Przetargi (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości /kaplica przy Al. 1 Maja/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 11grudnia 2014r. dotyczącego dzierżawy budynku przedpogrzebowego położonego w Giżycku na cmentarzu komunalnym przy al. 1 Maja Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 i następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm)...

Świadczenie usług połączeń telefonicznych przychodzących i wychodzących za pomocą traktu ISDN 30B+D oraz dostawę, uruchomienie i konfigurację niezbędnych urządzeń.

Burmistrz Miasta Giżycka al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w trybie przetargu określonego przepisami kodeksu cywilnego na świadczenie usług połączeń telefonicznych przychodzących i wychodzących za pomocą traktu ISDN 30B+D oraz dostawę, uruchomienie i konfigurację niezbędnych urządzeń obejmujących...

Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Urzędu Miejskiego w Giżycku w 2015 roku

Burmistrz Miasta Giżycka al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w trybie przetargu określonego przepisami kodeksu cywilnego na świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Urzędu Miejskiego w Giżycku w 2015 roku. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi dostępu do sieci Internet. ...

Obwieszczenie Nr 60/2014 w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości /Plac Targowy/

OBWIESZCZENIE NR 60/2014 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres nieoznaczony stanowisk handlowych położonych na Placu Targowym w Giżycku na działce oznaczonej nr geod. 540/2. 1. Stanowisko handlowe nr 24 o powierzchni 9m2 wydzielone z wiaty targowiska wraz z gruntem pod stanowiskiem stanowiącym...

Remont oznakowania ulic w Giżycku w latach 2015 – 2016

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro na wykonanie zamówienia: „Remont oznakowania ulic w Giżycku w latach 2015 – 2016” wspólny słownik zamówień (CPV) –...

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie dwustronnej tablicy informacyjnej dofinansowania realizacji obiektu przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie dwustronnej tablicy informacyjnej dofinansowania realizacji obiektu przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej...

Oświetlenie odcinka ulicy Jeziornej w Giżycku

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO AL. 1 MAJA 14, 11-500 GIŻYCKO OGŁASZA PRZETARG PISEMNY O WARTOŚĆI PONIŻEJ 30 TYS. EURO NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA: OŚWIETLENIE ODCINKA ULICY JEZIORNEJ W GIŻYCKU 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wspólny słownik zamówień: 45.23.14.00-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego Przedmiotem...

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Giżycku oraz gminnej jednostki organizacyjnej /składanie ofert do 08 grudnia 2014 r. do godz. 10.00/

Giżycko, 28.11.2014 r. WO.271.1.6.2014.MT Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko; www.bip.gizycko.pl zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie przetargu nieograniczonego określonego przepisami kodeksu cywilnego na wykonanie zamówienia: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie...

Obwieszczenie Nr 54/2014 w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości /Plac Targowy/

OBWIESZCZENIE NR 54/2014 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres nieoznaczony nieruchomości położonych na Placu Targowym w Giżycku na działce oznaczonej nr geod. 540/2. 1. Teren o powierzchni 15m2 pod stanowisko handlowe nr 33 stanowiący część działki o nr geod. 540/2opisanej w KW OL1G/00014722/3,...

Przetarg pisemny - OŚwietlenie świąteczna miasta Giżycka 2014 - 2015 (do 19.11.2014)

WM.7021.9.2.2014.JS Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko www.gizycko.um.gov.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami kodeksu cywilnego „Oświetlenie świąteczne miasta Giżycka 2014 – 2015” CPV 45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego I. Remont oświetlenia (łącznie...