Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Audyt zewnętrzny projektu "Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta Giżycka " /do 19 października/

Znak sprawy – WT.042.30.1.4.2011.EK Giżycko, dnia 21 października 2011r. POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zamawiający : Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko informuje, iż w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie określonym przepisami kodeksu cywilnego na wykonanie audytu zewnętrznego projektu „...

SPRAWNY URZĄD - przeprowadzenie kursów języka angielskiego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Giżycku / termin przedłużony do 10.10.2011 godz.10:00

Giżycko: SPRAWNY URZĄD - przeprowadzenie kursów języka angielskiego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Giżycku Numer ogłoszenia: 311976 - 2011; data zamieszczenia: 29.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

OBWIESZCZENIE 50/2011 Burmistrza Miasta Giżycka: II przetarg na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego - nieruchomość niezabudowana położona w Giżycku przy ul. Polnej, oznaczonej nr geodezyjnym działki 658/2 / termin do 26 października 2011 roku

OBWIESZCZENIE 50/2011 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań...

Usługi edukacyjne na przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Giżycko / do 21 września godz. 10.00/

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Giżycko” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Giżycko: Usługi edukacyjne na przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Indywidualizacja...

Zarządzanie targowiskiem miejskim w Giżycku w okresie od 01.10.2011 r. do 30.09.2014 r. /do 16 września/

Giżycko: Zarządzanie targowiskiem miejskim w Giżycku w okresie od 01.10.2011 r. do 30.09.2014 r. Numer ogłoszenia: 240269 - 2011; data zamieszczenia: 08.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina...

SPRAWNY URZĄD - przeprowadzenie szkoleń informatycznych z obsługi programów komputerowych /do 5 września/

Człowiek – najlepsza inwestycja Giżycko: SPRAWNY URZĄD - przeprowadzenie szkoleń informatycznych z obsługi programów komputerowych Numer ogłoszenia: 229719 - 2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Przetarg pisemny na dzierżawę komory chłodniczej do przechowywania ciał w trumnach / do 26 sierpnia /

Giżycko dn., 29 sierpnia 2011 r. WM.7045.1.36.2011.JS INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Burmistrza Miasta Giżycka unieważnia przetarg pisemny na dzierżawę komory chłodniczej do przechowywania ciał w trumnach U z a s a d n i e n i e Nie wpłynęła żadna oferta. Znak:WM.7045.1.36.2011.JS Giżycko, 18.08.2011 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza...

Dostawa artykułów promocyjnych: pamiątek i gadżetów promujących Giżycko jako markę w ramach projektu „Giżycko 2011 – 2013 – budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadlokalnych i regionalnych wydarzeniach” /do 17 sierpnia/

Giżycko: Dostawa artykułów promocyjnych: pamiątek i gadżetów promujących Giżycko jako markę w ramach projektu Giżycko 2011 - 2013 - budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadlokalnych i regionalnych wydarzeniach Numer ogłoszenia: 235130 - 2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE...

OBWIESZCZENIE 40/2011 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokal mieszkalny nr 8 przy ul.Dąbrowskiego 17 /do 7 września/

OBWIESZCZENIE 40/2011 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań...

Świadczenie usługi w zakresie sprzątania na bieżąco (zamiatanie, odśnieżanie i usuwanie gołoledzi) terenów, na których obowiązek utrzymania ciąży na Gminie Miejskiej Giżycko oraz na drogach publicznych gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Świadczenie usługi w zakresie sprzątania na bieżąco (zamiatanie, odśnieżanie i usuwanie gołoledzi) terenów, na których obowiązek utrzymania ciąży na Gminie Miejskiej Giżycko oraz na drogach publicznych gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Niniejsze...