: 798-613-151, e-mail: ewelina.antoniak@gizycko.pl ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zgodnie...

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie zadania ,,Zakup 8 sztuk czujników jakości powietrza"

Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy) Złożenie oferty nie rodzi po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy; Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu...

Świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego dostępu do sieci Internet w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 na: „Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet” I. Przedmiotem zamówienia...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA „DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH NA POTRZEBY MZK GIŻYCKO W ROKU 2019

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na „Dostawa paliw płynnych na potrzeby MZK Giżycko w roku 2019”. W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego, gdzie wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo...

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy - zarządzanie nieruchomością - targowiskiem miejskim oraz targowiskiem Mój Rynek

Z uwagi na zmianę treści umowy powierzenia danych osobowych w sprawie odstąpienia od wymogu posiadania inspektora danych osobowych zmienia się pkt 5 Rozeznania cenowego z opcją zawarcia umowy z dnia 07.12.2018 r. dotyczący terminu składania ofert, na następujący: 5. Miejsce, sposób i termin składania ofert. Oferty należy składać...

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych - oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko, część 2 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Budynek sali gimnastycznej przy ul. Mickiewicza 33a w Giżycku”.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych - oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko,...

ZAPYTANIE OFERTOWE przygotowanie konferencji na zakończenie projektu „Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Giżycko, dn. 05.12.2018 r. Znak sprawy: BP.042.29.38.2017.JN ZAPYTANIE OFERTOWE przygotowanie konferencji na zakończenie projektu „Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju...

ZAPYTANIE OFERTOWE „Przebudowa drogi w ul. Moniuszki na odcinku 161 m w zakresie pobocza (chodnik i miejsca postojowe)”

Gmina Miejska Giżycko Giżycko, 26.11. 2018 r. NIP – 845-19-51-457 Al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko tel. 087 7324 113; fax. 0 87 428 52 41 e-mail: urzad@gizycko.pl www.gizycko.pl ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nr sprawy: WPI.7013.50.3.2018.GW Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający: Gmina...