Komunikaty

Obwieszczenie nr 82/2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - ul. Nadbrzeżna


OBWIESZCZENIE NR 82/2018


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku,  Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomości gruntowe o nr ewid. 637/2 i 637/5 (obręb 2 Miasta Giżycko) położone przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku o pow. odpowiednio 313m2 i 1239m2.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działki o nr ewid. 637/2 i 637/5 położone w obrębie 2 Miasta Giżycko, posiadają urządzoną księgę wieczystą o numerze OL1G/00045212/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku;

Przeznaczenie: Zieleń (w ramach zieleni wyraża się zgodę na usytuowanie elementów zabudowy bezpośrednio związanych z zielenią, takich jak: altanki, wiaty, szklarnie, namioty foliowe, utwardzone ciągi komunikacyjne, itp.)

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową,

Stawka czynszu dzierżawy: 0,15 zł za 1m2  + 23%VAT rocznie

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Terminy wnoszenia czynszu: z góry do 30 września.  

Forma dzierżawy: dzierżawa na czas nieoznaczony na rzecz wnioskodawcy.  

Uwagi:

  1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po tym okresie nieruchomości zostaną oddane
    w dzierżawę.
  2. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące dzierżawy przedmiotowych nieruchomości można składać w okresie wywieszenia wykazu tj. do dnia 2.08.2018 r. (włącznie).
  3. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w  pokoju nr 121, tel. 87 732 41 11 wew. 5.

 Giżycko, dnia 12.07.2018  r.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-07-12
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Natalia Żadziłko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lipca 2018 11:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 145
12 lipca 2018 11:35 Natalia Żadziłko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)