Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

„Świadczenie usługi w zakresie sprzątania na bieżąco (zamiatanie, odśnieżanie i usuwanie gołoledzi) terenów, na których obowiązek utrzymania ciąży na Gminie Miejskiej Giżycko oraz na drogach publicznych gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 15 stycznia 2014 roku”.

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w konkursie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 tys. euro na wykonanie zamówienia: „Świadczenie usługi w zakresie sprzątania na bieżąco (zamiatanie, odśnieżanie i usuwanie gołoledzi)...

Giżycko: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od 15.01.2014 r. do 31.12.2016 r. /do dnia 30.12.2013 do godz. 10.00/

Giżycko: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od 15.01.2014 r. do 31.12.2016 r. Numer ogłoszenia: 527810 - 2013; data zamieszczenia: 19.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości / kaplica na cmentarzu komunalnym Al. 1 Maja/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU dotyczącego dzierżawy budynku przedpogrzebowego położonego w Giżycku na cmentarzu komunalnym przy al. 1 Maja Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 i następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm) Burmistrz Miasta Giżycka...

Zapytanie ofertowe nr PO 3/12/2013 (dotyczy zamówienia na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego)

Giżycko dn. 05.12.2013 r. Zapytanie ofertowe nr PO 3/12/2013 (dotyczy zamówienia na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego) I. ZAMAWIAJĄCY Urząd Miejski w Giżycku 11-500 Giżycko Aleja 1 Maja 14 Tel. 877 324 111 Fax. 874 285 241 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie urządzenia...

Przetarg ofertowy na sprzedaż konstrukcji amfiteatru „Galeon” wraz z robotami rozbiórkowymi i wykonaniem robót dodatkowych

Przetarg ofertowy na sprzedaż konstrukcji amfiteatru „Galeon” wraz z robotami rozbiórkowymi i wykonaniem robót dodatkowych I. ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Moniuszki 5, 11-500 Giżycko tel/fax 87 429 27 53 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż konstrukcji...

Obwieszczenie Nr 65/2013 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Kopernika/

OBWIESZCZENIE NR 65/2013 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

Zapytanie ofertowe nr PO 2/11/2013 (dotyczy zamówienia na dostawę kamery termowizyjnej)

Zapytanie ofertowe nr PO 2/11/2013 ( dotyczy zamówienia na dostawę kamery termowizyjnej ) I. ZAMAWIAJĄCY Urząd Miejski w Giżycku 11-500 Giżycko Aleja 1 Maja 14 Tel. 877 324 111 Fax. 874 285 241 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamery termowizyjnej do Centrum Zarządzania Kryzysowego...

Przetarg pisemny - Oświetlenie świąteczne miasta Giżycka 2013 - 2014

WM.7021.9.1.2013.JS Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko www.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami kodeksu cywilnego „Oświetlenie świąteczne miasta Giżycka 2013 – 2014” CPV 45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego Remont oświetlenia (łącznie z kosztami...

Zapytanie ofertowe - adaptacja pomieszczenia Punktu Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku

Giżycko dn. 12.11.2013 r. Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 (dotyczy zamówienia na adaptację Punktu Obsługi Klienta) I. ZAMAWIAJĄCY Urząd Miejski w Giżycku 11-500 Giżycko Aleja 1 Maja 14 Tel. 877 324 111 Fax. 874 285 241 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa modernizacji sieci komputerowej...

Ogłoszenie w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości /Plac Grunwaldzki/

OGŁOSZENIE z dnia 12 listopada 2013 r. BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Giżycko, położonego w Giżycku przy Placu Grunwaldzkim 1 Podstawa prawna: art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami...