Przetargi (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pn: „Utworzenie Systemu Informacji Przestrzennej miasta Giżycko na portalu Atlas Warmii i Mazur”

Z A P R O S Z E N I E Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn....

OBWIESZCZENIE NR 65/2016 - III Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. 309, 308 i 173- Grajwo, Gmina Giżycko)

OBWIESZCZENIE NR 65/2016 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2015.1774 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

informacja o wyniku przetargu

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU BIUROWO - HANDLOWEGO W KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego...

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanym w ramach zadania pn.: „Budowa obiektów lekkoatletycznych na stadionie miejskim w Giżycku”

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie zamówienia: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanym w ramach zadania pn.:...

OBWIESZCZENIE NR 66/2016 - Przetarg na sprzedaż nieruchomości (lokal użytkowy Mickiewicza 37A/2)

OBWIESZCZENIE Nr 66/2016 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Przebudowa nabrzeża jeziora Niegocin na odcinku od basenu MBSW do molo w ramach projektu Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „ Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Przebudowa nabrzeża jeziora...

Obwieszczenie Nr 63/2016

OBWIESZCZENIE Nr 63/2016 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

MOSiR-ogłszenie na 2-letnią dzierżawę terenu pod lokalizację sezonowego ogródka gastronomicznego typu "letnia kawiarena" zlokalizowanego na Plaży Miejskiej w Giżycku

OGŁOSZENIE NA 2-LETNIĄ DZIERŻAWĘ TERENU POD LOKALIZACJĘ SEZONOWEGO OGRÓDKA GASTRONOMICZNEGO TYPU ”LETNIA KAWIARENKA”, ZLOKALIZOWANEGO NA PLAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU Dyrektor ogłasza przetarg ustny nieograniczony na 2-letnią dzierżawę terenu pod lokalizację sezonowego ogródka gastronomicznego typu ”letnia kawiarenka”,...

Przebudowa budynku Giżyckiego Centrum Kultury /termin składania ofert do 30.12.2016 r. do godz. 10.00/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.gizyckiecentrumkultury.pl Ogłoszenie nr 366812 - 2016 z dnia 2016-12-14 r. Giżycko: Przebudowa budynku Giżyckiego Centrum Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie...

MOSiR - konkurs ofert na dzierżawę kortów tenisowych.

KONKURS OFERT Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza konkurs ofert na dzierżawę kortów tenisowych zlokalizowanych na Stadionie Miejskim w Giżycku ul. Moniuszki 5 (załącznik nr 1) w okresie: od 01.05.2017 r. do 31.08.2018 r. Wydzierżawiający oświadcza ,że w 2017 r. na terenie przyległym do przedmiotu dzierżawy...