Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie kwartału ulic Mickiewicza, 1 Maja, Konarskiego – Część I i II” w branży: drogowej, sanitarnej i elektrycznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY. Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko Tel. 87 73 24 111, faks (87)428 52 41 Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt - pt. 7.30-15.30 NIP: 845-19-51-457 e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: grzegorz.witkowski@gizycko.pl znak postępowania: WPI. 042.13.2.2018.GW 2. OPIS PRZEDMIOTU...

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od podpisania umowy do 30.06.2019 r. /termin składania ofert - do 30 maja 2018 r. do godz. 10:00/.

Ogłoszenie nr 561202-N-2018 z dnia 2018-05-21 r. Gmina Miejska Giżycko: Konserwacja oświetlenia ulicznego na trenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od podpisania umowy do 30.06.2019 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Budowa drogi ul. Róży Wiatrów - etap I /termin składania ofert - do 05 czerwca 2018 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie nr 560817-N-2018 z dnia 2018-05-18 r. Gmina Miejska Giżycko: Budowa drogi ul. Róży Wiatrów - etap I OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Dostawa łodzi i wyposażenia w ramach rozbudowy budynku administracyjno-sanitarnego Ekomarina w Giżycku

TERMIN SKŁADANIA OFERT - DO 26 CZERWCA 2018r. DO GODZ. 10:00 Dostawa łodzi i wyposażenia w ramach rozbudowy budynku administracyjno-sanitarnego Ekomarina w Giżycku - w ramach zadania realizowanego przez Gminę Miejską Gizycko pn. „Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem...

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie zadania „Remont fontanny przed kinem Fala w Giżycku” - do 25.05.2018 r.

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie zadania „Remont fontanny przed kinem Fala w Giżycku” Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy) Złożenie oferty...

Dostawa 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych (kopiarka, drukarka, skaner) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 na wykonanie zadania: „Dostawa 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych (kopiarka, drukarka,...

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę gruntu na Plaży Miejskiej w Giżycku pod stanowiska handlowe nr 1,2,3,4.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ STANOWSIK HANDLOWYCH NA PLAŻY MIEJSKIEJ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę gruntu pod stanowiska na Plaży Miejskiej oznaczonych na planie w załączniku nr 1 jako stanowiska 1,2,3,4 każde o wymiarach 3m x3m z przeznaczeniem...

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej pod lokalizację placu zabaw- teren dla dzieci („dmuchawce”)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej pod lokalizację placu zabaw- teren dla dzieci („dmuchawce”) Okres dzierżawy: 01.06.2018 r. - 31.08.2018 r. Przetarg obejmuje część nieruchomości położonej w Giżycku na Plaży Miejskiej...

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie zadania „Przebudowa dużej fontanny na Pasażu Portowym w Giżycku” - do 18.05.2018 r.

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie zadania „Przebudowa dużej fontanny na Pasażu Portowym w Giżycku” Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy) Złożenie...

Przetarg pisemny na prowadzenie bieżącej konserwacji 6 szt. fontann na terenie miasta Giżycka w okresie od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2019 roku (Pasaż Portowy – 2 szt., skwer przed kinem Fala – 1 szt., skwer przy ul. Pocztowej – 1 szt., skwer przy ul. Moniuszki – 1 szt. oraz park przy ul. Warszawskiej – 1 szt.) - do 18.05.2018 r.

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego Prowadzenie bieżącej konserwacji 6 szt. fontann na terenie miasta Giżycka w okresie od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2019 roku (Pasaż Portowy – 2 szt., skwer przed kinem Fala – 1 szt.,...